Начало/Събития/
Цял ден

Национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“

бул. „Шипченски проход“  №52, бл. 17,

На 5 и 6 октомври 2023 г. в Института за исторически изследвания  при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход“  №52, бл. 17, Голям салон, ет. 1) ще се проведе, национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“. Научният форум е организиран в рамките на проект „Проблеми на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ и е съвместна инициатива на учени от Института за исторически изследвания и Историческия музей в гр. Панагюрище. В работата на конференцията са заявили участие 35 учени от институти на Академията, от университети и научни центрове в столицата и страната, които ще представят резултатите от своите изследвания и наблюдения върху проблеми на модернизацията в различни области на социалния, стопанския, политическия и културно-просветния живот, демографското развитие, дарителството, [...]

Go to Top