Регистър на присъдените академични длъжности “главен асистент”, “доцент” и “професор” на БАН

Име, презиме, фамилияАкадемична длъжностДата на решението на НСПрофесионално направление, научна специалност, шифърСНЗ, провело процедуратаПредседател на научното жури
Христина Илиева Димитровадоцент2024-04-18Биологически наукиИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Михаил Тарасов
Руси Иванов Русевдоцент2024-04-18Химически наукиИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Вилма Стоянова
Росица Христова Титоренковапрофесор2024-04-18Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Владислав Костов
Вера Ангелова Ангелова-Димитровапрофесор2024-03-27Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Михаела Красимирова Александровадоцент2024-03-27Материли и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Явор Бойчев
Мария Лазарова Калъпсъзовадоцент2024-03-25Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Геновева Борисова Атанасова
Пурнима Будиме Сантошдоцент2024-02-29Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Виктория Виткова
Емил Мариов Гачевпрофесор2024-02-12ХидрологияИнститут за изследвания на климата, атмосферата и водитепроф. Нели Христова
Галина Димитрова Момчевадоцент2024-01-19ИнформатикаИнститут по математика и информатикадоц. Красимира Иванова
Владислав Станиславов Вергиловдоцент2024-01-16ЗоологияНационален природонаучен музейдоц. Георги Попгеоргиев
Стою Цветков Баровдоцент2023-12-21Геометрия и топологияИнститут по математика и информатикапроф. Величка Милушева
Петър Васиев Данчевпрофесор2023-12-21Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикапроф. Емил Колев
Мария Стоянова Явахчовадоцент2023-12-20Ядрена ФизикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Севдалина Димитрова
Румяна Милева Хаджийскадоцент2023-12-20Физика на високите енергии и елементарни частици, физикаи астрофизика на частицитеИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Лилия Ангелова
Мартин Василев Макариевдоцент2023-12-20Физика на високите енергии и елементарни частици, физикаи астрофизика на частицитеИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Тонев
Орлин Богомилов Йордановдоцент2023-12-20Ядрена ФизикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Тонев
Михаил Димитров Колевдоцент2023-12-15Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф.Любомир Анестиев
Росица Николаева Димитровадоцент2023-12-15Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Явор Бойчев
Дамян Янчев Барантиевдоцент2023-12-14Физика на атмосфератаИнститут за изследвания на климата, атмосферата и водитечл. кор. Екатерина Бъчварова
Петя Иванова Ивановадоцент2023-12-14Екология, градска среда и климатологияИнститут за изследвания на климата, атмосферата и водитепроф. Явор Чапанов
Иван Йотов Дреновскипрофесор2023-12-14КлиматологияИнститут за изследвания на климата, атмосферата и водитепроф. Нели Христова
Теодор Иванов Миленовпрофесор2023-12-14Физика на атомите и молекулитеИнститут по електроникапроф. Людмил Антонов
Мария Емилова Пилевадоцент2023-12-14Българска литератураИнститут за литературапроф. Николай Аретов
Диана Иванова Ивановадоцент2023-12-13Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Калоян Петров
Инна Викторова Манасиевадоцент2023-12-12История и археологияИнститут за исторически изследваниядоц. Петя Димитрова
Петър Петров Ножаровпрофесор2023-12-07Физика на атмосфератаИнститут за изследвания на климата, атмосферата и водитепроф. Наталия Килифарска
Таня Михайлова Василевадоцент2023-11-29ХидрогеологияГеологически институтпроф. Пламен Иванов
Стоян Тодоров Георгиевдоцент2023-11-29ПетрологияГеологически институтдоц. Атанас Хиков
Сава Николов Колевдоцент2023-11-29ХидрогеологияГеологически институтдоц. Петър Гергинов
Димитрина Ангелова Димитровадоцент2023-11-29Минералогия и кристалографияГеологически институтпроф. Томас Керестеджиян
Даниела Илиева Бътовскапрофесор2023-11-29Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Калоян Петров
Деян Иванов Статуловдоцент2023-11-24Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Анжела Славова Попивановапрофесор2023-11-23Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Георги Петков Янковдоцент2023-11-23Физически наукиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Николай стефанов Петковдоцент2023-11-23Физика на кондензираната материяЦентрална лаборатория по приложна физикапроф. Диана Нешева-Славова
Василий Атанасов Читановдоцент2023-11-23Физика на кондензираната материяЦентрална лаборатория по приложна физикапроф. Диана Нешева-Славова
Пламен Христов Чуковдоцент2023-11-21ФизикохимияИнститут по физикохимиядоц. Виктория Накова
Кристияна Симеонова Симеоновадоцент2023-11-16Български езикИнститут за български езикдоц. Цветелина Георгиева
Дейвис Динков Динковдоцент2023-11-16Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Стоян Недков
Емил Илиев Ойнаковдоцент2023-11-16Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Мария Стефанова Стойчева-Шаматидоцент2023-11-16Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Петя Трифонова-Русева
Владимир Петров Ивановдоцент2023-11-16Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Гаджев
Петя Делчева Коралова-Ножаровадоцент2023-11-15ИкономикаИнститут за изследване на изкустватапроф. Пламен Чипев
Яна Цветанова Кириловадоцент2023-11-15ИкономикаИнститут за изследване на изкустватапроф. Дарина Тодорова
Милена Благоева Ангеловадоцент2023-11-15ИкономикаИнститут за изследване на изкустватапроф. Митко Димитров
Дочка Ангелова Велковадоцент2023-11-15ИкономикаИнститут за изследване на изкустватапроф. Спартак Керемидчиев
Теодора Маргаритова Пеневадоцент2023-11-15ИкономикаИнститут за изследване на изкустватапроф. Йордан Христосков
Иван Богоев Ивановдоцент2023-11-08Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Силвия Тодорова
Петя Цветанова Петровадоцент2023-11-08Химична кинетика и катализИнститут по катализдоц. Христо Колев
Йолина Велентинова Хубеновапрофесор2023-11-08ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Петьо Венев Кръстевдоцент2023-11-07Музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Веселка Тончева
Николета Василева Пътовадоцент2023-11-07Българрска литератураИнститут за литературапроф. Румяна Дамянова
Зорница Петрова Тотковадоцент2023-11-07ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Катя Стойчева
Юлияна Георгиева Ивановадоцент2023-10-25Физиология на растениятаИнститут за физиология на растенията и генетикатадоц. Десислава Тодорова
Юлияна Георгиева Ивановадоцент2023-10-25Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Десислава Тодорова
Пенка Стилянова Дановапрофесор2023-10-17История на БългарияИнститут за исторически изследваниядоц. Елена Костова
Александър Светославов Цаневдоцент2023-10-13Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химияпроф. Даниела Ковачева
Албена Кирилова Дечева-Чакъровапрофесор2023-10-13Аналитична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Ивелина Георгиева
Ивалина Аврамова Аврамовапрофесор2023-10-13Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Йовка Косева
Мария Николова Ганчевадоцент2023-10-13Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Диана Рабаджиева
Ралица Христова Велиновадоцент2023-10-13Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Никола Дренчев
