Ако сте пропуснали Кръглата маса на тема „Какво означава днес терминът „трансформация към устойчивост“?“, може да изгледате запис на следния линк: https://council.science/events/roundtable-what-does-transformations-to-sustainability-mean-today/

Предстоящи събития, организирани от организации-членки на International Science Council:

Възможности за кандидатстване: