Ръководството на Българската академия на науките съобщава, че на 09.02.2021 г. почина проф. Анджей Дворак, чуждестранен член на БАН и дългогодишен директор на Центъра за полимерни и въглеродни материали към Полската академия на науките (ПАН).

Професор Анджей Дворак е роден през 1945 г. в Полша. Той е международно признат учен в областта на полимерите и полимерните материали, със съществен принос в развитието на йонната полимеризация и синтезата на амфифилни и термочувствителни полимери. Повече от 40 години проф. Дворак активно сътрудничи с български учени от Института по полимери на БАН. Резултатите от сътрудничеството са впечатляващи: 35 съвместни публикации в най-реномирани международни списания, цитирани над 1000 пъти; два съвместни българо-полски патента; над 20 български учени са специализирали в ръководения от проф. Дворак Институт по полимерни и въглеродни материали към ПАН.

Поклон пред светлата му памет!