Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. “15 ноември”, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Деловодство:
Тел./факс: 02 981 72 62
Тел. 02 979 52 63
E-mail: office@cu.bas.bg

Протокол:
Тел.: (+359 2) 979 52 67
E-mail: emili@cu.bas.bg

Връзки с обществеността:
Тел.: (+359 2) 979 52 80
E-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Общоакадемична администрация

ИмеТелефонE-mailДлъжностОтделГрупа
Катя Александрова02 979 53 56k.aleksandrova@cu.bas.bgначалник отделАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Гергина Маркова02 979 52 69geri.markova@cu.bas.bgстарши експерт човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Рени Нешева02 979 52 68reni.nesheva@cu.bas.bgексперт, управление на човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Роза Цонева02 979 52 68roza@cu.bas.bgслужител човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Стефка Димитрова02 979 52 63stefka@cu.bas.bgтехнически изпълнителАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Снежана Ковачева02 979 52 63технически изпълнителАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Георги Гребенаров02 979 53 73архивистАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Пенка Иванова02 979 53 73архивистАдминистративно обслужване и човешки ресурсиАдминистративно обслужване и човешки ресурси
Петя Александрова02 979 53 24petya@cu.bas.bgадминистратор бази данниАдминистративно обслужване и човешки ресурсиИнформационно и комуникационно обслужване
Сергей Янев02 979 52 29sergey@cu.bas.bgспециалист "Компютърни мрежи и системи"Административно обслужване и човешки ресурсиКомпютърни мрежи и системи
Христо Христов02 979 53 50h.hristov@cu.bas.bgспециалист "Компютърни мрежи и системи"Административно обслужване и човешки ресурсиКомпютърни мрежи и системи
Росица Деянова02 988 18 42; 02 979 52 62rossi@cu.bas.bgначалник отдел и главен счетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейност
Галина Терзийска02 979 52 71galina_terziyska@cu.bas.bgръководител група "Бюджетно финансиране"Бюджетно финансиране и счетоводна дейностБюджетно финансиране
Николина Георгиева02 979 52 61ngeorgieva@cu.bas.bgглавен експертБюджетно финансиране и счетоводна дейностБюджетно финансиране
Ваня Кръстева02 979 52 74vaniakh@cu.bas.bgстарши експертБюджетно финансиране и счетоводна дейностБюджетно финансиране
Валентина Кръстева02 979 52 71vbkrasteva@cu.bas.bgсчетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейностБюджетно финансиране
Ирена Илиева-Пишманова02 979 52 78
ir.ilieva@cu.bas.bgзам.-гл. счетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейностСчетоводна дейност
Соня Кирилова02 979 52 75skirilova@cu.bas.bgсчетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейностСчетоводна дейност
Нели Атанасова02 979 52 83natanasova@cu.bas.bgсчетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейностСчетоводна дейност
Милена Горанова02 979 52 73счетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейностСчетоводна дейност
Виктория Бонева02 979 52 73счетоводителБюджетно финансиране и счетоводна дейностСчетоводна дейност
Юлия Илиева02 979 52 79касиерБюджетно финансиране и счетоводна дейностСчетоводна дейност
Венета Николова02 987 74 07, 02 979 52 30veneta@cu.bas.bgначалник отделМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Томина Галибова02 979 53 87tominaglb@cu.bas.bgглавен експертМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Ирена Иванова02 979 52 33iivanova@cu.bas.bgмладши експертМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Габриела Чупренска02 979 52 41tchouprenska@cu.bas.bgглавен експертМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Пламен Стефанов02 979 52 38stefanov@cu.bas.bgстарши експертМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Димитър Денев02 979 52 36denev@cu.bas.bgмладши експертМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Цветомир Йончев02 979 52 35tsyonchev@cu.bas.bgмладши експертМеждународна дейност, оперативни програми и проекти
