Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

Mеждународна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“ ще се проведе на 30 и 31 март 2021 г. Организатор на този форум е Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Историческия факултет на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, а Институтът за балканистика с Център по тракология и Институтът за исторически изследвания на БАН са съорганизатори. Приветствени слова ще бъдат изнесени от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, от директора на Института по история на Украйна на НАН на Украйна Валерий Смолий и от ректора на Харковския национален университет „В.Н. Каразин” Вил Бакиров. В програмата са включени над 80 доклада, които ще представят историческите връзки между Балканския полуостров [...]

Българската академия на науките с две становища, че родното място на Неофит Рилски е град Банско

Две научни звена на Българската академия на науките излизат със становище, че родното място на Неофит Рилски е град Банско. Документите са изготвени след молба на кмета на Банско Иван Кадев за официална научна позиция. […]

Извоюваната независимост – полски и български перспективи в том XXXV на Известия на Института за исторически изследвания

All-focus Излезе от печат том ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания. Сборникът съдържа материали от проведената през ноември 2018 г. в БАН полско-бъл­гарска научна конференция на тема: „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“. Организатори на форума бяха: Институтът за исторически изследвания към БАН, По­солството на Република Полша в България и Полският институт в София. Събитието се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината от възстановяването на независимостта на Полша и 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете държави. В нея взеха участие полски и български учени от водещи университети и изследователски центрове. Техните доклади бяха посветени на неизследвани досега аспекти от развитието на двустранните диплома­тически, политически и културни отношения, както и на отделни проблеми от история­та на двете държави [...]

Ученическа конференция „100 години от подписването на Ньойския договор“

Инициативата цели да повиши интереса на учениците към историята като наука и да надгради познанията им с помощта на специалисти от Института за исторически изследвания (ИИстИ) и на учителите от съответните училища. Така академичните познания на членовете на ИИстИ, обединени с педагогическите умения на учителите, получават реална практическа полза в средното образование. В конференцията ще вземат участие ученически отбори от 14 училища от София, които, заедно със своите учители и консултанти – научни работници от института, са подбрали теми, свързани с Ньойския договор и с последващото развитие на България, върху което налагат отпечатък неговите тежки териториални, политически и военни клаузи. Специалистите от ИИстИ ще подпомагат отборите от училищата, като предоставят литература, достъп до архиви, както и подкрепа при разработването на самите теми.

Лекция „Историографски митове около „Босненската църква“

Лекцията на проф. Георги Минчев „Историографски митове около „Босненската църква“ ще се състои на 18 февруари 2020 г. (вторник) от  16.00 ч. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания (бул. „Шипченски проход” 53, бл. 17, ет. ІІ). Професор Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на литургиката, на средновековната агиография и на ересите. Ръководи няколко проекта за изучаване на  апокрифите и дуалистичните ереси на Балканите. Лекцията се провежда в рамките на общоинститутския семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“  при Института за исторически изследвания – БАН.

Национална кръгла маса „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“

На 17 януари 2020 г. в Централния военен клуб се проведе научна кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания на БАН и Независимото историческо дружество на тема „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“. На кръглата маса присъстваха зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов, зам.- министърът на  културата Румен Димитров, народният представител доц. Милен Михов, зам.-председателят на  БАН чл.- кор. Васил Николов, директорът на офиса на Американския еврейски комитет в България, представители на организация „Шалом“, на Българо-еврейския научен институт, на Държавна агенция „Архиви“ и други обществени и научни организации. На кръглата маса се представиха резултатите от научен проект на Института за исторически изследвания и Независимото историческо дружество, в който участват и учени от Великотърновски университет [...]

Go to Top