Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Последният седми брой на списание „Балкани“ – периодично  научно издание на Института за балканистика с Център по тракология  „Проф. Александър Фол“ ще бъде официално представен на  8 януари 2019 г. (вторник)  от 17.00 часа в Салона на Института на ул. Московска 45.

Спазвайки вече създадената традиция, основно място в него е отделено на една основна тема с несъмнена важност и актуалност: „Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX–XXI в.)“, която вълнува от десетилетия наред изследователите от региона и извън него. На нея са посветени шест статии, в които са разгледани и анализирани различни аспекти, свързани със социално-икономическата, политическата и културната история и настояще на страните от Югоизточна Европа. В тях изявени учени представят гледната си точка по различни проблеми. Наред с тях в седми брой на изданието са включени и станалите вече традиционни рубрики.

Публикуваните статии и материали отразяват един съществен аспект от научно-изследователската проблематика на Института за балканистика с Център по тракология – БАН и несъмнено биха представлявали интерес не само за специалисти в областта на балканистиката, но и за широка аудитория от интересуващи се от съвременните тенденции в проучванията на Югоизточна Европа през ХIX–XXI в.

Go to Top