Променливи и двойни звезди

В рамките на проекта „Променливи и двойни звезди“ се изследват процесите на обмяна на вещество, образуването и развитието на акреционни дискове в тесни двойни звездни системи, един от компонентите на които е компактен звезден обект, и характеристиките на звездна активност, присъща на звезди и звездни системи, които се намират в ранни фази на своята еволюция.

Още проекти:

Финансиране: вътрешно, институционално

Проект на:
Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Ел. поща за контакт:
esemkov@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Евгени Семков, ръководител на проекта