Конкурс за доцент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Микро- и нанофотоника”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.35/27.04.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Дванадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2021 г.

Институтът по полимери към БАН организира Дванадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За участие са поканени докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти. Сесията ще се състои на 3 юни 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 20 май 2021 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите на сайта на института http://polymer.bas.bg/ в секция, ,,Новини и Събития“.

Награда за изявен млад учен в областта на полимерите

Наградата "Проф. Иван Шопов" на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите" за 2021 г. получи ас. д-р Николета Стоянова от Института по полимери на БАН. Ежегодната награда бе връчена на 1 март  за осемнадесети пореден път. Николета Стоянова е отличена за изследванията, посветени на получаването на електроовланени полимери и полимерни смеси и приложението им като материали за контролирана доставка на лекарствени и биоактивни вещества. За участие в конкурса тя представи четири публикации в реномирани международни научни списания и един полезен модел. Трима млади учени участваха в конкурса - ас. д-р Николета Стоянова, инж. Силвия Божилова от Института по полимери при БАН и маг. Николета Филипова, редовен докторант към Химикотехнологичен и металургичен университет в София. За първи път награждаването беше [...]

Филм разказва историята на двата най-големи химически института на БАН

Филм  "60 години нашата химия" разказва за създаването на двата най-големи химически института към Българската академия на науките - Институтът по обща и неорганична химия и Институтът по органична химия с Център по фитохимия. Кадрите проследяват тяхното развитие от основаването им до превръщането им днес в едни от най-авторитетните научни организации в страната в областта на химията. Във филма са представени някои актуални постижения на колективи от двата института в областта на химията за опазване на околната среда, за съхранение на енергия и оползотворяване на природни ресурси. Филмът "60 години нашата химия" е достъпен на: https://www.facebook.com/BalgarskaAkademiaNaNaukiteBan/ и https://fb.watch/3abGGutEIG/

2021-01-25T12:14:29+00:00понеделник, 25 януари 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |

Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията

Колектив от български учени от Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките публикуваха обзорна статия в престижното списание Chemical Reviews. Списанието се издава от Американското химическо дружество (American Chemical Society) и е едно от най-реномираните списания, което оглавява ранглистата в областта на химията. За 2019 г. импакт факторът на списанието е 52,758. Автори на обзорната статия Power of Infrared and Raman Spectroscopies to Characterize Metal-Organic Frameworks and Investigate Their Interaction with Guest Molecules са чл.-кор. проф. дн Константин Хаджииванов, доц. д-р Димитър Панайотов, проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Елена Иванова, доц. д-р Кристина Чакърова, доц. д-р Станислава Андонова и доц. д-р Никола Дренчев. Обзорът е фокусиран върху изучаване на взаимодействието на метал-органични структури (MOFs) с различни газови молекули (молекули-сонди и [...]

Институтът по обща и неорганична химия с участие в проект за разработка на материали за чисти технологии

Институтът по обща и неорганична химия на БАН (ИОНХ - БАН) е бенефициент по проект „European Twinning on Materials Chemistry Enabling Clean Technologies“, акроним TwinTeam по договор №Д01-272/02.10.2020. Проектът е за период от две години (2020-2022 г.) и стартира на 02.10.2020 г. Финансирането е по Национална програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката, приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата дава възможност на ИОНХ да изпълни проекта, получил висока оценка на независими експерти на Европейската комисия в конкурс „Туининг“ на Рамкова програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Основната цел на проекта е повишаване на научно-изследователския и технологичен потенциал на учените в ИОНХ в областта на химия на материалите за чисти технологии чрез изграждане на научна [...]

Go to Top