Георги Георгиев02 979 5g.georgiev@cu.bas.bgначалник отделПоддръжка и транспорт
Христо Стоименов02 979 53 35организатор-домакинПоддръжка и транспортПоддръжка
Илия Геров02 979 53 26технически изпълнителПоддръжка и транспортПоддръжка
Галина Ангелова02 979 52 10g.angelova@cu.bas.bgначалник отделПравна дейност
Венцеслава Михайлова02 979 53 18vmichailova@cu.bas.bgглавен юрисконсултПравна дейност
Бианка Стефанова02 979 53 18главен юрисконсултПравна дейност
Цветомира Алтънова02 979 52 17старши юрисконсултПравна дейност
Емилия Христоскова02 979 52 67emili@cu.bas.bgначалник отделСекретариат, протокол и връзки с обществеността
Николета Георгиева02 979 52 66nicky@cu.bas.bgръководител група "Секретариат", сътрудник на проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАНСекретариат, протокол и връзки с общественосттаСекретариат
Наталия Нешева02 979 52 02natalia@cu.bas.bgсътрудник на Председателя на БАНСекретариат, протокол и връзки с общественосттаСекретариат
Елена Панчовска02 979 52 03elena@cu.bas.bgсътрудник на проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, и на чл.-кор. Васил Николов, съветник на ПредседателяСекретариат, протокол и връзки с общественосттаСекретариат
Райна Семова02 979 52 28rsemova@cu.bas.bgадминистративен секретар, сътрудник на чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН, и на чл.-кор. Константин ХаджиивановСекретариат, протокол и връзки с общественосттаСекретариат
Йорданка Павлова02 979 53 60d.pavlova@cu.bas.bgсътрудник на научните секретари на БАНСекретариат, протокол и връзки с общественосттаСекретариат
Мирослава Митрович02 979 52 18mira@cu.bas.bgсътрудник на Събранието на академиците и член-кореспондентитeСекретариат, протокол и връзки с общественосттаСекретариат
Ренета Петрова02 979 52 80, 0889 009 207pr-ban@cu.bas.bgглавен експерт, Връзки с общественосттаСекретариат, протокол и връзки с общественосттаПротокол и връзки с обществеността
Велина Димитрова02 979 52 80, 0889 088 737
v.dimitrova@cu.bas.bgексперт, Връзки с общественосттаСекретариат, протокол и връзки с общественосттаПротокол и връзки с обществеността
Гергана Гергова-Ангелова02 987 17 74; 02 979 52 84; 02 979 53 86g.gergova@cu.bas.bgначалник отделУправление на собствеността
Теодора Андреева02 979 52 85dora@cu.bas.bgръководител група "Управление на собствеността"Управление на собственосттаУправление на собствеността
Весела Гочева02 979 53 85главен експертУправление на собственосттаУправление на собствеността
Сийка Минчева02 979 53 08старши експертУправление на собственосттаУправление на собствеността
Виктория Новоселова02 979 53 08старши експертУправление на собственосттаУправление на собствеността
Красимира Ангелова02 979 52 45организаторУправление на собственосттаУправление на собствеността
Румяна Лазарова02 979 52 94организаторУправление на собственосттаУправление на собствеността
Искра Стойкова02 979 53 34технически изпълнителУправление на собственосттаУправление на собствеността
инж. Александър Щъркелов02 979 53 06chtarkelov@cu.bas.bgстарши експертУправление на собственосттаОбществени поръчки
Ивайло Петров02 979 52 98i.petrov@cu.bas.bgстарши експертУправление на собственосттаОбществени поръчки
инж. Георги Стоянов02 979 53 10georgist@cu.bas.bgглавен експертУправление на собственосттаОбществени поръчки

Специализирана администрация

ИмеТелефонE-mailДлъжностОтдел/Група
Емилия Христоскова02 979 52 67emili@cu.bas.bgначалник отдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"Кабинет на Председателя
Наталия Нешева02 979 52 02natalia@cu.bas.bgсътрудник на Председателя на БАНКабинет на Председателя
инж. Елка Куюмджиева02 979 53 25, 0888 269 145el2005@abv.bgръководител служба ЗБУТЗдравословни и безопасни условия на труд
Светозар Калинов02 979 52 93служител по сигурността на информациятаСигурност на информацията
Ива Иванова02 979 53 23i.ivanova@cu.bas.bgръководител вътрешен одитВътрешен одит
Даниела Владимирова02 979 53 23вътрешен одиторВътрешен одит
Светла Петрова02 979 53 01svetlapetrova@cu.bas.bgфинансов контрольорФинансов контрол