Списания и издания на Българската академия на науките

Списъкът съдържа:

  1. Корица – при натискане се отваря голямо изображение
  2. Списание – при натискане се отваря сайта на списанието
  3. Издател – при натискане се отваря сайта на издателя
  4. Индекс – основни индексни бази за списанието, пълният списък може да е достъпен на сайта на списанието
  5. Контакти – електронен адрес и телефон за контакти с редакцията, има ги и на сайта на списанието

Пълна информация за списанието – ISSN, указания за автори, и др. –  е достъпна от сайта на списанието.

КорицаСписаниеИздателИндексКонтакти
Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des SciencesБългарска академия на наукитеJCR
SJR
Scopus
WoS
eLIBRARY
MathSciNet
zbMATH
comprend@abv.bg
+359 2 979 30 36
+359 2 971 70 65
Списание на Българската академия на наукитеБългарска академия на науките---journbas@bas.bg
+359 2 979 30 09
+359 879 962 709
Информационен бюлетин на БАНБългарска академия на науките---pr-ban@cu.bas.bg
+359 2 979 53 80
ПриродаБългарска академия на науките---h_mishkov@aph.bas.bg
+359 2 871 80 78
+359 889 437 631
ТехносфераБългарска академия на науките---e_naidenova@aph.bas.bg
+359 2 979 34 50
Papers of BAS. Humanities and Social SciencesБългарска академия на науките---papersofbas@cu.bas.bg
+359 2 979 52 66
Дриновски сборникИздателство на БАН "Проф. Марин Дринов" и Харковския национален университет "В. Н. Каразин"---drinovcenter@gmail.com
+38057 707 50 27
+38057 707 55 47
+359 2 979 30 09
+359 879 962 709
Serdica Mathematical JournalИнститут по математика и информатикаMathSciNet
zbMATH
serdica@math.bas.bg
+359 2 979 28 18
Serdica Journal of ComputingИнститут по математика и информатикаMathSciNet
zbMATH
serdicajcomputing@math.bas.bg
+359 2 979 28 18
Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage
Conference Proceedings
Институт по математика и информатикаCEEOL
Scopus
WoS
dipp@math.bas.bg
+359 2 979 28 74
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализацияИнститут по математика и информатикаDOAJ
ERIH+
kin@math.bas.bg
BiomathИнститут по математика и информатикаSJR
Scopus
DOAJ
EBSCO
MathSciNet
zbMATH
roumen.anguelov@up.ac.za
Journal of Theoretical and Applied MechanicsИнститут по механикаJCR
SJR
Scopus
WoS
jtam@imbm.bas.bg
+359 2 979 64 79
Series on BiomechanicsИнститут по механикаSJR
Scopus
jsb@imbm.bas.bg
+359 2 979 64 67
+359 2 979 64 68
+359 888 854 880
Complex Control SystemsИнститут по роботика---complexcontrolsystems@gmail.com
+359 2 870 33 61
+359 882 866 270
Cybernetics and Information TechnologiesИнститут по информационни и комуникационни технологииJCR
SJR
Scopus
WoS
cit@bas.bg
+359 2 979 29 13
Problems of Engineering Cybernetics and RoboticsИнститут по информационни и комуникационни технологии---pecr.journal@gmail.com
Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ при БАНИнститут по информационни и комуникационни технологии---agre@iinf.bas.bg
+359 2 979 29 13
Автореферати на дисертации на ИИКТ при БАНИнститут по информационни и комуникационни технологии---agre@iinf.bas.bg
+359 2 979 29 13
Lead-Acid Batteries LABAT
Conference Proceedings
Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски"WoSlabd.iees@labatscience.com
+359 2 979 27 96
Bulgarian Chemical CommunicationsИнститут по инженерна химияJCR
WoS
bioreac@bas.bg
+359 898 447 721
Engineering SciencesИнститут по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски"---yuliya.genova@mail.bg
ti_ims_bas@mail.bg
+359 2 46 26 239
Journal of Geometry and Symmetry in PhysicsИнститут по механикаJCR
SJR
Scopus
WoS
Euclid
jgsp@bio21.bas.bg
Geometry, Integrability and Quantization
Conference Proceedings
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикаSJR
Scopus
Euclid
giq@bio21.bas.bg
Notes on Intuitionistic Fuzzy SetsИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствоMathSciNet
zbMATH
nifs.journal@gmail.com
+359 2 979 36 02
Notes on Number Theory and Discrete MathematicsИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствоJCR
WoS
