Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Две дарения от над 1300 книги представя Централната библиотека на БАН

Две дарения от общо над 1300 книги българска и чуждоезична научна и художествена литература ще представи Централната библиотека на БАН на 21 май от 17 часа във фоайето на Академията. Книгите са получени в края на миналата година от издателство „Захарий Стоянов“ и личната библиотека на българския учен-етнолог Ася Попова (1934-2018).

Около 1000 книги на различни езици включва дарението на Ася Попова, работила няколко години в Етнографския институт с музей на БАН, а след това и в Националния център за научни изследвания в Париж. Заглавията обхващат теми по етнология, социална антропология и  ценни справочници по хуманитарни науки. Сред тях се отличават трудове на Клод Леви-Строс и Мирча Елиаде, както и книги от самата Ася Попова.

Над 300 тома художествена литература, справочници и издания на философска и научна тематика дари чл.-кор. Иван Гранитски от името на издателство „Захарий Стоянов“. Сред заглавията се открояват българска литературна класика, нови оригинални произведения на наши съвременни писатели, световна класика, философска и историческа мисъл, енциклопедични справочници-речници, многотомни издания философска и историческа литература, ценни книги от поредиците „Философия и човек, „Дълг и чест“, „Вяра и култура“ и „Митология и културантропология“.

Някои от най-ценните книги и дарени материали ще бъдат изложени по време на представянето.

Go to Top