Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26.03.2021 г. почина акад. Тодор Георгиев Николов.

Академик Тодор Николов е една от най-ярките фигури в геологическата наука в България.

Роден е на 26.02.1931 г. в с. Варана, Плевенска област. Завършва „Геология” в СУ „Свети Климент Охридски”, през 1955 г. През 1960 г. специализира в СССР, през 1968 г. в Сорбоната в Париж, а през 1974 г. в Университета в Дижон, Франция.

През 1967 г. му е присъдена степен „Кандидат на геолого-минералогическите науки“, а през 1984 г. – Доктор на геолого-минералогическите науки.

Избран е за член-кореспондент на БАН през 1984 г., а за академик през 1997 г.

Той има дългогодишна и всеотдайна научно-изследователска, преподавателска и обществена дейност и огромен принос за утвърждаването и издигането на авторитета на българската наука и Българската академия на науките у нас и в чужбина.

Международното му признание се потвърждава от присъденото му почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ на университета „Пол Сабатие“, Тулуза, Франция. Член е на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Почетен член на Френското геологическо дружество и на Сръбското геологическо дружество, носител на редица национални и чуждестранни ордени и медали, Кавалер на френския орден „Академични палми“.

Акад. Тодор Николов е автор на множество публикации, монографии, учебници, научни статии и студии, с над 1300 цитирания, дългогодишен Главен редактор на сп. „Доклади на БАН“ и автор на изключително интересни и достъпни за широката публика научно-популярни книги – „Дългият път на живота“, „Империята на динозаврите“, „Еволюцията-тази сладка загатка“ и други, които допринасят за популяризирането на българската наука.

С голям авторитет е заемал редица отговорни постове: Ръководител на Катедра по палеонтология, Заместник-декан и Декан на Геолого-географски факултет, Заместник-ректор на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Председател на ВАК, Председател на Отделението за природо-математически и инженерни науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите.

Научните интереси на акад. Тодор Николов са свързани с палеонтологията и стратиграфията, регионалната геология на България, теорията на еволюцията, еволюция на поведението, адаптация, кризи и катастрофални явления, влияние на орбитални фактори върху геоложкия летопис, палеоклимати и много други.

Изучените от него амонити, намиращи се в горно-юрските и долно-кредните седименти в България са довели до резултати, които са в основата на съвременната модерна амонитна палеонтология и са безусловен принос в световната наука. Акад. Николов установява и характеризира за първи път в науката 12 нови амонитни родове, които впоследствие са потвърдени и цитирани от чуждестранни учени от целия свят. Научните му трудове са публикувани в България, Франция, Германия, Англия, Русия, Швейцария, Украйна.

Под ръководството на акад. Тодор Николов са израснали няколко поколения български учени-геолози, предимно палеонтолози и стратиграфи-дипломанти, специализанти и докторанти, много от които днес са доценти и професори. В голяма степен заслугата за създаването на съвременната българска палеонтолого-стратиграфска школа в геологията се дължи на акад. Тодор Николов.

С неговата кончина Българската академия на науките и българската наука губят един голям и достоен учен, с широка култура и ерудиция, прекрасен педогог и обичан учител, оставил след себе си достойни наследници.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 28.03.2021 г. (неделя) от 14:30 ч. в църквата „Света София“.

 

От Ръководството на БАН

и на Събранието на академиците

и член-кореспондентите