Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

22-то издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии /ВЕЙТ/ ще се проведе онлайн от 20 до 24 септември . Школата ВЕЙТ е научно мероприятие с над 42-годишна история и защитено място в редицата на престижните международни научни конференции по дадената тематика. Организатор на форума е Институтът по електроника, а съорганизатор тази година е Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетиката, Нювегейн, Холандия.

Програмата включва 5 лекции с обзорен характер в областта на физиката на тънки слоеве и материали с ралични приложения, както и използваните технологии за тяхното получаване. Световно признати учени ще изнесат 18 лекции с приложен характер, предвидени са и 10 устни доклада на млади учени. В рамките на събитието ще се проведат и 3 постерни сесии с общ брой 95 постерни представяния. Повече за събитието вижте тук: http://www.veit.ie-bas.org/index.htm

Go to Top