Границите на науката все повече се разширяват и променят по време на пандемията от Covid-19, разклащайки нашето разбиране за науката не само в рамките на научната система, но и по отношение на политиката и обществото като цяло. В този развиващ се сценарий ALLEA и Съветът на финландските академии ви канят на виртуален научен симпозиум, за да размишлявате върху ключови въпроси, като:

  • Как интердисциплинарните изследвания могат да увеличат влиянието на науката в обществото?
  • Променят ли се границите между наука и политика?
  • Трябва ли да укрепим границите на науката, за да се справим с научната дезинформация?

Запазете си датата 5 май за един ден на провокиращи размисли дискусии с водещи учени, политици и гражданското общество!

Можете да се регистрирате ТУК.