Посланикът на Република Франция в България Н. Пр. Флоранс Робин посети Института по микробиология “Стефан Ангелов” (ИMикБ) заедно с  Венета Саляхетдинова, десетокласничка от Благоевград, победител в конкурса „Посланик за един ден“. Директорът на института проф. Пенка Петрова представи лабораториите на департаментите „Имунология“, “Вирусология” и Лабораторен център „Пастьор“, в които се извършват научни изследвания за противодействие на пандемията от COVID-19.

В департамента по имунология се разработват два научни проекта, финансирани от Институт „Пастьор“ – Париж. Проектът „VacciNanoCor“ e с ръководител проф. Андрей Чорбанов и има за цел разработването на българска ваксина срещу SARS-Cov-2. Младият учен д-р Милена Лесева разказа за напредъка по проект „m6A_RAIAV“, свързан с изследвания на социално-значими болести като ревматоиден артрит и грип. В департамента по вирусология се изследват механизмите на антивирусно действие на дезинфектанти и потенциални лекарства, както и анализи на полимерни материали за предпазни маски и облекло. Венета Саляхетдинова беше впечатлена от възможностите за развитие на младите учени в България и техните научни постижения.

Проф. Петрова подчерта, че като институт от международната мрежа институти „Пастьор“, ИMикБ винаги е поддържал отлични отношения с посолството на Република Франция. Н. Пр. Флоранс Робин благодари за топлия прием и възможността да се запознае отблизо с  напредъка при разработването на българската ваксина. Г-н Светослав Миланов, аташе по университетското и научното сътрудничество на Френското посолство, сподели своята увереност за продължаване на ползотворното сътрудничество в бъдеще.