Международният научен съвет (International Science Council – ISC) организира серия от срещи и уебинари за своите академии-членки:

Други възможности:

Грантове “Knowledge Associate”на INGSA за подкрепа на учени в началния и среден етап на кариерата или експерти по политики в обществени организации за изследвания, свързани с използването на научни доказателства в техните държави при вземането на решения, свързани с Ковид (краен срок: 29 ноември 2020 г.)

Международни виртуални събития на British Academy (февруари 2021 г.) на следните теми “Какво е добър град?”, “Global (Dis)Order” и “Само традиции” (краен срок: 16 декември 2020 г.)

Кандидатури по програмата за млади учени на International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)  (крен срок: 14 януари 2021 г.)

Конкурс на ЮНЕСКО за дейности на десетилетието UNESCO call for decade actions – десетилетие на океаните (краен срок: 15 януари 2021 г.)

Конкурс за предложения на British Academy за подкрепа на изследванията за образование в конфликти и кризи (краен срок: 20 януари 2021 г.)

Номиниране на експерти към IPBES  за помощ при подготовката на методологическа оценка на бизнес и биоразнообразие (краен срок: 1 февруари 2021 г.)

Номинации за 2021 Stein Rokkan – Награда за сравнителни изследвания в социалните науки (краен срок: 19 февруари 2021 г.)