| Местоположение | Контакти Английски
ИПОИ Институт по паралелна обработка на информацията
Периодични издания
Mathematica Balkanica (на английски и френски език)
Information Technologies and Control (на английски език)


Мероприятия организирани от ИПОИ
7th International Conference "Large-Scale Scientific Computations" LSSC'09
NATO ASI Multisensor Data and Information Processing for Rapid and Robust Situation and Threat Assessment
International Conference "Recent Advances in Natural Language Processing" RANLP'09
повече >>

 

Обновен на: 18 Май 2010
Мнения и препоръки:
© 2007 - 2010 Институт по паралелна обработка на информацията
Ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 25-А
София, България