About Nikolay Ikonomov

This author has not yet filled in any details.
So far Nikolay Ikonomov has created 170 blog entries.

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, обявен във в. „24 часа“ от 17 май 2021 г. I. Отделение по природоматематически науки /ОПМН/ Направление математически науки За академици - 1 място 1. Чл.-кор. дмн Стефан Петров Иванов 2. Чл.-кор. дмн Красимир Димитров Данов 3. Чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов 4. Чл.-кор. дмн Олег Кръстев Мушкаров За член-кореспонденти - 2 места 1. Проф. дмн Николай Колев Витанов 2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков 3. Проф. дмн Анжела Славова Попиванова 4. Проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов 5. Проф. дмн Надежда Костадинова Рибарска За член-кореспонденти до 50 години 1. Проф. дмн Младен Светославов Савов Направление химически науки За академици – 2 места 1. Чл.-кор. дхн Константин Иванов [...]

2021-06-25T06:46:19+00:00петък, 25 юни 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А  конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления:   1. Академици Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 1, Инженерни науки – 2, Биологически науки -  2, Медицински науки - 2, Хуманитарни науки – 2, Обществени науки – 1, Аграрни и лесовъдни науки – 1, Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – 2. 2. Член-кореспонденти Математически науки – 2, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за  земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически [...]

2021-05-20T11:06:55+00:00понеделник, 17 май 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Представяне на иновативните подходи в дейността на УчИ-БАН

Кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“ се проведе на 24 юли 2020 г. по инициатива на Съвета по иновации при БТПП. Събитието се проведе в зала А на БТПП. Чрез виртуална класна стая, осигурена от Русенския университет “Ангел Кънчев“, в събитието участваха и около 40 души от цялата страна. […]

2020-09-24T14:39:49+00:00понеделник, 27 юли 2020 |Категории: Скрити, Ученически институт на БАН|Етикети: , |

Нова ANSO брошура за коронавируса

ANSO е неправителствена международна научна организация с нестопанска цел, създадена през 2018 г. от Китайската академия на науките и 36 други научни и образователни институции от цял свят, сред които и БАН. ANSO възникна в съответствие с принципите на „съвместни консултации, съвместни усилия и съвместно споделяне“, подкрепяни от китайската инициатива “Един пояс, един път” („Belt and Road Initiative“). ANSO се ангажира да насърчава споделеното развитие и целите за устойчиво развитие на ООН чрез катализиране и прилагане на конкретни инициативи за международно сътрудничество в областта на науката, технологиите, иновациите и изграждането на капацитет. Предвижда се ANSO да съсредоточи вниманието си върху изследването и преодоляването на най-належащите регионални и глобални научни предизвикателства. Нов информационен бюлетин на организацията, посветен на коронавируса. ANSO Update No.8

2020-04-09T16:21:46+00:00четвъртък, 9 април 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

Световните академии на науката апелират за научно сътрудничество в борбата срещу пандемията Covid-19

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) публикува документ, с който призовава всички страни да си сътрудничат, да използват и споделят научно-базирана информация в борбата срещу пандемията Covid-19. Днес, под шапката на InterAcademy Partnership (IAP), 140 медицински, научни и инженерни академии от цял ​​свят призовават научните и политически общности да се обединят, за да помогнат за контрола на разпространението на инфекцията. Целта на IAP е да насърчи по-бързото и ефикасно използване на научните изследвания и резултатите от тях за глобалното обществено благо. В академиите, които са членки на IAP, работят повече от 30 000 водещи учени, инженери и медици от над 100 страни. В документа, с който те декларират своето становище, се набляга на това, че трябва да се действа колективно, тъй като усилията в световен [...]

2020-04-08T11:54:49+00:00сряда, 1 април 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

Европейският облак за отворена наука се нуждае от солидни правни и технически рамки, за да бъде ефективен

Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA публикува ново изявление, с което отбелязва прогреса на Европейския облак за отворена наука – European Open Science Cloud (EOSC). Документът представя набор от правни инструменти и технически съображения, които имат за цел да засилят устойчивостта на EOSC. Данните са жизненоважни ресурси за научните изследвания, технологичното развитие и силата на изкуствения интелект. Внедряването на тази отворена платформа за обмен на изследователски инструменти, инфраструктури и процедури за обмен на данни и научни изследвания може значително да насърчи трансфера на знания и да улесни по-бързото приемане на научно-информирани политики за справяне с големи обществени предизвикателства като изменението на климата или заплахите за здравето. Подобно амбициозно и широкообхватно начинание може да успее само с подходящи правни и [...]

2020-04-01T18:17:57+00:00сряда, 1 април 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |
Go to Top