Science Europe публикува нов документ за Мониторинг на отворения достъп: насоки и препоръки за изследователски и финансиращи организации. Той има за цел да подпомогне лицата, вземащи решения в изследователските организации и тези, които финансират изследванията, да разработят нови варианти за наблюдение, както и да оценяват и подобряват съществуващите процеси за измерване на статута на отворен достъп на публикациите.

Наличието на данни и информация за текущото състояние на научните публикации, били те на институционално, национално ниво и /или в международен контекст, допринася много за подпомагането на отворения достъп. Като се има предвид сложността на научната издателска система, това не е тривиална задача и включва множество решения.

Този кратък документ предоставя препоръки по трите основни въпроса, на които вяска организация трябва да може да си отговори: защо, какво и как? Избрани са примери за различни процеси за измерване, които представят различни случаи на употреба, организация, източници на данни и стратегии за интерпретация.