155 години Българска академия на науките

Важни неща по повод честването на 155 години Българска академия на науките на 12 октомври 2024 г.

БАН представя своята работа чрез серия от късометражни филми

Институт по физиология на растенията и генетика

Институт по органична химия с Център по фитохимия

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Институт по обща и неорганична химия

Институт по минералогия и кристалография

Национален институт по геофизика, геодезия и география

Ботаническа градина

Централна библиотека

БАН представя моменти от своя V-ти Интердисциплинарен Докторантски форум