Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

На 29 и 30 септември 2021 г., ще се проведе ежегодният „Международен семинар по екология“ (on line).

Семинарът е под наслов „Съвременни тенденции в екологията“.

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1.      Биоразнообразие. Консервационна биология;

2.      Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация;

3.      Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология;

4.      Екологично земеделие. Екологично образование.

Семинарът ежегодно се организира от Секция “Биология” към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.

През годините Семинарът предоставя платформа за споделяне на нови знания и информация между студенти, докторанти, млади и утвърдени учени.

Допълнителна информация, Първо информационно съобщение и Регистрационна форма може да се намери на websites https://seminarofecology.wixsite.com/2021 и http://www.iber.bas.bg/?q=en/node/18

Go to Top