Двудневна научна конференция с международно участие се проведе в Разград

Двудневна  научна конференция с международно участие под наслов: „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество - проекции на бъдещето - II” се проведе в Разград на 01 и 02 ноември 2019 г. Научният форум се провежда всяка година и  се организира от РАЦ-Разград съвместно с Филиал - Разград на Русенския университет, Съюз на учените в България - клон Разград, Ротари клуб - Разград, Дом на науката и техниката Разград и се проведе  под патронажа на кмета на Община Разград. Представени бяха три пленарни доклада от водещи учени. Доц. Александр Зайчук от Украински държавен химико-технологичен университет в Днепропетровск говори на тема „Физикохимични основи на  синтеза на керамични пигменти  с различна структура и използване на алтернативни суровини”. Проф. Марко Юукич от Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек, Хърватия представи доклад [...]