Учени от БАН се включват в Софийския фестивал на науката 2021

XI Софийски фестивал на науката ще се проведе на 15 и 16 май 2021 г. в София Тех Парк и на 17 и 18 май 2021 г. дигитално за ученици. Учени от институтите на Българската академия на науките се включват в инициативата с представяне на интересни теми, демонстрации, научни работилници и изложби. Така ще се докоснете до света на астрономията, роботиката, генетиката, палеоботаниката, зелените технологии и много други. Софийският фестивал на науката 2021 се организира от Британски съвет, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство със Столична община. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община. Програма с участие на учени от БАН: 15 май 2021 (събота) 12:30 зала „Лаборатория“ в партньорство с Aurubis 40 години обсерватория „Рожен“  Гл. [...]

2021-05-11T11:29:01+00:00вторник, 11 май 2021 |Категории: Общоакадемични новини|

11-а НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка. Основните критерии, на които трябва да отговарят дамите учени, за да кандидатстват по стипендиантската програма за 2021 г., е те да бъдат на възраст до 35 години (т.е. да не са родени преди 1 януари 1985 г.), да са докторанти или вече да са защитили докторска степен и да се занимават с изследвания в сферата на природните науки. Процесът на подаване на кандидатурите и изключително опростен и изцяло онлайн. Целта на програмата е чрез [...]

2021-05-10T15:29:50+00:00понеделник, 10 май 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Становище на Общото събрание на БАН

Относно: Представен за обсъждане проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“ Общото събрание на Българската академия на науките (ОС на БАН) изразява несъгласие и дълбоко възмущение от дискриминационния характер на публикувания проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“. Това е пореден опит да се разедини научната общност, като се насочва НАЦИОНАЛНА подкрепа само към част от нея и се изключват учените от водещата научна институция в страната – БАН, както и тези, работещи в други научни организации – Селскостопанска академия и научните институти в системата на Министерство [...]

2021-05-10T15:07:15+00:00понеделник, 10 май 2021 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българска академия на науките Oбявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

2021-04-29T14:35:21+00:00четвъртък, 29 април 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Награждаване на Българската академия на науките с отличие от министъра на външните работи на Япония

На 27 април 2021 г. в резиденцията на японския посланик се проведе церемония по награждаването на Българската академия на науките с отличие от министъра на външните работи на Япония за 2020 г. Наградата бе връчена на председателя на БАН акад. Ревалски от Н. Пр. Нарахира Хироши, извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България. Наградата е присъдена на Българската академия на науките за съществения принос в насърчаването на приятелските взаимоотношения между Япония и България в сферата на науката, иновациите и културата. Това отличие е знак за ползотворната работа на БАН с нейните партньори от Япония. В знак на благодарност за признанието, акад. Юлиан Ревалски връчи на Н. Пр. Нарахира Хироши плакет „150 години Българска академия на науките“. На церемонията от страна на БАН присъстваха и [...]

2021-04-29T11:11:16+00:00сряда, 28 април 2021 |Категории: Общоакадемични новини|

Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

В рамките на двустранното споразумение на Българската академия на науките с Министерството на науката и технологиите на Тайван е отворена покана за подаване на предложения за съвместни проекти за срок от две години (01.01.2022 г.- 31.12.2023 г.). Предложенията се подават по утвърдената процедура – с форма “А“ на български език и форма „В1“ на английски език, подписана и подпечатана от чуждестранния партньор (научни институции от Тайван). Проектите се депозират в канцеларията на БАН-Администрация с придружително писмо от директора на института. Oбразецът на придружително писмо и формите „А“ и „В1“ могат да бъдат намерени на следната интернет страница: http://www.bas.bg/международна-дейност/#1250-двустранно-сътрудничество. Тайванските учени кандидатстват паралелно в Министерството на науката и технологиите на Тайван. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 30 юли 2021 г., петък. Лице [...]

2021-04-28T11:40:53+00:00сряда, 28 април 2021 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top