Европейските академии преизбраха Антонио Лоприено за председател на АLLEA за следващ мандат от 2021 до 2023 г. Това стана по време на общото събрание на Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки. За заместник-председатели бяха избрани членовете на бюрото проф. Анете Грютерс-Кислиш (Леополдина/Съюз на немските академии) и проф. Люк Дрюри (Ирландска кралска академия).

„Много съм благодарен за доверието и подкрепата на нашите академии–членки. За мен е чест да служа на ALLEA през тези критични времена и се надявам да постигнем още по-плодотворен диалог между науката и обществото, за да пренесем европейската визия и мисия на ALLEA през границите, дисциплините и обществото”, каза председателят Лоприено.

Като представител на Швейцарските академии на науките и изкуствата, проф. Лоприено пое председателството на ALLEA през май 2018 г. за първия си тригодишен мандат. Той има право само на два последователни мандата, като председателства Управителния съвет на ALLEA, отговаря за стратегическите приоритети, общата насока на политиката, бюджетните въпроси и други теми от интерес за федерацията на Европейските академии.

По време на Общото събрание на ALLEA се проведе и виртуалният научен симпозиум „Отвъд границите на науката“, организиран на 5 май съвместно със Съвета на финландските академии. Събитието събра водещи учени, политици и гражданско общество от над 40 държави, които обсъдиха днешната позиция на науката в обществото и във връзка с политиката, включително със специален фокус върху интердисциплинарните изследвания. Учените дебатираха по новия доклад на ALLEA „Факт или фалшива новина“? Как да се справим с научната дезинформация“.

Проф. Хелън Келър е тазгодишният лауреат на наградата на ALLEA „Мадам дьо Стал“ за принос към културните ценности на Европа. Журито призна важния принос на проф. Келър за развитието и консолидирането на съдебната практика по правата на човека в Европа, както и нейния принос към основните човешки права.

Тя е председател на секцията по европейско и международно публично право в университета в Цюрих и бивш член на Комитета по правата на човека на ООН. Била е съдия в Европейския съд по правата на човека в периода 2011-2020 г. През декември 2020 г. тя беше назначена за съдия в Конституционния съд на Босна и Херцеговина. Чрез тази награда ALLEA признава приноса на изследователи или интелектуалци, чиято работа оказва значително влияние върху напредъка на Европа. Проф. Келър ще изнесе академична лекция по време на специално онлайн събитие през втората половина на 2021 г.