Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

Издателството на БАН издава и разпространява научни трудове, списания, сборници със статии, научни каталози, библиографии, речници, енциклопедии, албуми и научнопопулярни трудове на самостоятелните и специализирани звена на Академията, както и на отделни учени.

Издателската дейност на Академията започва през 1869. Организатори и редактори на изданията са първите действителни членове на Българската академия на науките (тогава „Българско книжовно дружество“) – Марин Дринов и Васил Друмев. През 2015 г. се навършиха 145 години от излизането на първата книжка на „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“ през 1870 г. в Браила.

Съгласно Устава на Българската академия на науките приет в Общото събрание на БАН на 27 и 28 февруари 1947г. и влязъл в сила на 1 март същата година, при Академията се създава  книгоиздателство с печатница и книговезница. През 1994 г. по случай 125-годишнината от създаването на Българското книжовно дружество, преименувано на Академично издателство „Марин Дринов“, а през 2014 г. името отново е променено на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Издателството на БАН издава и отпечатва ритмично шестте списания, определени като общоакадемични – „Доклади на БАН“, „Списание на БАН“, „Бюлетин на БАН“, „Доклади на БАН. Хуманитарни и обществени науки“ и научнопопулярните списания „Природа“ и „Техносфера“.

Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ осигурява публикуването на научна, научно-справочна и научнопопулярна литература и дава своя принос в популяризирането и разпространяването на научни знания. През 2016 г. тематичната широта на издадените книги включва заглавия като:

„История на БАН. Първа част. 1869 – 1947 г.“, „Речник на българския език“ (том 15), „Прабългарският некропол при Балчик“, „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология“, „Култът към реликвите и чудотворните икони. Традиции и съвременност“, „Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник“ и др. Излязоха от печат 38 научни сборника и монографии с общ тираж 11  780 броя. През 2016 г. са издадени и отпечатани 24 списания на научни звена на БАН с общ тираж 10 828 броя.

Контакти

Новини

Представяне на многотомно Ръководство по хирургия

четвъртък, 27 септември 2018 |

Многотомно Ръководство по хирургия под редакцията на акад. Дамян Дамянов беше представено на 26 септември 2018 г.  в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Поредицата обхваща всички области на хирургията, както и нужните за хирурзите [...]

Списание „Доклади на БАН“ отбелязва 70 години от първото си издание

сряда, 11 октомври 2017 |

Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ отбеляза  70-годишнината от основаването на списание „Доклади на БАН“ на 10 октомври с изложба на постери и представяне на своето юбилейно издание. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов откри [...]

Излезе от печат VIII том на „Български етимологичен речник“

понеделник, 19 юни 2017 |

Излезе от печат поредният VIII том на многотомния „Български етимологичен речник“. Това е единственото по рода си у нас академично издание за произхода на българските думи. В него са включени думи с начално т-, у- [...]