Пламен Николов Тренчевдоцент2023-10-04Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Мира Любчева Георгиевадоцент2023-09-29ЛесовъдствоИнститут за горатадоц. Георги Хинков
Росица Светолик Милчевадоцент2023-09-27ИмунологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Ренета Тошкова
Евгени Владимиров Койчевдоцент2023-09-21БиомеханикаИнститут по механика
Борислав Игнатов Абрашевдоцент2023-09-20ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Виктор Боев
Северина Йорданова Семковадоцент2023-09-14Биофизика Институт по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Биляна Лефтерова
Мартин Ангелов Стефановдоцент2023-08-03Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Антоанета Попова
Боян Христов Бояджиевдоцент2023-08-02Химически наукиИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Георги Николаев Бончевдоцент2023-08-01ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Ирина Васева
Мая Иванова Димитровапрофесор2023-08-01Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботика проф. Велислава Любенова
Людмил Фердинандов Вагалинскипрофесор2023-07-31Антична археологиНационален археологически институт с музейпроф. Венцислав Динчев
Август Йорданов Ивановпрофесор2023-07-27Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботика проф. Велислава Любенова
Даниела Димитриевич Черкашиндоцент2023-07-07МатематикаИнститут по математика и информатикапроф. Петър Бойваленков
Иван Радославов Георгиевдоцент2023-07-07ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Златина Ковачева
Милен Колев Борисовдоцент2023-07-07МатематикаИнститут по математика и информатикапроф. Михаил Кръстанов
Георги Николов Димовдоцент2023-07-04История и археологияИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Владислав Иванов
Петя Павлова Ивановапрофесор2023-07-03ХидробиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Елена Ванчева Николовапрофесор2023-06-29Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Златинка Димитрова-Витанова
Милка Милчева Милевапрофесор2023-06-29ФармакологияИнститут по микробиологияпроф. Пенка Петрова
Ангел Маринов Великовпрофесор2023-06-21Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любомир Анестиев
Латинка Рангелова Христовадоцент2023-06-19Палеонтология и стратиграфияНационален природонаучен музейдоц. Георги Марков
Цветана Иванова Димитровадоцент2023-06-08Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Максим Стаменов
Ивелина Цанкова Цачевадоцент2023-05-29Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Наталия Тончева-Мончева
Боряна Иводор Чакаловадоцент2023-05-25Инженерна ГеологияГеологически институтпроф. Пламен Иванов
Вяра Александрова Поповадоцент2023-05-16ФилософияИнститут по философия и социологияпроф. Иванка Стъпова
Свилен Пламенов Симеоновпрофесор2023-05-11Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Милена Попова
Андрей Танев Аладжовдоцент2023-05-10АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Методи Даскалов
Мария Христова Петровапрофесор2023-05-01ЕлектрохимияИнститут по физикохимияпоф. Николай Божков
Йорг Копицпрофесор2023-04-28АлгебраИнститут по математика и информатикапроф. Емил Колев
Ваня Петрова Стояновадоцент2023-04-26История на БългарияИнститут за исторически изследванияпроф. Росица Стоянова
Явор Ивов Милтеновпрофесор2023-04-26ФилологияИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Петя Георгиева Попова - Крумовадоцент2023-04-19Химически наукиИнститут по инженерна химияпроф. Калоян Петров
Даниела Боянова Джонова- Атанасовапрофесор2023-04-19Химически наукиИнститут по инженерна химиядоц. Елисавета Кирилова
Симеон Андонов Симеоновдоцент2023-04-11История и археологияИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Юра Константинова
Милена Василева Георгиевапрофесор2023-04-06Биологически наукиИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Стоян Андреас Ставрупрофесор2023-04-04Философия, етикаИнститут по философия и социологияпроф. Татяна Батулева-Кънчева
Валентина Русева Тодоровапрофесор2023-04-03ХидробиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Георги Иванов Шарковдоцент2023-03-29Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Тагарев
Татяна Радева Радева-Стоиловадоцент2023-03-29Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Благой Горицов Бурдиндоцент2023-03-09ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Тома Емилов Станкуловдоцент2023-03-09ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Михаил Николов Стоиловпрофесор2023-02-28Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Бакалов
Митко Константинов Гайдаровпрофесор2023-02-28Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Севдалина Димитрова
Павлин Петков Грудевпрофесор2023-02-28ЕнергетикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Тонев
Даниела Богданова Карашановапрофесор2023-02-27ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Цветанка Бабева
Наталия Димитрова Бербероа-Буховадоцент2023-02-27Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Силвия Ангелова
Бранимир Людмилов Ивановдоцент2023-02-27Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Виолета Маждарова
Теодора Емилова Дончевадоцент2023-02-27Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева -Даракчиева
Михаил Тодоров Лукановдоцент2023-02-24Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Андроника Мартоновапрофесор2023-02-24Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Йоана Спасова-Дикова
Елисавета Димитрова Тричкова-Кашмовадоцент2023-02-22Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимира Стоилова
Илиян Иванов Петровдоцент2023-02-22Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Татяна Атанасова
Марио Иванов Ивановдоцент2023-01-27АрхеологияНационален археологически институт с музейпроф. Венцислав Динчев
Недялка Илиева Стоиловапрофесор2023-01-25Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Лъчезар Георгиев
Лилия Кирилова Ангеловапрофесор2023-01-25Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Людмил Хаджииванов
Мариян Станиславов Станишковпрофесор2023-01-25Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Николай Минков
Силвия Янакиева Николовадоцент2023-01-25АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Нели Миленова Вилхелмова - Илиевадоцент2023-01-24Биологични науки ; ВирусологияИнститут по микробиологиядоц. Екатерина Крумова
Свеослава Петрова Тончевадоцент2023-01-23Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Станой Станоев
Стефан Колев Колевдоцент2023-01-19Физика на атомите и молекулитеИнститут по електроникапроф. Людмил Антонов
Илия Вениславов Въловпрофесор2023-01-18ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системичл. кор. Евелина Славчева
Максим Иванов Бояновпрофесор2023-01-18Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Радостина Генова Калиновадоцент2023-01-17Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Милена Игнатова
Васил Николаев Кировпрофесор2023-01-12СоциологияИнститут по философия и социологияпроф. Румяна Стоилова
Бисер Петров Петровпрофесор2023-01-10История и археологияИнститут по балканистика с център по тракологиячл. кор. Александър Костов
Пламен Събев Стефановдоцент2023-01-07Теория на изкустватаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Вихра Баева
Димитър Йорданов Стойковдоцент2022-12-21МикологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Цветомир Денчев
