Трима учени от Българската академя на науките бяха отличени с наградите за съществен принос в областта на науката „Питагор“ 2021. Официалната церемония  се проведе на 24 май и беше излъчена по Българската национална телевизия.

Голямата награда „Питагор“ за млад учен получи д-р Венелин Тодоров, който е главен асистент в Института по математика и информатика при БАН. Той работи активно в области като квантова механика, изкуствен интелект, финансова математика, екология и други. Постиженията му са свързани с приложение на математиката в други науки, математическо информационно моделиране, както и моделиране на сложни системи.

Заради силната конкуренция тази награда бе връчена на двама млади учени – д-р Венелин Тодоров и Мария Ивановска.

С награда „Питагор“ за научен пробив бе отличена Светла Данова, професор и ръководител на лаборатория “Микробна генетика на млечнокисели бактерии и пробиотици” в Института по микробиология при БАН, член на международната мрежа на института Пастьор, Париж. Откритията на професор Данова ни дават възможност не само да запазим вековните си традиции, гарантирали здраве и дълголетие на поколения българи, но и да създадем цяла нова палитра от лечебни профилактични и здравословни съставки в препарати и хранителни добавки.

Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката бе връчена на проф. дхн Людмил Антонов от Института по електроника при БАН. Той работи в областта на молекулярната спектроскопия, използвана за бърз контрол на храни, напитки и етерични масла, сухи дроги и лекарствени средства. Тези системи за анализ и контрол са използвани за експресен недеструктивен анализ на сушени български билки, български вина и ароматични продукти от българската маслодайна роза. Проф. Антонов е разработил уникална методология за анализ на сложни равновесни системи с приложение при дизайна на нови функционални материали във високите технологии със създаването на нови биологично активни молекули.

С наградите на министъра на образованието и науката за принос в науката „Питагор“ се удостояват български учени и научни колективи.

Наградите са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания. От 2003 г. Министерството на образованието и науката връчва отличия на учени, научни колективи и организации за постижения в областта на науката и технологиите, определени от авторитетно жури, съставено от предишни носители на наградата.

Официалната церемония вижте на https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MOgD1FcJxo0&fbclid=IwAR1k__0L_GDbXuYYvCCGt064jf3bCRLkOzXqxaS7N8RIc7iST7pnpjo56y8

снимки: https://nauka.offnews.bg/