Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Откриване на 10 май, 17:30 часа, „Галерии на открито“ на Столична община ( Градската градина в София)

Изложбата „Манастирски библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV-XVI в.“ е част от едноименния двустранен научен проект с участието на учени от Кирило-Методиевския научен център към Българска академия на науките и от Руската академия на науките „Отделение историко-филологических наук, Научный совет „Роль религии в историй“. Тя е подготвена и осъществена благодарение на съвместната работа на учени от България и Русия с финансовата подкрепа от българска страна на Фонд „Научни изследвания“и с подкрепата  на Столична община.

Водеща идея на изложбата е популяризирането сред широка публика на проблема, поставен в основата на изследователския интерес на проекта – как възниква, как се осъществява и как се разгръща процесът на обмен и разпространение на информация и идеи в християнската общност през ΧΙV–XVI в. Във фокуса на внимание в проекта и изложбата е поставено средновековното българско и славянско духовно наследство, съхранено най-вече в запазените манастирски библиотечни сбирки, които играят важна роля във взаимоотношенията между писмените култури на православните славяни в Югоизточна Европа и руските земи.

Изложбата „Манастирски библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV–XVI в.“ се състои от 27 пана с размери 120/120 см, които тематично са разделени на три части. Основна цел  на експозицията е да запознае зрителите със сложния и дълъг процес от създаване на книжно тяло до неговата употреба и съхранение. В таблата чрез изобразителен материал и кратки текстове са показани технологията, процесът на създаване на ръкописи и начините на тяхното използване, разпространение и съхранение в манастирските библиотеки.

Go to Top