Глория Саид Иссадоцент2022-12-21Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Маргарита Попова
Юра Тотева Константиновапрофесор2022-12-20История и археологияИнститут по балканистика с център по тракологияпроф. Румяна Прешленова
Милена Славчева Михайловадоцент2022-12-20Сензорна невробиологияИнститут по невробиологиядоц. Мария Антонова
Ива Борисова Мановадоцент2022-12-20ФилософияИнститут по философия и социологияпроф. Богдана Тодорова
Мария Василева Наумовадоцент2022-12-17ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Драган Чобанов
Христо Стоянов Николовпрофесор2022-12-16Науки за Земята; Дистанционни изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Даниеа Аветисян
Златинка иванова Димитрова-Витановапрофесор2022-12-15МатематикаИнстутут по механикадоц. Поля Добреа
Миглена Георгиева Петковадоцент2022-12-13Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Райчева
Александър Николаев Николовдоцент2022-12-13Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Владислав Костов
Камелия Кирилова Жабиловадоцент2022-12-09История на философиятаИнститут по философия и социологияпроф. Татяна Батулева-Кънчева
Светла Петкова Гатевадоцент2022-11-25ГенетикаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Снежана Грозева
Гергана Петрунова Василевапрофесор2022-11-25Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Даниела Пиларска
Маргарит Маргаритов Дамяновдоцент2022-11-24АрхеологияНационален археологически институт с музейпроф. Анелия Божкова
Иво Динчев Чолаковдоцент2022-11-24АрхеологияНационален археологически институт с музейпроф. Венцислав Динчев
Мария Георгиева Манолова-Войковадоцент2022-11-24АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Методи Даскалов
Камен Яворов Бояджиевдоцент2022-11-24АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Крум Бъчваров
Надежда Борисова Илиевапрофесор2022-11-24География на населението и селищатаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Десислава Вараждакова
Кристина Мартинова Гърцияновадоцент2022-11-24Науки за ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Железов
Людмила Владимирова Кабаиванова- Милановапрофесор2022-11-24МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Йонко Добринов Додевдоцент2022-11-17Лесовъдство вкл. ДендрологияИнститут за горатадоц. Ивайло Величков
Бойко Георгиев Цинцарскипрофесор2022-11-17Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Николай Иванов Тодоровдоцент2022-11-15История и археологияИнститут по балканистика с център по тракологиядоц. Юра Константинова
Николай Иванов Тодоровдоцент2022-11-15История и археологияИнститут по балканистика с център по тракологиядоц. Юра Константинова
Драгомир Костов Димитровпрофесор2022-11-11ЗоологияНационален природонаучен музейдоц. Стоян Лазаров
Диана Христова Тоневадоцент2022-11-02Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Катерина Здравкова Гаджевадоцент2022-10-28Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватапроф. Емануел Мутафов
Бойко Милков Миховпрофесор2022-10-27Астрфизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав Заманов
Момчил Цветков Дечевдоцент2022-10-27ХелиофизикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Камен Козарев
Анелия Стефанова Костадиновадоцент2022-10-27Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Николай Стефанов Дойновдоцент2022-10-26Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любомир Анестиев
Мария Сотирова Маджарска-Тайсънпрофесор2022-10-26Физически наукиИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Костадинка Колева
Анна Димитрова Бузекова-Пенковадоцент2022-10-26Електротехника, електроника и автоматикаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Лиан Любенов Неделчевпрофесор2022-10-19Физически наукиИнститут по оптически материали и технологиипроф. Цветанка Бабева
Катерина Емилова Лазаровадоцент2022-10-19физически наукиИнститут по оптически материали и технологиипроф. Димана Назърова
Величка Йорданова Стрижкова-Кендеровадоцент2022-10-19Физически наукиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Даниела Карашанова
Биляна Чавдарова Георгиевадоцент2022-10-19ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиидоц. Силвия Ангелова
Недялко Мариев Несторовдоцент2022-10-19ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Александър Тасев
Петя Христомирова Брънзовадоцент2022-10-19ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Дарина Тодорова
Явор Николаев Митревдоцент2022-10-18Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Ирена Филипова
Лиляна Петрова Колаклиевапрофесор2022-10-13Физика на кондензираната материяЦентрална лаборатория по приложна физикаакад. Александър Петров
Николай Цветанов Цековдоцент2022-10-10ИкономикаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Венциславн Мучинов
Стоян Стефанов Стояновдоцент2022-10-07БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Николова
Надежда Христова Тодоровадоцент2022-10-07Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Михаела Недялкова
Милчо Тодоров Тодоровпрофесор2022-10-07ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Стефка Георгиева Първевапрофесор2022-10-04История и археология, История на БългарияИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Илиев
Иванка Петрова Спасовапрофесор2022-10-03Химическа кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химияпроф. Рени Йорданова
Лилия Радославова Павловадоцент2022-09-30ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Радослав Йошинов
Светослав Величков Георгиевдоцент2022-09-29ГеохимияГеологически институтдоц. Атанас Хиков
Иванка Георгиева Стойчевадоцент2022-09-29Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Деница Панталеева
Венцислав Никифоров Димитровдоцент2022-09-29Науки за земятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Желев
Мария Гергинова Гергиновадоцент2022-09-27Биологически наукиИнститут по микробиологияпроф. Маргарита Камбурова
Галина Динкова Стоянчевадоцент2022-09-27Биологически наукиИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Руска Събева Станчевапрофесор2022-09-26Филология, Български езикИнститут за български езикдоц. Надежда Костова
Ивелина Христова Георгиевадоцент2022-09-21Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Костадин Ганев
Крася Петкова Колчевадоцент2022-09-21Хидрология на сушата и водните ресурсиНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Железов
Георги Железов Георгиевпрофесор2022-09-21Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Стоян Недсков
Георги Костодинов Гаджевпрофесор2022-09-21Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Костадин Ганев
Иван Христов Ивановдоцент2022-09-19Българска литератураИнститут за литературапроф. Елка Трайкова
Тинко Александров Евтимовпрофесор2022-09-15Физика на кондензираната материяЦентрална лаборатория по приложна физикапроф. Хассан Шамати
Елена Боянова Лилковадоцент2022-09-14МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимир Георгиев
Елена Николоева Паунова-Хубеновадоцент2022-09-14Комуникацинни мрежи и системиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Станислав Николаев Харизановпрофесор2022-09-14Изчислителна математикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Невена Петрова Илиева-Литова
Васил Георгиев Гуляшкипрофесор2022-09-14ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Даниела Борисова
