Опровержение във връзка с публикация във вестник „24 часа“

На 10 юни 2021 г. на страниците на вестник „24 часа“ в материал със заглавие “Защо принудителното пенсиониране на Тодор Кантарджиев стана точка на пречупване“, подписан от Борислав Зюмбюлев се отбелязва:  „В БАН е пълно с разни комунистически професори на по 80 години и  никой не ги пенсионира. Защото всъщност пенсионираните професори могат по закон да продължават да работят и след навършване на възрастта за пенсиониране. И много такива продължават да правят това, което са правили цял живот – нищо.“ Българската академия на науките възразява категорично срещу подобни внушения. Според Устава на БАН в преходните и заключителните разпоредби параграф 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 е записано:  (2) С решение на Научния съвет, трудовото правоотношение може да се продължи за не повече от [...]

2021-06-10T15:37:46+00:00четвъртък, 10 юни 2021 |Категории: Общоакадемични новини|

Възпоменание в памет на акад. Стефан Воденичаров

Възпоменателно събрание в памет на акад. Стефан Воденичаров – председател на Българската академия на науките от 2012 г. до 2016 г. се състоя на 8 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Акад. Стефан Воденичаров посвети на БАН близо 50 години усилия, опит, интелект и организационен талант. С тези думи зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров откри събитието за една година от кончината на акад. Воденичаров. […]

2021-06-09T12:31:08+00:00сряда, 9 юни 2021 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: , |

„Българска енциклопедия“ при БАН отбелязва 65-годишен юбилей

Специална изложба от 31 май до 11 юни в БАН показва дългия и успешен път на „Българска енциклопедия“ в популяризиране на научното знание „65 години – популяризиране на научното знание” е темата на изложба, която се открива на 31 май в централното фоайе на Българска академия на науките и която проследява дългогодишната издателска и научно-популяризаторска дейност на Научноинформационен център „Българска енциклопедия” при Българска академия на науките. От създаването си с Указ на Министерски съвет през 1955 година Центърът се утвърждава като основен национален координатор на общи и специализирани енциклопедични и справочни издания, както и на информационни ресурси, предназначени да представят България и постиженията на българските учени по света. В богатата си дългогодишна история „Българска енциклопедия“ има богат набор от стойностни енциклопедични издания на български език, [...]

Награди за принос в науката “Питагор” за учени от БАН

Трима учени от Българската академя на науките бяха отличени с наградите за съществен принос в областта на науката „Питагор“ 2021. Официалната церемония  се проведе на 24 май и беше излъчена по Българската национална телевизия. Голямата награда „Питагор“ за млад учен получи д-р Венелин Тодоров, който е главен асистент в Института по математика и информатика при БАН. Той работи активно в области като квантова механика, изкуствен интелект, финансова математика, екология и други. Постиженията му са свързани с приложение на математиката в други науки, математическо информационно моделиране, както и моделиране на сложни системи. Заради силната конкуренция тази награда бе връчена на двама млади учени - д-р Венелин Тодоров и Мария Ивановска. С награда „Питагор“ за научен пробив бе отличена Светла Данова, професор и ръководител на лаборатория "Микробна [...]

2021-05-25T09:20:51+00:00вторник, 25 май 2021 |Категории: Общоакадемични новини|

Допълнителна конкурсна процедура за НП „Млади учени и постдокторанти“

Управителният съвет на БАН на свое заседание от 20 май 2021 г., Протокол № 10, т. 7 обявява допълнителна конкурсна процедура само за модул „Млади учени“ от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Заявките за участие в Програмата се подават в съответните звена на БАН. Одобрените от Научния съвет на звеното бенефициенти се изпращат в деловодството на БАН-А и на електронен адрес nicky@cu.bas.bg в срок до 25 юни 2021 г.  

Конкурс за високи научни постижения на Съюза на учените в България

Традиционният конкурс за високи научни постижения, организиран от Съюза на учените в България (СУБ) , обхваща шест научни области – естествени науки (математически, физически, химически и науки за земята); инженерни науки; биологически и медицински науки; аграрни науки; хуманитарни науки и обществени науки. Конкурсът на СУБ за 2021 г. има две самостоятелни направления. Първото е за значими научни постижения в докторски дисертации. В него участват млади хора (до 35 г., ненавършени към датата на подаване на документите), успешно защитили своите дисертации за образователната и научна степен „доктор“ през второто полугодие на 2020 г. и първото полугодие на 2021 г. независимо от това дали са или не са членове на СУБ. Важното е дисертациите да имат значим научен принос, посочен и обоснован от всички членове на научното [...]

2021-05-20T14:23:22+00:00четвъртък, 20 май 2021 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top