Project Description

Списание “Стара българска литература”

Списанието  е специализирано рецензирано (peer-reviewed) издание с международна редколегия, посветено на средновековната българска литература и култура и нейния византийски и европейски контекст. В списанието се обнародват оригинални литературоведски и интердисциплинарни изследвания по медиевистика, въвеждат се в научно обращение новооткрити и малко познати книжовни паметници, публикуват се отзиви за нови книги, обзори, текуща библиография, представят се състояли се научни форуми и събития.

“Старобългарска литература“  излиза от 1979 г. в две книги годишно. В нея се поместват материали на български, руски, английски и немски език с резюмета на английски език. Пълният текст на публикациите се намира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281

“Старобългарска литература“ се реферира и индексира в ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), в Slavic Humanities Index (Slavus), в JURN: An academic search-engine indexing millions of free academic articles, chapters and theses, в Ulrichweb (Ulrich’s International Periodicals Directory) и от Министерството на науката и висшето образование на Полша (ImpactFactor.pl).

Подобни издания:

ISSN (print) 0204-868X,
ISSN (online) 2535-0919
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт залитература при БАН
1113 София
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17

Издание на:
Институт за литература

Уебсайт:
http://www.starobulglit.eu/bg/начало/

Ел. поща:
starobulglit@gmail.com