Найден Недков Шиваровпрофесор2022-09-14Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Методи Иванов Методиевдоцент2022-09-01Земен магнетизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Даниела Йорданова
Радан Иванов Ивановдоцент2022-09-01Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Лидия Димитрова
Николай Евстатиев Марковдоцент2022-08-15Механика на флуидитеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Христо Скулев
Добрин Владимиров Ефремовдоцент2022-08-15Транспорт, корабоплаване и авиацияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Христо Скулев
Теменуга Николова Гешевадоцент2022-08-10Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Анастас Господинов
Симеон Александров Рибагиндоцент2022-07-29Информатика и компютърни наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Олимпия Роева
Николай Илчев Велевдоцент2022-07-22Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Димитър Иванов
Марина Иванова Станиловапрофесор2022-07-22БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Румен Радков Шивачевдоцент2022-07-22Нова и съвременна българска литератураИнститут за литературадоц. Мариета Иванова-Гиргинова
Алмира Павлова Георгиевадоцент2022-07-18Биологични ефекти на природни и синтетични веществаИнститут по невробиологияпроф. Яна Чекаларова
Йордан Светославов Ханджийскидоцент2022-07-18Молекурярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Ива Угринова
Маргарита Любенова Серафимовадоцент2022-07-13Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и АвстралияИнститут за литературапроф. Ангел Ангелов
Теодоричка Готовска-Хенцепрофесор2022-07-06История и археологияИнститут за исторически изследванияпроф. Тамара Стоилова
Петър Иванов Стояновичпрофесор2022-07-06История и археологияИнститут за исторически изследванияпроф. Даниел Вачков
Магдалена Иванова Славкова-Ивановадоцент2022-06-28Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Мила Маева
Мария Иванова Лазаровадоцент2022-06-09Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологияпроф. Николай Лазаров
Елефтерия Димитрова Лефтеровапрофесор2022-06-01ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Виктор Боев
Екатерина Любенова Марковадоцент2022-05-31СоциологияИнститут по философия и социологияпроф. Кръстина Петкова
Светла Желязкова Тодинова-Истатковапрофесор2022-05-26Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Иванка Цаковска
Наталия Александрова Кръстевапрофесор2022-05-26Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Биляна Лефтерова
Станимир Димитров Илиевпрофесор2022-05-19Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Мария Дачева
Михаил Стоянчов Цвеовдоцент2022-05-19Роботи и манипулатириИнститут по механикапроф. Светослав Николов
Катерина Станимирова Димитровадоцент2022-05-19Патология на животнитеИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Олга Олегновна Смолинапрофесор2022-05-10Социология, антропология и науки за културатаИнститут по балканистика с център по тракологияпроф. Надя Бояджиева
Владимир Фердинандов Георгиевдоцент2022-05-04Материали и материалознаниеИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Деница Стефанова Борисова - Николовапрофесор2022-04-28Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Владимир Петков Петковпрофесор2022-04-27Материалознание и технологии на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румяна Лазарова
Атанас Атанасов Курутосдоцент2022-04-14Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Ваня Куртева
Румяна Кирова Йордановадоцент2022-03-25Информатика и компютърни наукиИнститут по математика и информатикапроф. Златина Ковачева
Борис Благовестов Шишковдоцент2022-03-25Информатика и компютърни наукиИнститут по математика и информатикадоц. Красимира Иванова
Дичо Стиоянов Стратиевпрофесор2022-03-24ИнформатикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Олимпия Роева
Боян Людмилов Вагалинскидоцент2022-03-18ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Йордан Георгиев Мариновпрофесор2022-03-10Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Юлия Любомирова Геновапрофесор2022-03-10Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Петър Рафаилов
Даниела Йорданова Аветисяндоцент2022-03-09Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Деница Борисова
Пламена Георгиева Райкова-Цанковадоцент2022-03-02Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Александра Любенова Равначкадоцент2022-03-02Икономическа и социална географияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Боян Кулов
Велимира Асенова Стояновадоцент2022-03-02Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Марияна Николова
Любомир Иванов Стойчевдоцент2022-02-10Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялодоц. Екатерина Йорданова
Eва Станиславова Касевадоцент2022-02-01Международно частно правоИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Нели Димитрова Божковадоцент2022-02-01ЕлектрохимияИнститут по физикохимиядоц. Мария Петрова
Ваня Любомирова Дяковадоцент2022-01-26Материалознание и технологии на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Христо Скулев
Лъчезар Христов Филчевпрофесор2022-01-24Науки за земятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Петя Иванова Илиева-Тричковадоцент2022-01-11Социология, антропология и науки за културатаИнститут по философия и социологияпроф. Емилия Ченгелова
Ана Георгиева Лулевапрофесор2022-01-11Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Иванка Петрунова
Росица Райкова Лельовадоцент2022-01-06История на БългарияИнститут за исторически изследванияпроф. Даниел Вачков
Николай Танев Сираковдоцент2022-01-06Социология, антропология и науки за културатаИнститут по балканистика с център по тракологияпроф. Валерия Фол
Ваня Иванова Георгиевадоцент2022-01-06История и археологияИнститут за балканистика с център по тракологиячл. кор. Александър Костов
Денис Сафидинов Чикуртевдоцент2021-12-22Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Биляна Панчева Николова-Лефтеровапрофесор2021-12-15БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Манол Христов Огняновдоцент2021-12-13Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Калина Алипиева
Ани Красимирова Георгиевадоцент2021-12-10ВирусологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Тони Атанасов Димовдоцент2021-12-08Право; Междуранодно право и международни отношенияИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Веселина Лазарова Канатова-Бучковапрофесор2021-12-08Право; Административно право и административен процесИнститут за държавата и правотопроф. Ганета Минкова
Надежда Гецова Йонковапрофесор2021-12-08Право;Правна социология. Правна информатикаИнститут за държавата и правотопроф. Дарина Зиновиева
Диана Петрова Ковачевапрофесор2021-12-08Право; Междуранодно право и международни отношенияИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Владимир Димитров Владимировдоцент2021-12-03БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниячл. кор. Димитър Иванов
Атанас Николов Маджаровдоцент2021-11-29Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботикапроф. Велислава Любенова
Галя Николова Георгиева-Цаневадоцент2021-11-29Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботикапроф. Велислава Любенова
