25 учени от БАН са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Стандфордския университет. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др.

Ето и списъкът на учените от БАН по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област:

 

Име Област
Красимир Атанасов № 150 в Изкуствен интелект и обработка на изображения
Константин Хаджииванов № 53 във Физикохимия
Вася Банкова № 91 в Медицинска и биомолекулярна химия
Димо Кашчиев № 740 в Химическа физика
Дечко Павлов № 377 в Енергия
Станислав Василев № 573 в Енергия
Андрей Милчев № 527 във Флуиди и плазми
Донка Андреева № 389 във Физикохимия
И. Аврамов № 3496 в Приложна физика
Стойчо Язаджиев № 1825 в Ядрена физика и физика на частиците
Александър Милчев № 1274 в Енергия
Дочи Ексерова № 2124 в Химическа физика
Виолета Великова № 3598 в Биология на растенията и ботаника
Д. Карагьозова № 985 в Машиностроене и транспорт
Владимир Добрев № 1942 в Ядрена физика и физика на частиците
Ивайло И. Христов № 833 в Биомедицинско инженерство
Александър Рачев № 882 в Биомедицинско инженерство
Иван Гуцов № 3598 в Приложна физика
Весела Цакова № 1263 в Енергия
Милен Георгиев № 732 в Биотехнологии
Красимир Панайотов № 667 в Оптоелектроника и фотоника
Стефан Армянов № 3054 в Енергия
Александър Караманов № 3598 в Материали
Павел Пешев № 3978 в Материали
Цветан Дашев № 869 в Космонавтика и аеронавтика

Освен от БАН, в класацията фигурират имената и на учени от Софийския университет “Св. Кл Охридски”, ХТМУ и др. висши училища, сред които са членовете на Академията акад. П. Кралчевски, чл. кор. Н. Денков, чл. кор. Н. Витанов, чл. кор. Д. Цалев и чл. кор. К. Данов.