Научни изследвания2023-10-09T15:04:28+03:00

Българската академия на науките (БАН) е най-старата институция в съвременна България, създадена девет години преди възстановяването на българската държавност. Тя е основана на 29 септември (11 октомври) 1869 г. и започва своята дейност като Българско книжовно дружество на 30 септември (12 октомври) 1869 г., въплъщавайки стремленията на множество български родолюбци да равнят своя народ с развитите европейски нации.

Преминала през две световни войни и няколко смени на политически режими, днес Академията е водещата национална организация за научни изследвания, произвеждаща половината от научната продукция в България.

БАН е автономна организация, управлявана в унисон с демократичните принципи. Българската академия на науките получава субсидия от държавния бюджет, която формира около 50% от приходите й. Привлеченото финансиране по договори за научни, научно-приложни изследвания и стопанската дейност генерират останалите 50% от бюджета на Академията.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Научни изследвания

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали  и технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

Специализирани звена

За ефективно изпълнение на мисията на Българската академия на науките са създадени специализирани общоакадемични помощни звена.

Тяхната  дейност обслужва всички академични звена в структурата на БАН.

0
научни института
0
академични специализирани звена
0
специализирани звена
48%

48% от научната продукция на България

0
H-index БАН

Общоакадемични издания

Списанието е основано през 1948 г. от академик Георги Наджаков. Оригиналното корично заглавие е “Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences”, известно е и като “Доклади на БАН”, “Доклады Болгарской академии наук” и “Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences”.

“Списание на Българската академия на науките” е наследник на сп. “Периодическо списание” на Българското книжовно дружество. Първата книжка на Списанието излиза през 1870 г. и през 1953 г. е преименувано в “Списание на Българската академия на науките”.

Изданието съдържа информация за дейността на Българската академия на науките.

Българската академия на науките, чрез своите самостоятелни научни звена, издава над 40 специализирани научни списания. За подробна информация – разгледайте страниците на съответните научноизследователски направления, както и страницата Списания и издания.

Go to Top