Двуезични музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир

Рилските ръкописи нямат само тясно регионално значение, а се вписват в отношението България – Балканите и Балканите – Европа. Оттук очакваните резултати са преди всичко в две главни насоки: първо, да се съхрани едно голямо национално културно наследство със значимост в общобалкански и общоевропейски контекст; и второ, да се постави научна основа за изследване на това наследство, станало един от най-ярките символи на българската народностно-национална и културна идентичност.

Още проекти:

Период:

Цел:
съхраняване на културно наследство, поставяне на научна основа за изследване това наследство

Финансиране:
от фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: