About Todor Branzov

This author has not yet filled in any details.
So far Todor Branzov has created 31 blog entries.

Ученическата научна сесия е част “Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците”

Петата сесия на Ученическия институт на БАН е включена в „Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците“ на МОН за 2018-2019 г. Ученическата сесия ще се състои на 16 и 17 ноември и ще даде възможност на ученици с интерес към изследователската професия, както и с афинитет към творчеството да представят свои проекти пред компетентно жури и публика. В тази юбилейна сесия над 70 ученици от страната, заявили участие, ще представят научно-изследователски проекти или проекти в областта на изобразителното изкуство и изкуствознанието. По традиция домакин на сесията е административната сграда на БАН на ул. “15 ноември“, №1. Учениците ще имат на разположение за презентациите тържествената зала на БАН „Проф. Марин Дринов“ и зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов“, кръстени на двама от най-забележителните и [...]

2018-10-25T10:18:30+03:00четвъртък, 25 октомври 2018 |Категории: Събития|Етикети: |

Допуснати кандидати в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА Допуснатите кандидати в конкурса, както следва: I. ОТДЕЛЕНИЕ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ 1. Направление „МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ - ОПМН За академици „Математически науки“ - 1 място Чл.-кор. Емил Иванов Хорозов Чл.-кор. Красимир Димитров Данов Чл.-кор. Олег Кръстев Мушкаров Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов За член-кореспонденти „Математически науки“ - 1 място Проф. дмн Галя Младенова Ангелова Проф. дмн Иван Николов Ланджев Проф. дмн Камен Ганчев Иванов Проф. дмн Николай Колев Витанов Проф. дмн Николай Маринов Николов 2. Направление „ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ“ – ОПМН За академици „Физически науки“ - 1 място Чл.-кор. Валентина Борисова Петкова Чл.-кор. Георги Михайлов Младенов Чл.-кор. Петър Асенов Атанасов Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов За член-кореспонденти „Физически науки“ - 1 място Проф. дфн Александър Александров Драйшу Проф. дфн Валентин Николов Попов Проф. дфн Мирослав [...]

2018-10-12T10:06:39+03:00понеделник, 1 октомври 2018 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на Българска академия на науките (БАН) в следните области и научни направления: I. За академици – 9 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Медицински науки – 1, Обществени науки – 1, Изкуствознание – 1, Творци на изкуствата – 1. II. За член-кореспонденти - 13 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Науки за  земята – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки  – 2, Медицински науки – [...]

БАН отдава под наем ресторант в Творческия дом на БАН във Варна

  БАН отдава под наем ресторант, разположен на партерния етаж на масивна едноетажна сграда „Кухненски блок” в Творческия дом на БАН в град Варна, к.к. Чайка, спирка Журналист, състоящ се от столова, към която има обособена част за дневен бар, с обща площ 180 кв.м и кухненски блок с площ 95 кв.м, заедно с наличното оборудване. Ресторантът е с категория „Една звезда” и разполага със 70 места на открито и 80 места на закрито. Срок за отдаване под наем – от 1 май до 31 октомври 2018 с възможност за продължаване. Начална месечна наемна цена: - 1200 лв. без ДДС за активен сезон от 15.06. до 15.09.; - 350 лв. без ДДС за неактивен сезон от 01.05. до 15.06. и от 16.09. до 31.10. Всеки [...]

2018-10-04T08:37:21+03:00вторник, 17 април 2018 |Категории: Имоти под наем|

Обява № ЗОП 187-2 от 19.03.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на параден вход, парадно стълбище и заседателна зала 207 в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-2 Дата на създаване: 19.03.2018 г. […]

2019-07-16T15:29:22+03:00понеделник, 19 март 2018 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Пета поредна среща събра жените от науката и бизнеса в Бургас

Регионален академичен център на БАН в Бургас, заедно с Търговско индустриална камара - Бургас организираха пета поредна среща "Жените в науката и бизнеса". В нея специално участие като лектори взеха акадeмиците Стефан Воденичаров и Христо Цветанов. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас при БАН, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и формулата за успеха й. Академик Стефан Воденичаров изнесе лекция на тема „Нови технологии, бизнес и качество на живот“. Академик Христо Цветанов представи гледната точка на химик - специалист по полимери за наноносителите, като алтернатива при онкологичната терапия. Събитието беше уважено от областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, зам.-кмета на община Бургас Руска Бояджиева, председателя на ТИК - Бургас Жорж Дерелиев и други. В срещата участваха [...]

2018-03-13T10:37:09+02:00вторник, 13 март 2018 |Категории: РАЦ|Етикети: |
Go to Top