MathSciNet
zbMATH
nntdm.journal@gmail.com
+359 2 979 36 02
International Journal BioautomationИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствоSJR
Scopus
DOAJ
bioautomation@biomed.bas.bg
+359 2 979 36 07
Acta morphologica et anthropologicaИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейNLM
ZDB
iempam@bas.bg
ygluhcheva@hotmail.com
+359 2 979 23 11
+359 2 979 23 44
Екологично инженерство и опазване на околната средаНационалното дружество "Екологично инженерство и опазване на околната среда" и Институт по микробиология "Стефан Ангелов"DOAJ
ZDB
ecoleng@abv.bg
journal@ecoleng.org
+359 2 979 36 14
+359 889 711 888
Acta Zoologica BulgaricaИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияJCR
SJR
Scopus
WoS
NLM
ZDB
actazoologicabulgarica@gmail.com
+359 2 988 51 15
+359 884 499 726
Phytologia BalcanicaИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияNLM
ZDB
vdvlad@bio.bas.bg
+359 2 979 21 55
Наука за горатаИнститут за горатаZDBnaukazagorata@abv.bg
+359 2 962 04 47
Silva Balcanica (2020-) (2001-2019)Институт за горатаDOAJ
ZDB
silvabalcanica@abv.bg
+359 2 962 04 47
Historia naturalis bulgaricaНационален природонаучен музейDOAJ
NLM
ZDB
hnb@nmnhs.com
Списание на Българското геологическо дружествоГеологически институтJCR
WoS
ZDB
bobivalchev@gmail.com
+359 2 806 03 69
Geologica BalcanicaГеологически институтSJR
Scopus
ZDB
editorial-office@geologica-balcanica.eu
+359 2 979 22 50
Инженерна геология и хидрогеологияГеологически институтZDBb_berov@geology.bas.bg
+359 2 979 22 19
Проблеми на географиятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияNLM
ZDB
geoproblems@gmail.com
+359 2 979 33 61
+359 2 979 32 14
+359 2 979 39 43
Bulgarian Geophysical JournalНационален институт по геофизика, геодезия и географияZDBpress@geophys.bas.bg
+359 2 979 33 30
Climate, Atmosphere and Water Resources in the Face of Climate Change
Conference Proceedings
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите---office@cawri.bas.bg
+359 887 507 283
Bulgarian Astronomical JournalИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерваторияJCR
SJR
Scopus
WoS
journal@nao-rozhen.org
kirilovadp@gmail.com
+359 2 979 59 33
+359 2 974 19 10
Астрономически календарИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория---calendar@astro.bas.bg
Aerospace Research in BulgariaИнститут за космически изследвания и технологииJCR
WoS
Copernicus
journal@space.bas.bg
+359 2 979 39 51
+359 2 988 35 03
Космос, Екология, Сигурност
Space, Ecology, Safety
Conference Proceedings
Институт за космически изследвания и технологии---office@space.bas.bg
+359 2 988 35 03
Археологически открития и разкопкиНационален археологически институт с музей---naim@naim.bg
Известия на Националния археологически институтНационален археологически институт с музей---naim@naim.bg
Нумизматика, сфрагистика и епиграфикаНационален археологически институт с музей---nse.journal@naim.bg
numsfr_epig@abv.bg
Приноси към българската археологияНационален археологически институт с музей---evatodorova79@gmail.com
valerig@abv.bg
metodi_man@abv.bg
Разкопки и проучванияНационален археологически институт с музей---naim@naim.bg
Studia PraehistoricaНационален археологически институт с музей---naim@naim.bg
Български езикИнститут за български език "Професор Любомир Андрейчин"CEEOL
EBSCO
ERIH+
balgarskiezik@mail.bg
+359 2 979 29 12
Балканско езикознание /
Linguistique balkanique
Институт за български език "Професор Любомир Андрейчин"CEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
SJR
Scopus
l_balkanique@abv.bg
+359 2 979 29 58
Известия на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин"Институт за български език "Професор Любомир Андрейчин"CEEOL
eLIBRARY
izvestiya@ibl.bas.bg
+359 2 972 23 02
Литературна мисълИнститут за литератураCEEOL
Copernicus
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
Scopus
literaturnamisal@ilit.bas.bg
editor@litmis.eu
Старобългарска литератураИнститут за литератураCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
