Юни – месец на билките

Лечебните растения са едно от най-големите богатства на страната ни. Първата стъпка за опазването и устойчивото използване на това богатство е неговото добро познаване. В Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания е създадена ex situ колекция от лечебни и етерично-маслени растения, която се поддържа и обновява всяка година с нови видове. В колекцията специално място заемат редките и застрашени видове като мурсалски чай, блатно кокиче, родопски силивряк, багрилна айважива, бял оман, храстовиден очиболец и други. Плод какао Експозиция на лечебни и хранителни тропически растения е подредена и в оранжериите на Ботаническата градина на БАН. Сред тях има цъфтящо какао, лечебно алое и много други. През месец юни, когато според народния календар отбелязваме Еньовден, в градината могат да се видят и много билки на [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29 юни 2021 г. (вторник), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология") на Бойко Стойков Неов редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания" Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и [...]

Заседание на научно жури в Националния природонаучен музей

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 2 юли 2021 г. (петък) от 10.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд на тема “Популационно-генетични изследвания на Pseudogymnoascus destructans, причинител на болестта на белия нос при хиберниращи прилепи, и механизми на неговото разпространение” на Виолета Любомирова Желязкова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/88281726747?pwd=MXk3UnlKcG1wNTNaenVlRUE2YXh2dz09 Научен ръководител: проф. д-р Николай Борисов Спасов Научни консултанти: проф. д-р Георги Александров Радославов и Dr Sebastien Puechmaille Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 157 НО-05/01.04.2021 г.): Председател на научното жури: Доц. [...]

Развитието на Арабската пустиня като двигател на обмена на мегафауните между Евразия и Африка през последните десетина милиона години

Международен екип палеонтолози, в който един от водещите автори е проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей на БАН, публикува нови данни и аргументи за разселването на бозайната фауна и на нашите човекоподобни предци от Евразия към Африка преди милиони години. Планината Загрос в Иран на границата с Месопотамия (сн. Проф. М. Бьоме) Идеята, че формирането на Сахара и Арабската пустиня са били някогашна преграда за фаунистичния обмен между Евразия и Африка е изказана през осемдесетте години на миналия век. Същевременно, според друга хипотеза от края на деветдесетте години, корените на днешната фауна на бозайниците на африканската савана са свързани с „пикермийския“ саванен биом на късния миоцен (от преди повече от 5.3 млн. г.), разпростирал се основно между Балканите и Иран. Тези дни в едно от списанията на [...]

НатурАрт в Националния природонаучен музей при БАН

Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години Националният природонаучен музей при БАН и Унгарският културен институт при Посолството на Унгария в София представят пътуващата изложба на Съюза на унгарските природни фотографи НатурАрт "Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години". Официални гости на откриването на изложбата в Националния природонаучен музей на 14 май 2021 бяха Н. Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт, проф., д. б. н. Нина Атанасова, научен секретар на направление "Биомедицина и качество на живот" в БАН, Биляна Генова, директор на Дирекция "Култура" и координатор на СП "Култура" в Столична община и Юрий Трейман, председател на Националното сдружение Фотографска академия "Янка Кюркчиева". В приветствието си Н. [...]

140 г. от рождението на акад. Методий Попов

Близко приятелство свързва големия наш учен с Алберт Айнщайн На 29 април се навършват 140 години от рождението на акад. Методий Попов. Големият български биолог е роден през 1881 година в Шумен, а негов брат е математикът акад. Кирил Попов. Двамата са личности с широки интереси в областта на науката и изкуството. Още от детските си години се занимават с класическа музика, свирят на виолончело и цигулка. Акад. Методий Попов завършва биология в Софийския университет, а по-късно специализира биология, сравнителна анатомия и паразитология в Мюнхен при световно известния учен Рихард Хертвиг. Защитава докторат в Мюнхенския университет и работи като асистент по зоология и сравнителна анатомия. Продължава специализацията си по микробиология в института „Роберт Кох“ в Берлин и  в институт „Пастьор“ в Париж. В научните си [...]

Go to Top