Национална академична мрежа

Уебсайтове на Регионалните академични центрове към Българска академия на науките:

Главна цел на Националната академична мрежа (НАМ) е създаване на условия и предпоставки за пълноценно сътрудничество между звената на БАН и висшите училища, индустриалните организации и общинските ръководства в съответните региони и административни области в Република България.

Създадени са Регионални академични центрове (РАЦ) в Пловдив, Варна, Стара Загора, Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, Монтана, Враца, Казанлък, Смолян. Меморандуми за научно-техническо сътрудничество с НАМ са подписали и общинските ръководства на градовете Гюргево, Драма, Серес, както и Университетът в град Ниш и Тракийският университет в Одрин.

Целта на създадените РАЦ в страната е те да се утвърдят като средища, които създават възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса, общинските и национални управленски организации и институции.

Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между обединените на доброволен принцип партньори в РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН меморандуми и споразумения за сътрудничество. В тези документи са отразени специфичните за региона интереси и потребности на партньорите на РАЦ, особено на общините, посочени са конкретни теми и цели на сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Ръководство

Главен координатор на НАМ:
чл.-кор. проф. дин Александър Костов
e-mail: nam@cu.bas.bg
е-mail: kostov.alexandre@gmail.com
тел. +359 886 567 879

Асистент координатор:
Рени Нешева
e-mail: reni.nesheva@cu.bas.bg
e-mail: renata_blu@abv.bg
тел. 0887 317 245

Консултативен съвет

Председател: акад. Димитър Димитров

 1. чл.-кор. проф. дин Александър Костов
 2. акад. Петър Кендеров
 3. акад. Дамян Дамянов
 4. акад. Васил Сгурев
 5. акад. Ячко Иванов
 6. акад. Георги Марков
 7. акад. Александър Александров
 8. акад. Атанас Атанасов
 9. акад. Христо Цветанов
 10. Акад. Олег Мушкаров
 11. Акад. Чавдар Руменин
 12. чл.-кор. Стефан Хаджитодоров
 13. Проф. Ирена Илиева
 14. Проф. дн Гарабед Минасян

Документи

Актуално

Лектория за изчезването на пчелните семейства се проведе в Плевен

понеделник, 3 юни 2024 |Коментарите са изключени за Лектория за изчезването на пчелните семейства се проведе в Плевен

На 29 май 2024 г., от 17:00 ч., в зала „Гена Димитрова“ се проведе лектория на тема „Фактори за изчезване на пчелните семейства“. Събитието се организира от Регионалния академичен център на БАН (РАЦ) – Плевен [...]

Регионалният академичен център – Плевен и секция „Филология и педагогика“ към СУБ – клон Плевен проведоха обучение

петък, 26 април 2024 |Коментарите са изключени за Регионалният академичен център – Плевен и секция „Филология и педагогика“ към СУБ – клон Плевен проведоха обучение

В Медицински университет – Плевен, на 25.04.2024 г., Регионалният академичен център – Плевен, съвместно със секция „Филология и педагогика“, СУБ – Клон Плевен, проведоха обучение на тема: Лекар и общество пред предизвикателствата на 21.век. Мислене [...]

Фотоизложбата „Жените в историята на Българската академия на науките“ беше открита в Плевен

сряда, 10 април 2024 |Коментарите са изключени за Фотоизложбата „Жените в историята на Българската академия на науките“ беше открита в Плевен

Регионалният академичен център – Плевен, съвместно с Медицински университет – Плевен представиха фотоизложбата „Жените в историята на Българската академия на науките“ на 9 април в Телекомуникационния ендоскопски център на висшето училище. Експозицията е подготвена от [...]

Регионалният академичен център – Плевен проведе две обучения

петък, 5 април 2024 |Коментарите са изключени за Регионалният академичен център – Плевен проведе две обучения

Във връзка с изпълнението на политиката за развитие на Медицински университет – Плевен и по инициатива на Регионалния академичен център – Плевен на 4 април 2024 г., в залите на университета се проведоха две обучения [...]

