Процедура за избор на директор на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2020-12-16T11:54:43+00:00понеделник, 21 декември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по математика и информатика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по математика и информатика […]

2020-11-23T15:02:12+00:00понеделник, 23 ноември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на НЦ БЪЛГАРСКА EНЦИКЛОПЕДИЯ - БАН За директори на общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда на КТ. Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите: 14 ноември 2020 г. Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. [...]

2020-10-19T12:40:49+00:00четвъртък, 15 октомври 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по океанология – Варна

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по океанология – Варна, БАН […]

2020-09-14T16:49:50+00:00вторник, 15 септември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за гората – БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за гората – БАН […]

2020-09-14T16:54:01+00:00вторник, 15 септември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по органична химия с център по фитохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по органична химия с център по фитохимия […]

2020-11-02T10:51:44+00:00вторник, 15 септември 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|
Go to Top