Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките ще проведе на 16 и 17 май 2022 г. петите Четения по тракология на тема „ТРАКОЛОГИЯТА – НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ“, посветени на проф. Александър Фол и на 50-годишнината от основаването на Института по тракология при БАН. Събитието традиционно е свързано с датата 15 май, от която Институтът по тракология функционира като самостоятелно научно звено на БАН.

 Откриването на научната конференция ще се състои на 16 май 2022 г. от 10 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон) в централната сграда на Българската академия на науките.

Тридесет учени от най-авторитетни научни институции – Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН, Национален археологически институт с музей при БАН; Национален етнографски музей при Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Нов български университет, Национален исторически музей, ще представят различни аспекти от научните си изследвания в областта на тракологията. Програмата може да видите тук.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата на Института за балканистика с Център по тракология при БАН Thracia 28.

На 16 май 2022 г. от 17 ч. в Големия салон на БАН ще започне тържественото честване на 50-годишната от основаването на Института по тракология при БАН. Част от събитието е откриването на две изложби, посветени на интердисциплинарното развитие на науката тракология и на историята на института.

Go to Top