starobulglit@gmail.com
Scripta & e-ScriptaИнститут за литератураCEEOL
eLIBRARY
ERIH+
amiltenova@gmail.com
Bulgarian Historical Review /
Revue Bulgare d'Histoire
Институт за исторически изследванияCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
SJR
Scopus
bhr@ihist.bas.bg
+359 2 979 29 14
Исторически прегледИнститут за исторически изследванияCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ipregled@ihist.bas.bg
+359 2 979 29 14
Études balkaniquesИнститут за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"CEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
etudesbalk@gmail.com
etudesbalk@balkanstudies.bg
+359 2 980 62 97
БалканиИнститут за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"CEEOLbalkani_ibct@abv.bg
+359 2 980 62 97
ThraciaИнститут за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"CEEOLthracologia@gmail.com
+359 2 980 62 97
OrpheusИнститут за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"CEEOL
EBSCO
thracologia@gmail.com
thracologia@abv.bg
+359 2 980 62 97
Българска етнологияИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музейCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
balgarska_etnologia@abv.bg
bg_ethnology@abv.bg
Български фолклорИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музейCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
bulfolk@abv.bg
Проблеми на изкуствотоИнститут за изследване на изкустватаCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
probleminaizkustvoto@gmail.com
+359 2 944 24 14
Българско музикознаниеИнститут за изследване на изкустватаCEEOL
eLIBRARY
ERIH+
bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg
+359 2 944 24 14
+359 2 489 03 57
+359 2 489 03 58
Palaeobulgarica / СтаробългаристикаКирило-Методиевски научен център CEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
SJR
Scopus
palaeobulgarica@kmnc.bg
+359 882 590 641
+359 878 323 157
Кирило-Методиевски студииКирило-Методиевски научен център CEEOL
eLIBRARY
kmnc@kmnc.bg
kmnc@bas.bg
+359 2 987 02 61
Икономически изследванияИнститут за икономически изследванияCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
SJR
Scopus
econ.studies@iki.bas.bg
+359 2 810 40 19
Икономическа мисълИнститут за икономически изследванияCEEOL
EBSCO
ERIH+
econth@iki.bas.bg
ineco@iki.bas.bg
+359 2 810 40 37
Годишен доклад "Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания"Институт за икономически изследвания---diana@iki.bas.bg
+359 2 810 40 19
Правна мисълИнститут за държавата и правотоCEEOLpravna.misal@gmail.com
+359 2 987 97 85
Научни трудове на Института за държавата и правотоИнститут за държавата и правотоCEEOLipn_ban@bas.bg
+359 2 987 49 02
Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните наукиИнститут за държавата и правотоCEEOLipn_ban@bas.bg
+359 2 987 49 02
НаселениеИнститут за изследване на населението и човекаCEEOLnasselenie_review@abv.bg
+359 2 979 30 48
Психологични изследванияИнститут за изследване на населението и човекаCEEOL
ERIH+
psy_research@abv.bg
+359 2 979 30 48
Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните наукиИнститут за изследване на населението и човека---skola-iphs@abv.bg
+359 2 979 30 48
Balkan Journal of PhilosophyИнститут по философия и социологияCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
JCR
SJR
Scopus
WoS
balkanjournalofphilosophy@gmail.com
+359 888 881 496
Философски алтернативиИнститут по философия и социологияCEEOL
EBSCO
eLIBRARY
ERIH+
mihailov_n@abv.bg
marnifark@abv.bg
+359 2 981 07 91
+359 2 981 79 46
Социологически проблемиИнститут по философия и социологияCEEOL
EBSCO
socprobl_eds@dir.bg
+359 887 334 593
+359 886 102 837
Етически изследванияИнститут по философия и социологияDOAJ
ERIH+
editor@jesbg.com
Българистика / BulgaricaСъвет за чуждестранна българистика и Централна библиотека на БАНCEEOL
eLIBRARY
amiltenova@gmail.com
evoleva@abv.bg
Информационен бюлетин на Централната библиотека на БАНЦентрална библиотека на БАН---hrusanova.st@cl.bas.bg
+359 2 979 52 54
+359 2 979 53 79