Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1,
сграда на бивша Отоплителна централа.

– помещение с площ от 108.30 кв. м, за производствена или ремонтна дейност, при начална
наемна цена 2.5 евро/кв. м; с прилежаща площ от 9.23 кв. м при наемна цена 0,50 евро/кв. м

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.