ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА РБЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПП” ГЕРБ”

ДО

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН КАСАБОВ И

ДО Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПГ “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

ДО

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

ДО

Г-ЖА  ГЕРГАНА СТЕФАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА “ВОЛЯ-БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ”

 

Уважаема г-жо Председател на Народното събрание,

Уважаеми Председатели  на Парламентарни групи,

Уважаеми Народни представители,

Във връзка с представения законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и материалите към него, Общото събрание на Българската академия на науките /БАН/ изразява следното

СТАНОВИЩЕ

Съгласно проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., одобреният  трансфер от МОН към БАН за 2021 г. е 117 857 000 лв.;

Увеличението на трансфера за 2021 г. спрямо 2020 г. е в размер на 12 246 000 лв. и е свързано с повишаването на минималната работна заплата на 650 лв., увеличението на разходите за персонал с 10%, както и за възнагражденията на академици и член-кореспонденти.

I. При така предвидения бюджет, БАН ще бъде в състояние да повиши основната заплата за асистент до 832 лв., което на фона на обявената стартова заплата на учителите през 2021 г. от 1260 лв. е повече от абсурдно. Същевременно, заявеното намерение (което ние приветстваме), за основна заплата на асистент във висшите училища от 1300 лв., ще доведе до нов абсурд – учени на еднакви длъжности в академията и във вузовете, отговарящи по закон (ЗРАСРБ) на еднакви изисквания, ще имат огромна разлика в заплащането. Това ще предизвика сериозен дисбаланс в цялостната система на науката и висшето образование в страната и ще доведе до неконтролируемо изтичане на кадри от БАН.

Питаме, на какво основание Академията, която създава доказано най-качествената наука и е основен източник на научна продукция в страната, се третира по този крайно несправедлив начин?

II. Изненадващ за нас е и фактът, че Академията за първи път е включена в списъка по чл. 106, ал. 1 с публични институции, които могат да ползват до 95 % от своя бюджет до декември 2021 г. Този акт говори за унизително омаловажаване на ролята на БАН като фундаментален научен център и организация-създател на стратегически експертизи за държавата – и то не само в тази кризисна пандемична ситуация.

Категорично възразяваме срещу това поредно финансово дискредитиране на БАН и Ви уверяваме, че няма да останем мълчаливи свидетели на нейното смазване. Призоваваме народните представители да не бъдат съучастници в този процес!

III.  Настояваме в бюджет 2021 да бъде осигурен допълнителен ресурс от 11 214 000 лв., който ще позволи  достигане на основни работни заплати в БАН както следва:   професор – 1 450 лв.;  доцент – 1 400 лв.; главен асистент – 1 350 лв. асистент – 1 300 лв. Обръщаме внимание на факта, че в бюджета на БАН са включени немалко нормативно определени разходи (стипендии на докторантите, национално възложени дейности, допълнителни възнаграждения по Закона за БАН и други), които трябва да се изплащат без прекъсване и в пълен размер.

Бихме искали да вярваме, че научните изследвания и иновации, основно осъществявани в Българската академия на науките, не са само декларативен приоритет в стратегическите документи на Република България, а осъзната необходимост и реална грижа за успешното развитие на страната.

                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН:                                                                                                                                                                           Проф. Евелина Славчева