Кирил Методиев Алексиевпрофесор2021-11-24Автоматизирани системи за обработка на информация и управлениеИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Стефан Цветанов Вълковдоцент2021-11-11Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникапроф. Николай Недялков
Камелия Павлова Камбурова-Петковадоцент2021-11-10ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Елена Милева
Димитър Николаев Колевдоцент2021-10-29Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Георги Господинов Георгиевдоцент2021-10-29Българска литература. Нова и съвременна българска литератураИнститут за литературадоц. Елка Трайкова
Росица Славчева Драгановапрофесор2021-10-29Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Николай Божидаров Златовпрофесор2021-10-28ЕнергетикаИнститут по механикапроф. Димитър Чакъров
Николай Пенев Закорскидоцент2021-10-28Транспорт, корабоплаване и авиацияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Сотиров
Зоя Владимирова Чифлиджанова-Хубеновапрофесор2021-10-28Автоматизирани системи за обработка на информацията и упрнавлениетоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Ивелина Мирчева Георгиевапрофесор2021-10-28Теоретична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Венелин Енчев
Даниела Димитрова Стояновадоцент2021-10-28Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Никола Дренчев
Станислав Димитров Гьошевдоцент2021-10-27Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на наукатаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Найден Шиваров
Станислав Димитров Гьошевдоцент2021-10-27Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на наукатаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Найден Шиваров
Екатерина Ангелова Оцетова-Дудиндоцент2021-10-27Компютърни системи, компелкси и мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Румен Андреев
Стоян Милков Миховпрофесор2021-10-27ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Кирил Симов
Драган Петров Чобановпрофесор2021-10-22ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Снежана Грозева
Диана Тодорова Рабаджиевапрофесор2021-10-21Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Рени Йорданова
Маргарита Кирилова Милановадоцент2021-10-21Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Ивалина Аврамова
Борислав Цонев Йордановдоцент2021-10-15Диферанциални уравненияИнститут по математика и информатикапроф. Огнян Кунчев
Надя Евгениева Станковадоцент2021-10-14Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Любомир Ковачев
Ангел Маринов Великовдоцент2021-10-06Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любомир Анестиев
Гергана Георгиева Дончевадоцент2021-10-06Социология, антропология и науки за културата/балканско киноИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Юра Константинова
Александър Геерогиев Георгиевпрофесор2021-09-30Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Надя Стойчева Ранченковадоцент2021-09-30Биологически науки; Микробиология - екстремофилни бактерииИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Иван Димов Лирковпрофесор2021-09-29МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Светозар Маргенов
Владимир Николаев Ивановдоцент2021-09-29Комуниказионни мрежи и системиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Николай Стоименов
Ивелин Ангелов Владовдоцент2021-09-29Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Светлозара Петкова
Мария Кирилова Марковадоцент2021-09-28Социология, антропология и науки за културата/Етнография - историческа етнология на българите в Западна ТракияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Васева
Ангелина Иванова Илиевадоцент2021-09-28Социология, антропология и науки за културата/Фолклористика - съвременни фолклорни форми и игрови културиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Ганева - Райчева
Ваня Георгиева Качовадоцент2021-09-28ПочвознаниеИнститут за горатадоц. Георги Иванов
Иванка Божкова Семерджиевадоцент2021-09-24БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. С. Банчева
Николина Михайлова Михайловадоцент2021-07-29ИмунологияИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Андрей Стоянов Марчевдоцент2021-07-29БиотехнологииИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Кирил Михайлов Мишевдоцент2021-07-22БиохимияИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Румяна Василевска-Иванова
Петър Младенов Василевдоцент2021-07-21ИнформатикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Красимир Атанасов
Гергана Иванова Заемджиковадоцент2021-07-12Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатачл. кор. Пламен Мирчев
Пламен Станков Глоговдоцент2021-07-12Лесовъд вкл. ДендрологияИнститут за горатадоц. Ивайло Величков
Димитър Захариев Димитровпрофесор2021-07-09Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Албена Дончева
Екатерина Христова Павловадоцент2021-07-07МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Веселин Нанев Наневдоцент2021-07-07Паразитология и инвазионни болести на животните и човекаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Светлозара Петкова
Венелин Любомиров Тодоровдоцент2021-06-25ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Златинка Ковачева
Тихомир Илчев Вълчевдоцент2021-06-25Уравнения на математическата физикаИнститут по математика и информатикапроф. Анжела Попиванова
Цветелина Сашкова Паунова-Кръстевадоцент2021-06-24МикробиологияИнститут по микробиологияпроф. Пенка Петрова
Галин Русев Борисовдоцент2021-06-17ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Ива БЕтова-Божинова
Цветелин Стефанов Заевскидоцент2021-06-10Математика, Теория на вероятностите и математическа статистикаИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Стоименова
Калина Емилава Заховадоцент2021-06-01Теория и история на литературатаИнститут за литературадоц. Елка Трайкова
Андрей Христов Ташевдоцент2021-06-01Теория и история на литературатаИнститут за литературапроф. Александър Панов
Нина Христова Пешевапрофесор2021-05-29Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Васил Василев
Катерина Любомирова Захариевадоцент2021-05-27Химически наукиИнститут по минералогия и кристалографияПроф. Вилма Стоянова
Благовеста Илиева Николовадоцент2021-05-27ФилософияИнститут по философия и социологияпроф. Борислав Градинаров
Анелия Георгиева Добриковапрофесор2021-05-20БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Антоанета Попова
Десислава Иванова Панева-Мариновапрофесор2021-05-14ИнформатикаИнститут по математика и информатикадоц. Александър Илиев
Галина Тодорова Богданова-Тодоровапрофесор2021-05-14ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Мария Нишева-Павлова
Елина Руменова Цветановадоцент2021-05-13МедицинаИнститут по невробиологияпроф. Росица Замфирова
Пламен Тодоров Тодоровпрофесор2021-05-11Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Иван Бочев
Геновева Атанасова Начевапрофесор2021-05-10Молекулярна генетикаИнститут по молекулярна биологияпроф. Ива Угринова
Десислава Николаева Станевадоцент2021-05-10Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Ива Иванова Кюркчиевадоцент2021-04-23Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Евгения Троева-Григорова
Анна Петрова Петровадоцент2021-04-22Автоматизирани системи за обработка на информация и управлениеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Аделина Митева Митевадоцент2021-04-22Автоматизирани системи за обработка на информация и управлениеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Петър Василев Данчевдоцент2021-04-15Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикапроф. Петър Бойваленков
