Докторант на БАН е носител на специална награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България

Докторант Ева Филипова от Института за гората при Българската академия на науките е носител на  специалната награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България на Националното представителство на студентските съвети. Отличието се присъжда за първи път в рамките на конкурса „Студент на годината“ и се връчва за изследванията на вредителя по дивия кестен, които допринасят за опазването на кестеновите гори в България. Ева Филипова благодари за подкрепата на учените от Института за гората и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и пожела на младите хора да съхранят  ентусиазма и вдъхновението си и да вярват в науката.  Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи наградата в категория „Докторант на годината“ на Симеон Михалков. Българската академия на науките предлага обучение на докторанти [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Таксономично проучване на род Bupleurum L. (Apiaceae) в България" (научна специалност "Ботаника") на ас. Стоян Стефанов Стоянов, докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност". Научен ръководител: проф. д-р Светлана Банчева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Конкурс за детска рисунка

Kонкурс за детска рисунка на тема „Как да се справим с опасното чуждо растение жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)?“ обявяват Институт за гората на БАН и Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935”. Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи: 7-12 г.; 13-16 г. и над 16 г. като всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст (до 300 думи) представящ синтезирано идеята на автора, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка. Конкурсът се провежда като част от мерките за публичност и превенция по проект „Проучване на разпространението на въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.  Произведенията изпращайте на електронен адрес slabonoga@abv.bg. [...]

2021-02-11T12:07:23+00:00четвъртък, 11 февруари 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14) на Симеон Бориславов Борисов, докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции в съвместен проект

С онлайн среща на екипа започна изпълнението на първия етап от проекта „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)“. Изпълнители на проекта са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Националният природонаучен музей (НПМ-БАН), обединени в консорциума „Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България (DiSSCo–BG)“. Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) през 2018 г. Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020-2027. Основната цел на учените от БАН е надграждане на технологичния, дигиталния и човешкия капацитет и дигитализирането на най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, [...]

Проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG)“

Учени от три института на БАН и Лесотехническия университет започнаха работа по проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG). Целта е да се обобщи научната информация за опазване и устойчиво управление на уникалното биологичното разнообразие в Република България, екосистемите и техните услуги в полза на обществото. На 21 януари 2021 г. се проведе стартираща онлайн среща между партньорите в консорциума с координатор Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и партньори Институтът по океанология „Фритьоф Нансен”, Институтът за гората и Лесотехническият университет. Надграждането на съществуващата научна инфраструктура ще съчетава централизирани дейности (виртуална инфраструктура и мобилно оборудване), както и разпределена физическа инфраструктура, разположена в седем площадки в България. Проектът се реализира в рамките на Националната пътна карта за научни изследвания (2020-2027). [...]

2021-01-26T13:37:58+00:00вторник, 26 януари 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|
Go to Top