Излезе от печат „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)“ (София, Издателство „Наука и изкуство“, 2021). Речникът е дело на авторски колектив от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН и е третата част от серия лексикографски справочници, издавани от 2001 г. насам, в които се  документират най-новите попълнения в българската лексика. В него са представени както думи, навлезли от други езици в началото на новия век (като емоджи, влогър, блокчейн), така и неологизми, образувани на българска почва (като блогоромане-идентичностеврочакалня). Включени са също семантично обновени думи (като облак), нови съставни названия и терминологични съчетания (като защитено училище, дигитално неравенство, кръгова икономика, молекулярна кухня) и нови фразеологизми (като перфектната буря). Речникът ще бъде полезен за всички, които се нуждаят от информация за значението и употребата на най-актуалната лексика и фразеология в българския език.