Любомир Ивов Александровдоцент2021-04-08Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Кристина Чакърова
Сергей Борисов Торбатовпрофесор2021-04-07АрхеологияНационален археологически институт с музейпроф.Венцислав Динчев
Дочка Иванова Аладжовапрофесор2021-04-07АрхеологияНационален археологически институт с музейпроф. Сергей Торбатов
Олимпия Николаева Роевапрофесор2021-04-02ИнформатикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Красимир Атанасов
Мирослав Иванов Кръстановдоцент2021-03-30Инженерна ГеологияГеологически институтдоц. Бойко Беров
Боян Йорданов Куловпрофесор2021-02-23Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Чавдар Младенов
Петър Иванов Христовпрофесор2021-02-12ГенетикаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Ценка Часовникарова
Димитър Петков Продановдоцент2021-02-10Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Петя Копринкова-Христова
Георги Александров Радославовпрофесор2021-01-29ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Аделина Димитрова Тумбарскадоцент2021-01-28Общо инженерство - защита на населението и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Виктор Иванов Боевпрофесор2021-01-27ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Сашо Василев
Ива Георгиева Бетова-Божиновапрофесор2021-01-27ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Велин Стоянов Андоновдоцент2021-01-22ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Калинка Калоянова
Емил Борисов Поповпрофесор2021-01-19Горска генетика, селекция и семепроизводствоИнститут за горатадоц. Веселка Гюлева-Пантова
Силвия Емилова Борисова - Спасовадоцент2021-01-18ЕстетикаИнститут по философия и социологияпроф. Иванка Стъпова
Даниел Христов Вачковпрофесор2021-01-12История на България/Нова българска история - стопанска и социална история на България през 20 векИнститут за исторически изследванияпроф. Илияна Марчева
Петър Николов Гергиновдоцент2021-01-07ХидрогеологияГеологически институтпроф. Владимир Христов
Елена Колева Колева-Рекаловапрофесор2021-01-07ЛитологияГеологически институтпроф. Пламен Иванов
Марлена Илиева Яневапрофесор2021-01-07ЛитологияГеологически институтпроф. Иляна Бончева
Светозар Валериев Илчевдоцент2020-12-23Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Румен Андреев
Светлана Дойчева Стаменовадоцент2020-12-22СоциологияИнститут по философия и социологияпроф. Божидар Иванов
Симеон Петров Лукановдоцент2020-12-18Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Вълко Бисерков
Габриела Милчева Йордановадоцент2020-12-17СоциологияИнститут по философия и социологияпроф. Карамфил Манолов
Таня Владимирова Милачичдоцент2020-12-16Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Сорен Хайрабедян
Владислав Иванов Ивановдоцент2020-12-15Средновековна обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лиляна Симеонова
Владислав Владимиров Костовпрофесор2020-12-15Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Росица Титоренкова
Наталия Валентинова Тончева-Мончевапрофесор2020-12-14Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Нели Косева
Радостина Димитрова Палчевадоцент2020-12-10Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Ана Иванова Кочева-Лефеджиевапрофесор2020-12-04Български езикИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Светозар Иванов Маджовдоцент2020-12-03Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатапроф. Георги Георгиев
Пламен Антонов Петковпрофесор2020-11-26Българска литература /Нова и съвременна литература/Институт по литературапроф. Александър Панов
Петко Александров Тодоровдоцент2020-11-19Физически наукиИнстутут по електроникапроф. Николай Недялков
Ергюл Таир Реджебпрофесор2020-11-19ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Антоанета Русинова - Христова
Тодор Тодоров Батаклиевдоцент2020-11-12Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по механикапроф. Евгени Иванов
Йордан Николаев Мирчевдоцент2020-11-12Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по механикапроф. Евгени Иванов
Маргарита Илиева Георгиевапрофесор2020-11-10Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатачл. кор. Пламен Мирчев
Христо Стоянов Николовдоцент2020-10-29Дистанционни изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Андрей Иванов Чорбановпрофесор2020-10-29ИмунологияИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Светла Трифонова Дановапрофесор2020-10-29МикробиологияИнститут по микробиологияпроф. Маргарита Камбурова
Милен Иванов Георгиевпрофесор2020-10-29Технология на билогичино активните веществаИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Пенка Младенова Петровапрофесор2020-10-29МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Людмила Кабаиванова-Миланова
Мая Маргаритова Захариевадоцент2020-10-29МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Веселин Късовски
Виолета Вълчева Русевадоцент2020-10-29МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Светла Данова
Стоян Цветанов Недковдоцент2020-10-22Физическа география и ландшафтознание и ГИСНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Железов
Надежда Желева Бърнзовадоцент2020-10-22Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Емил Маноах
Богдан Ставрев Рангеловпрофесор2020-10-21ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Драгомир Тачев
Драгомир Младенов Тачевпрофесор2020-10-21ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Весела Цакова- Станчева
Оля Стоилова Стоиловапрофесор2020-10-20Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Нели Косева
Димитър Христов Узуновдоцент2020-10-09БотаникаНационален природонаучен музейдоц. Николай Симов
Димана Илиева Назъровапрофесор2020-10-08Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологиипроф. Цветанка Бабева
Георги Лалев Дянковпрофесор2020-10-08Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиипроф. Цветанка Бабева
Иванка Милошева Цаковскапрофесор2020-10-05Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на наукатаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Илза Пъжева
Филип Спасов Ублековдоцент2020-09-24Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Ивайло Димитров
Марио Стефанов Лангуровдоцент2020-09-18ЕнтомологияНационален природонаучен музейдоц. Станислав Абаджиев
Десислава Георгиева Сопотлиевадоцент2020-09-18Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Ивайло Христов Кацаровпрофесор2020-09-16Материалознание и технологии на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Людмил Дренчев
Радослав Христофоров Бекчиевдоцент2020-09-15ЕнтомологияНационален природонаучен музейдоц. Николай Симов
Тихомир Русинов Стефановдоцент2020-09-11ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Даниела Стефанова Ангеловадоцент2020-09-10История и археологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Венцислав Мучинов
Румяна Петрова Николовадоцент2020-08-31Театрознание и театрално изкуство;Институт за изследване на изкустватапроф. Николай Йорданов
Александър Донев Ангеловдоцент2020-08-28Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Валери Стефанов Пъневскидоцент2020-07-29Общо инженерство - защита на населението и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Евелина Мартинова Джевиецкадоцент2020-07-09Теория и история на литературатаКирило-методиевски научен центърпроф. Бойка Мирчева
