Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Инициативата цели да повиши интереса на учениците към историята като наука и да надгради познанията им с помощта на специалисти от Института за исторически изследвания (ИИстИ) и на учителите от съответните училища. Така академичните познания на членовете на ИИстИ, обединени с педагогическите умения на учителите, получават реална практическа полза в средното образование.

В конференцията ще вземат участие ученически отбори от 14 училища от София, които, заедно със своите учители и консултанти – научни работници от института, са подбрали теми, свързани с Ньойския договор и с последващото развитие на България, върху което налагат отпечатък неговите тежки териториални, политически и военни клаузи. Специалистите от ИИстИ ще подпомагат отборите от училищата, като предоставят литература, достъп до архиви, както и подкрепа при разработването на самите теми.

Go to Top