Mеждународна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“ ще се проведе на 30 и 31 март 2021 г. Организатор на този форум е Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Историческия факултет на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, а Институтът за балканистика с Център по тракология и Институтът за исторически изследвания на БАН са съорганизатори.

Приветствени слова ще бъдат изнесени от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, от директора на Института по история на Украйна на НАН на Украйна Валерий Смолий и от ректора на Харковския национален университет „В.Н. Каразин” Вил Бакиров.

В програмата са включени над 80 доклада, които ще представят историческите връзки между Балканския полуостров и Северното Причерноморие още от Античността и на България, и другите балкански държави с Украйна в модерната епоха и съвременността.