Новини

/Новини/

БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен проф. Шиня Яманака

Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен и нобелов лауреат проф. Шиня Яманака. Тържествената церемония ще се състои на 20 август 2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН - ул. „15-ти ноември“ 1). По време на събитието проф. Шиня Яманака ще изнесе лекция на тема „Индуцирани плурипотентни стволови клетки – нова ера в медицината“ (на английски език). През 2012 г. проф. Яманака заедно със Сър Джон Гардън от Университета в Кеймбридж е отличен с Нобеловата награда по физиология и медицина за фундаменталното откритие относно способността на клетки от възрастен организъм да се репрограмират в ранни ембрионални плурипотентни стволови клетки. Двамата учени успяват да предизвикат клетките от кожа на зрелия [...]

ПОЗИЦИЯ на Ръководството на Българската академия на науките и на Ръководството на Общото събрание на БАН по повод на разпространяваните неверни твърдения на директора на НИМХ-БАН, свързани с развитието на науката в България

           Година след като Народното събрание прие единодушно Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030, отново се прави опит да се поставя въпросът дали има нужда от развитие на науката в България.             Категорично заявяваме, че въпросът „дали трябва предимно в България – една бедна страна – да се развиват фундаментални изследвания“ никога не е стоял на дневен ред в Българската академия на науките. Неотдавна БАН прие Стратегия за развитие, която е в синхрон с Националната стратегия, и в която ясно се казва, че са необходими синергия и баланс между фундаментални, насочени фундаментални и приложни изследвания, включително иновационна дейност. Приложните изследвания се осъществяват на основата на развита фундаментална база и от своя страна са източник на актуални фундаментални тематики. Тази визия [...]

2018-08-10T16:35:02+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Общоакадемични новини|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 Дата на създаване: 10.08.2018 г. […]

2018-08-10T13:52:48+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на  10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито  заседание  на   Научното  жури  за  защита  на  дисертационен   труд на тема: “МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ” на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ задочен докторант в секция “Математическо моделиране и числен анализ” на ИМИ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.5. “Математика” Докторска програма:  “Математическо моделиране и приложение на математиката” Научен ръководител: Проф. д-р Нели Димитрова Председател на Научното жури: Доц. д-р Петър Рашков – рецензент Членове на [...]

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици. […]

Прессъобщение по повод отвореното писмо на НИМХ-БАН

Ръководните органи на БАН категорично заявяват, че принадлежността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към структурата на БАН никога не е поставяна под въпрос. Представителите на НИМХ в Общото събрание на БАН на 2 юли декларираха, че въпросът за излизане на НИМХ от Академията не е обсъждан в Общото събрание на учените на НИМХ. БАН винаги е отдавала голямо значение на оперативните дейнoсти, извършвани от институти на Академията и е правила максимално възможното за тяхното приоритетно финансиране. Обръщаме сериозно внимание, че Националният институт по метеорология и хидрология е постоянно научно звено в структурата на БАН и служителите му са длъжни да изпълняват Закона и Устава на БАН.