Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

13-ата международна конференция RANLP-2021 (Recent Advances in Natural Language Processing) ще се проведе като виртуално събитие от 1 до 3 септември 2021 г. Тя е част от поредицата научни мероприятия RANLP, които се организират винаги в България през септември в нечетни години и са най-реномираното събитие по компютърна лингвистика в Източна Европа. Инициативата е на проф. Руслан Митков от Университета на Улвърхемптън, Обединеното Кралство, който е председател на Програмния комитет. От 2001 г. български съорганизатор е секцията по Изкуствен интелект и езикови технологии на ИИКТ-БАН, като проф. Галя Ангелова е председател на Организационния комитет.

Събитията RANLP разглеждат централни научни предизвикателства в областта на информационните и комуникационни технологии – автоматична обработка и разбиране на естествен език (от машини), създаване на гласови интерфейси на естествен език и на изкуствен интелект подобен на човешкия. В последните години конференцията RANLP се превърна в престижно световно мероприятие. Тя издава Сборник трудове с отворен достъп индексиран от СКОПУС (с SJR-ранк) и DLBP. От 2017 г. RANLP има собствен виртуален архив и поддържа DOI-номера.

През 2021 г. в дните 1-3 септември ще бъдат представени девет поканени доклада и 190 статии в 4 паралелни сесии. RANLP-2021 включва отделен научен семинар за докторанти и е придружена от два семинара в дните 6-7 септември, както и от международна конференция по инфраструктурния проект КЛАДА-БГ на 6-7 септември, организирана от проф. Кирил Симов. Повече детайли за събитието RANLP, включително достъп до Сборника трудове на конференцията RANLP-2021, могат да се намерят тук.

Go to Top