Регионален академичен център на БАН в Бургас, заедно с Търговско индустриална камара – Бургас организираха пета поредна среща “Жените в науката и бизнеса”. В нея специално участие като лектори взеха акадeмиците Стефан Воденичаров и Христо Цветанов. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас при БАН, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и формулата за успеха й. Академик Стефан Воденичаров изнесе лекция на тема „Нови технологии, бизнес и качество на живот“. Академик Христо Цветанов представи гледната точка на химик – специалист по полимери за наноносителите, като алтернатива при онкологичната терапия. Събитието беше уважено от областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, зам.-кмета на община Бургас Руска Бояджиева, председателя на ТИК – Бургас Жорж Дерелиев и други. В срещата участваха жени, представители на бизнеса и науката.

В рамките на форума бе открита изложбата “Българският принос в културно-историческото многообразие на Обединена Европа”, подготвена от Научния архив на Българската академия на науките и включва 22 постера. Една част от тях са подредени в залата на Регионална библиотека “Пейо Яворов” (ул. “Булаир” №10) и могат да бъдат разгледани до края на месеца. Изложбата включва документални свидетелства за дейността на българските книжовници и просветители, автобиографични и биографични документи, ръкописи на трудове, дневници, мемоари и спомени на наши учени, държавни, обществени, културни и военни дейци. Акцент в експозицията е идеята за обединена Европа – с документи и фотографии от богатия архив на акад. Иван Шишманов, основател и пръв председател на Българската секция на Паневропейския съюз. Представените в изложбата архивни материали са и своеобразен принос в културната програма по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.