Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

Mеждународна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“ ще се проведе на 30 и 31 март 2021 г. Организатор на този форум е Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Историческия факултет на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, а Институтът за балканистика с Център по тракология и Институтът за исторически изследвания на БАН са съорганизатори. Приветствени слова ще бъдат изнесени от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, от директора на Института по история на Украйна на НАН на Украйна Валерий Смолий и от ректора на Харковския национален университет „В.Н. Каразин” Вил Бакиров. В програмата са включени над 80 доклада, които ще представят историческите връзки между Балканския полуостров [...]

Изложби на Института за балканистика с Център по тракология в София и Пловдив

Изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“ бе открита на 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките съвместно с Регионален исторически музей – София. Нейни автори са проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, и гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата е представена в изпълнение на Разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ (част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура), подкрепена с договор D01-155/28.08.2018 на МОН. Доц. д-р Венета Ханджийска, директор на Регионалния исторически музей – София, и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на Института за [...]

Два сборника на Съвета за чуждестранна българистика бяха представени в БАН

Два сборника представи  Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН на 11 ноември 2019 г. в зала „Академик Иван Евстратиев Гешов“ в сградата на Българската академия на науките. […]

Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Александър Фол издаде Центърът по тракология към БАН

Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Александър Фол THRACIA 24: ΕΠΟΠΤΕΙΑ издава Центъра по тракология към Института по балканистика на БАН. Представянето на книгата ще се състои на 9 октомври от 17 часа в Музея за история на София, зала Ретро кафене (2 етаж). Новото издание е резултат от проведените през 2018 година Четения по тракология на тема „Древна Тракия и траките: пространства и комуникации“. В тях участваха над 45 учени от различни институции, които обмениха идеи и споделиха резултатите от своите проучвания в областта на науката за древността и културно-историческото наследство на древнотракийската цивилизация. Съставителите на THRACIA 24, проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол са систематизирали материалите в две основни части. Първата е озаглавена „Проф. Александър [...]

Учени от шест страни обсъдиха в БАН историята и настоящето на града на Балканите

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН организира научна конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“. Тя се проведе в периода от 2 до 4 октомври 2019 г., като научните сесии се проведоха в сградата на Института за балканистика, ул. „Московска“ № 45. […]

Международна конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция”

На 28 септември 2018 г. в София се проведе международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“. Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Конференцията беше открита с приветствие до участниците от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В първия панел "Транспортна инфраструктура, телекомуникации и свързаност на Балканите" участниците от България и чужбина представиха различни аспекти от дигиталната, транспортна и газова инфраструктура на страните в региона като откроиха основните проблеми на свързаността на Югоизточна Европа. Вторият панел  „Евроинтеграцията на страните от Западните Балкани – проблеми и перспективи“ беше проведен под формата [...]

Go to Top