Институтът по полимери към БАН организира Дванадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За участие са поканени докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти. Сесията ще се състои на 3 юни 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 20 май 2021 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите на сайта на института http://polymer.bas.bg/ в секция, ,,Новини и Събития“.