Становище на Общото събрание на БАН
10.05.2021
200 години от рождението на Георги Стойков Раковски
13.04.2021
Древните геноми хвърлят нова светлина върху най-ранните европейци и техните взаимоотношения с неандерталците
08.04.2021
Междузвездна комета е най-вероятният най-примитивен обект, откриван досега
02.04.2021
„Наука за бизнес“ онлайн
30.03.2021

Древните геноми хвърлят нова светлина върху най-ранните европейци и техните взаимоотношения с неандерталците

четвъртък, 8 април 2021 |Коментарите са изключени за Древните геноми хвърлят нова светлина върху най-ранните европейци и техните взаимоотношения с неандерталците

Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

сряда, 24 март 2021 |Коментарите са изключени за Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

COVID-19

COVID-19

Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

вторник, 30 юни 2020 |Коментарите са изключени за Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

четвъртък, 25 юни 2020 |Коментарите са изключени за Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

четвъртък, 25 юни 2020 |Коментарите са изключени за Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

Обяви и конкурси

Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

четвъртък, 22 април 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

четвъртък, 22 април 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Международни новини

Международни новини

Симпозиум на тема “Отвъд границите в науките” на 5 май, организиран от ALLEA и Съвета на финландските академии

вторник, 13 април 2021 |Коментарите са изключени за Симпозиум на тема “Отвъд границите в науките” на 5 май, организиран от ALLEA и Съвета на финландските академии

Европейски академични мрежи призовават за спешно преодоляване на законовите пречки за споделяне на здравни данни за научни изследвания

вторник, 13 април 2021 |Коментарите са изключени за Европейски академични мрежи призовават за спешно преодоляване на законовите пречки за споделяне на здравни данни за научни изследвания

Предстоящи събития, организирани от организации-членки на International Science Council за април, май и юни 2021

петък, 9 април 2021 |Коментарите са изключени за Предстоящи събития, организирани от организации-членки на International Science Council за април, май и юни 2021

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.