Чл.-кор. Александър Костов стана почетен гражданин на град Монтана

понеделник, 25 март 2024 |Коментарите са изключени за Чл.-кор. Александър Костов стана почетен гражданин на град Монтана

В края на миналата седмица чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов беше удостоен с Почетния знак на Община Монтана. Най-високото отличие на общината ще му бъде връчено на празника на града – Свети Дух, [...]

Жени от науката и бизнеса дискутираха в Бургас важни демографски и здравни теми

петък, 22 март 2024 |Коментарите са изключени за Жени от науката и бизнеса дискутираха в Бургас важни демографски и здравни теми

В месеца на жената се проведе среща на жените от науката и бизнеса. В нея участие взеха академик  Никола Съботинов, председател на БАН, 2008-2012 год.  и  чл. кор. проф. Александър Костов - координатор национална академична [...]

Регионални академични центрове на БАН

Регионален академичен център Благоевград

Регионален академичен център Благоевград

Координатор:
проф. Петър Миланов

Телефон:
0894 426 036

Е-mail:
peter_milanov77@yahoo.com

Регионален академичен център Бургас

Регионален академичен център Бургас

Координатор:
проф. д-р Севдалина Турманова

Телефон:
0885 848 448

Е-mail:
sturmanova@abv.bg

Уебсайт:
https://rac.bas.bg/burgas/

Регионален академичен център Варна

Регионален академичен център Варна

Координатор:
инж. Иван Табаков

Телефон:
0887 361 359

Е-mail:
tabakovvcci@gmail.com

Регионален академичен център Велико Търново

Регионален академичен център Велико Търново

Координатор:
проф. Стефка Буюклиева

Телефон:
0888 131 165

Е-mail:

stefka@ts.uni-vt.bg

Регионален академичен център Враца

Регионален академичен център Враца

Координатор:
инж. Илиана Филипова

Телефон:
0888 213 100

Е-mail:
philipova.iliana@gmail.com

Регионален академичен център Габрово

Регионален академичен център Габрово

Координатор:
доц. д-р Станимир Йорданов

Телефон:
0899 991 449

Е-mail:
sjjordanov@gmail.com

Регионален академичен център Добрич

Регионален академичен център Добрич

Координатор:
доц. д-р Силвена Йорданова

Телефон:
0898 726 059

Е-mail:
silvena.dencheva@vumk.eu

Регионален академичен център Kазанлък

Регионален академичен център Kазанлък

Координатор:
инж. Владимир Чучумишев

Телефон:
0889 310 500

Е-mail:
vlado.ch@gmail.com

Регионален академичен център Монтанa

Регионален академичен център Монтанa

Координатор:
инж. Валери Георгиев

Телефон:
0887 469 801

Е-mail:
vgeorgiev_2010@mail.bg

Регионален академичен център Плевен

Регионален академичен център Плевен

Координатор:
доц. Теодора Вълова, д.п.

Телефон:
0889 905 955

Е-mail:
valova.teodora@gmail.com

Регионален академичен център Пловдив

Регионален академичен център Пловдив

Координатор:
доц. Лиляна Колаклиева

Телефон:
0893 611 033

Е-mail:
ohmic@mbox.digsys.bg

Регионален академичен център Разград

Регионален академичен център Разград

Координатор:
проф. Цветан Димитров

Телефон:
0887 631 645

Е-mail:
tz_dimitrow@abv.bg

Регионален академичен център Русе

Регионален академичен център Русе

Координатори:
доц. Емил Трифонов

Телефони:
0888 009 535

Е-mails:
e_trifonov@abv.bg

Регионален академичен център Сливен

Регионален академичен център Сливен

Координатор:
доц. Владимир Демирев

Телефон:
0888 186 970

Е-mail:
vldemirev@abv.bg

Регионален академичен център Смолян

Регионален академичен център Смолян

Координатор:
инж. Момчил Караиванов

Телефон:
0888 889 820

Е-mail:
momchil.work@gmail.com

Регионален академичен център Стара Загора

Регионален академичен център Стара Загора

Координатор:
инж. Олег Стоилов

Телефон:
0888 303 103

Е-mail:
ostoilov@chambersz.com

Регионален академичен център Шумен

Регионален академичен център Шумен

Координатор:
проф. дин Георги Колев

Телефон:
0899 901 930

Е-mail:
rector@shu.bg