Венета Христова Гиневапрофесор2020-07-09Дистанционни изследвания ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Катя Георгиева
Златинка Светославова Ковачевапрофесор2020-07-03ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Огнян Кунчев
Димитър Иванов Чакъровпрофесор2020-06-18Машинно инженерство; Роботи и манипулаториИнститут по механикапроф. Светослав Николов
Анна Александрова Александрова-Карамановадоцент2020-06-11ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова-Драганова
Петър Методиев Рафаиловпрофесор2020-06-05Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Георги Бориславов Хаджихристовпрофесор2020-06-05Физически науки. Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Виктория Виткова Витковапрофесор2020-06-05Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Пламен Георгиев Ивановпрофесор2020-06-04Инженерна ГеологияГеологически институтпроф. Николай Добрев
Полина Веселинова Андреевадоцент2020-06-04СедиментологияГеологически институтпроф. Илияна Бончева
Иванка Николова Николовадоцент2020-06-04Биологически науки; ВирусологияИнститут по микробиологиядоц. Любка Думанова - Язаджиева
Александър Георгиев Гиковдоцент2020-06-04Науки за земята; Дистанционни изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Евгения Руменина
Георги Николаев Желевпрофесор2020-06-04Науки за земята; Дистанционни изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Джовани Спинелидоцент2020-05-28Материали и материалознаниеИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Мариана Георгева Тодоровадоцент2020-05-20ФилософияИнститут по философия и социологияпроф. Васил Проданов
Борислав Никилов Градинаровпрофесор2020-05-20ФилософияИнститут по философия и социологияпроф. Иван Кацарски
Венета Кръстева Петруновадоцент2020-05-20СоциологияИнститут по философия и социологиядоц. Мария Желязкова
Божидар Сашков Ивковпрофесор2020-05-20СоциологияИнститут по философия и социологияпроф. Людмила Иванчева
Емилия Васил Мариновапрофесор2020-05-20ФилософияИнститут по философия и социологиядоц. Стоян Ставру
Таня Петрова Батулева-Кънчевапрофесор2020-05-20ФилософияИнститут по философия и социологияпроф. Иванка Райнова-Линтл
Вилма Петкова Стояновапрофесор2020-05-15Химически наукиИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Христина Василева
Мария Борисова Матраковадоцент2020-04-24ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Веселин Найденов
Кирил Веселинов Василевдоцент2020-04-10БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Теодора Ангелова Тричковадоцент2020-04-10ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Румен Калчев
Надежда Василева Марковадоцент2020-04-09Теоретична химияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Бистра Стамболийска
Милен Колев Борисовглавен асистент2020-03-13Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Попова
Елица Иванова Христоваглавен асистент2020-03-13Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикапроф. Николай Манев
Катерина Иванова Алексиевадоцент2020-03-12Химична кинетика и катализИнститут по катализдоц. Николай Велинов
Маргарита Валентинова Габровскапрофесор2020-03-12Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Борислава Бориславова Младеноваглавен асистент2020-03-04ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Бранимир Банов
Людмила Людмилова Димитроваглавен асистент2020-02-27биологически наукиИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Николай Иванов Стоименовдоцент2020-02-26Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Ана Пепова Петроваглавен асистент2020-02-25Социология, антропология и наузки за културатаИнститут по философия и социологияпроф. Анна Манатарова
Олена Сирукглавен асистент2020-02-21ИнформатикаИнститут по математика и информатикадоц. Александър Илиев
Силвия Колева Ангеловаглавен асистент2020-02-13Философия/естетикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Росица Райкова
Иванина Ангелова Василеваглавен асистент2020-01-29БиохимияИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Катя Георгиева
Ирина Иванова Бойчеваглавен асистент2020-01-29ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Румяна Иванова
Мария Атанасова Ормановаглавен асистент2020-01-23Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникадоц. Татяна Куцарова
Стела Василева Атанасова-Владимироваглавен асистент2020-01-22ФизикохимияИнститут по физикохимиядоц. Богдан Рангелов
Рени Алипиева Андрееваглавен асистент2020-01-22Електрохимия вкл. химични източници на токИнститут по физикохимиядхн Иван Кръстев
Десислава Лукианова Горановаглавен асистент2020-01-22Електрохимия вкл. химични източници на токИнститут по физикохимиядхн Иван Кръстев
Елена Маринова Костовадоцент2020-01-18История и археология;Средновековна историяИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Илиев
Харитюн Маркар Нарадикяндоцент2020-01-16Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Недко Иванов
Алберт Максимов Вароновглавен асистент2020-01-16Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялодоц. Радостина Камбурова-Михайлова
Мирослав Пламенов Георгиевглавен асистент2020-01-16Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялодоц. Радостина Камбурова-Михайлова
Авдрей Костадинов Лешковдоцент2020-01-13Приложение на принципите и методите на киернетиката в различни области на науката /рехабилитация и кинезетерапия/Институт по философия и социологияпроф. Иванка Стъпкова
Пенка Иванова Пейковскапрофесор2020-01-09Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историогерафия и изворознаниеИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Красимир Ангелов Темелковпрофесор2020-01-09Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Карекин Дикран Есмеряндоцент2020-01-09Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Албена Дончева
Юлиян Василев Лазаровглавен асистент2020-01-09Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялодоц. Петър Рафаилов
Ралица Петрова Зидаровадоцент2020-01-09АлгологияИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Ина Йосифова Аневадоцент2019-12-20БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Пенчо Генов Мариновпрофесор2019-12-18Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Люба Динкова Спасовадоцент2019-12-12Социология, антропология и науки за културатаИнститут по философия и социологияпроф. Анна Манатарова
Даринка Христова Христовапрофесор2019-12-10Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Станислав Рангелов
Димитър Владимиров Димитровдоцент2019-12-06Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Даниела Пиларска
Даниела Събева Вичкова - Нушеваглавен асистент2019-12-03История и археологияИнститут за исторически изследваниядоц. Пенка Пейковска
Поли Николова Руковадоцент2019-11-28Икономическа и социална геграфияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Надежда Илиева
Венета Христова Йосифоваглавен асистент2019-11-27Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Вера Ангелова
Кирил Иванов Симовпрофесор2019-11-27ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Красимир Тодоров Георгиевпрофесор2019-11-27МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Иван Лирков
