125 години от рождението на акад. Петко Стайнов ще бъдат отбелязани през 2021 г. Инициативен комитет с председател акад. Юлиан Ревалски прие програма за честване на годишнината на големия български композитор. Незрящият майстор на тоновото изкуство е признат като един  от най-видните класици на българ­ската музикална култура. Изключителната му роля за нейното развитие се определя преди всичко от самобитното му творчество.

Отбелязването на 125 г. от рождението на акад. Стайнов е съвместна инициатива на Българската академия на науките и Фондация „Петко Груев Стайнов“. Сред членовете на инициативния комитет са председателят на Съюза на българските композитори, председателят на Съюза на слепите в България, председателят на Българския хоров съюз, представители на Министерството на култура на Република България, на Столична община, на община Казанлък, видни дейци на българската музикална култура.

На първото си заседание инициативният комитет прие програма, включваща провеждането на Международен хоров фестивал в София и Музикални празници „Петко Стайнов“ в Казанлък, организирането на Национална научна конференция „ПЕТКО СТАЙНОВ и неговото значение за развитието на българската музикална култура“ (съвместно от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и Института за изследване на изкуствата при БАН), запис на „Първа симфония“ и „Младежка увертюра“ от Петко Стайнов от Симфоничния оркестър на Българското национално радио и издаване на компактдиск с тези две произведения, поставяне на бюст-паметник на Петко Стайнов в Борисовата градина в София, изпълнения на творби от Петко Стайнов в рамките на концертите на Софийска филхармония, Национален филхармоничен хор „Светослав Обретенов“, Младежка филхармония „София“, изработка на мултимедиен образователен продукт, посветен на Петко Стайнов и предназначен за учениците от средните училища в България.

По-подробна информация за личността и творчеството на Петко Стайнов, както и за инициативите, свързани с отбелязването на неговата 125-та годишнина, могат да бъдат намерени на сайтовете на Фондация „Петко Груев Стайнов“ (http://www.staynov.org/) и Дом Петко Стайнов в Казанлък (http://www.staynov.net/).