Начало/Събития/
Цял ден

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2023“

Дом на учения бул „Шипченски проход“ 50, София

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2023“ на тема „Cutting Edge Research of Ecology“ ще се проведе на 28 и 29 септември 2023 г. в Дома на учения (бул. Шипченски проход № 50). Организатори са Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките и Секция "Биология" към Съюза на учените в България. Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени от България и чужбина да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти. Допълнителна информация, покана и официална програма са качени на интернет сайта на семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките: https://seminarofecology.wixsite.com/2023 и http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/176

Европейска нощ на учените 2023

На 29 септември 2023 година отбелязваме Европейската нощ на учените 2023 година, в рамките на проект K-TRIO „Учените в триъгълника на знания“, в партньорство с Българска академия на науките, Институт по математика и информатика на БАН, Единен център за иновации на БАН и водещи университети в страната, с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Под мотото „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“, учените от институтите на Академията за поредна година ще демонстрират научно приложни технологии и разработки в K-TRIO за ВСИЧКИ: Кабинети по любопитство, а в панела K-TRIO за ДЕЦА, подрастващите ще имат възможност да участват в забавни и образователни експерименти. Не пропускайте да видите и най-новите изследвания по които учените работят в панела K-TRIO за ВСИЧКИ: Постерна изложба. Гостите на събитието [...]

КРЪГЛА МАСА „Бизнес модели за технологичен трансфер и комерсиализация на научни продукти и резултати от научна и развойна дейност“

в офиса на ЕЦИ-БАН, София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26Б и ОНЛАЙН НА АДРЕС: https://us06web.zoom.us/j/84149299113?pwd=dkRBYTFZZGFKWXkvcC9rTUpDbWhXZz09

Популярно днес е да се обсъждат теми, свързани с конвергенцията между науката, от една страна, и бизнеса от друга. Слоганите – наука за бизнес или бизнес за науката, като че ли се превръщат в клишета, понякога откъснати от контекста на времето, в което живеем. Системният подход при анализ и структуриране на подходите за осъвременяване, от съдържателна гледна точка, на процесите на постигане на синергия в тази област е свързан с интердисциплинарно обвързване на дейността на научните организации с тези от бизнеса. Дори е възможно и прилагане на пръв поглед на „еретична“, от гледната точка на конвенционалното мислене, парадигма за трансдисциплинарно сливане на двете системи. Промените в посочената проблемна област могат да започнат с осъвременяване на основния инструментариум, използван за осъществяване на технологични и иновативни промени [...]

Go to Top