Петя Дойчева Копринкова - Христовапрофесор2019-11-27ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Стефка Фиданова
Йорданка Добрева Панева-Коновскапрофесор2019-11-26Математически анализИнститут по математика и информатикачл. кор. Олег Мушкаров
Ива Угринова Златковапрофесор2019-11-26Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Тодорка Герасимова Александровадоцент2019-11-26ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Николай Манев
Любомир Андреев Анестиевпрофесор2019-11-20Матеиалознание и технологя на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румяна Лазарова
Александър Николаев Феодоровглавен асистент2019-11-18Теория и история на литературатаИнститут за литературапроф. Александър Панов
Галин Бисеров Борисовдоцент2019-11-15Астрономия на небесната механикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Кирил Стоянов
Камен Асенов Козаревдоцент2019-11-15ХелиофизикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Бойко Михов
Никола Иванов Петровдоцент2019-11-15ХелиофизикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Евгени Семков
Емануел Стефанов Мутафовпрофесор2019-11-15Изкуствознание и изобразителни изкуства; Средновековно и възрожденско изкуствоИнститут за изследване на изкустватачл. кор. Иванка Гергова
Мириям Раффи Божиловаглавен асистент2019-11-14Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатадоц. Ивайло Величков
Ангел Атанасов Ферезлиевдоцент2019-11-14Лесоустройство и таксацияИнститут за горатадоц. Ивайло Величков
Лидия Тодорова Поповаглавен асистент2019-11-14Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялодоц. Красимир Темелков
Миглена Кирчева Жиянскипрофесор2019-11-14Аграрни науки и ветеринарна медицина; Растениевъдство; ПочвознаниеИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Станислав Георгиев Коцилковглавен асистент2019-11-07Материали и материалознаниеИнститут по механикапроф. Евгени Иванов
Джихан Ибрахимов Менсеидовглавен асистент2019-11-07Материали и материалознаниеИнститут по механикапроф. Румяна Коцилкова
Стоян Атанасов Цветковглавен асистент2019-11-07Физика на вълновите процесиИнститут по електроникадоц. Анна Диковска
Полимира Руменова Митеваглавен асистент2019-11-07Психология; Социална психологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова
Илиян Иванов Петровглавен асистент2019-10-30Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Даниела Борисова
Петър Димитров Дойновглавен асистент2019-10-30Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Албена Чамова
Боряна Емилова Вачовадоцент2019-10-30ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Даниела Борисова
Емануил Йорданов Атанасовпрофесор2019-10-30МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Анета Караиванова
Тодор Василев Гюровпрофесор2019-10-30МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Анета Караиванова
Геннадий Павлович Агрепрофесор2019-10-30ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Невена Петрова Илиева - Литовапрофесор2019-10-30МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Владимир Василев Моновпрофесор2019-10-30ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Любка Дуковска
Венелин Любомиров Тодоровглавен асистент2019-10-25ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Нели Димитрова
Петър Запрявонв Одажиевглавен асистент2019-10-25Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Анелия Янева
Силвия Емилова Ангеловадоцент2019-10-22ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Милена Петкова Поповапрофесор2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлета Шестакова
Александър Константинов Долашкидоцент2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Даниела Антонова
Людмила Георгиева Велковадоцент2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Мая Гунчева
Калина Монева Дановадоцент2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Милена Попова
Мирослав Ангелов Рангеловдоцент2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Николай Василев
Боряна Стойкова Трушевадоцент2019-10-22Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Калина Алипиева
Деница Янчева Панталеевапрофесор2019-10-22Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлета Шестакова
Антоанета Борисова Трендафилова-Савковапрофесор2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Петко Недялков Деневпрофесор2019-10-22Биоорганична химия, химия на природнит3е и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Весела Кънчева
Христо Пенчев Пенчевдоцент2019-10-22Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Нели Косева
Георги Богомилов Грънчаровдоцент2019-10-22Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Милена Игнатова
Соня Димитрова Узуноваглавен асистент2019-10-21Молекуларна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Стойно Стойнов
Радослава Иванова Бековаглавен асистент2019-10-21ИхтиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Нина Стойчева Джембековаглавен асистент2019-10-21Молекулярна таксономияИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Сашка Бойчова Крумовапрофесор2019-10-17БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Мартин Ангелов Стефановглавен асистент2019-10-17БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Емилия Апостолова
Мария Георгиева Шипочкаглавен асистент2019-10-17Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Паунка Новачка
Цветан Красимиров Захариевглавен асистент2019-10-17Теоретична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Венелин Енчев
Мария Лазарова Калъпсъзоваглавен асистент2019-10-17Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химияпроф. Рени Йорданова
Александър Светославов Цаневглавен асистент2019-10-17Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Ирина Стамболова
Никола Людмилов Дренчевдоцент2019-10-17Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химияпроф. Радостина Стоянова
Евлоги Генов Станчевглавен асистент2019-10-15Нова и най-нова обща историяИнститут по балканистика с център по тракологияпроф. Румяна Прешленова
Александра Димитрова Милановаглавен асистент2019-10-15История и археологияИнститут по балканистика с център по тракологияпроф. Румяна Прешленова
Мая Димитрова Влахова - Ангеловадоцент2019-10-14ФилологияИнститут за български езикпроф. Славка Керемедчиева-Цветанова
Калин Павлов Друмевглавен асистент2019-10-11Ядрена ФизикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Митко Гайдаров
Ивайло Иванов Балчевглавен асистент2019-10-10Физика на вълновите процесиИнститут по електроникадоц. Светослав Колев
Михаил Йорданов Михайловпрофесор2019-10-10Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химияпроф. Антон Найденов
Станислава Методиева Андоновадоцент2019-10-10Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Иванка Спасова
Петър Цветаново Цветковдоцент2019-10-10Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Елена Иванова
Геновева Борисова Атанасовадоцент2019-10-10Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Виолета Колева
Таня Йорданова Бояджиеваглавен асистент2019-10-10Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Ели Григорова
Надежда Иванова Кечеваглавен асистент2019-10-03История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Георги Нехризов
Албена Димитрова Бъчварова-Неделчевадоцент2019-10-03Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Даниела Ковачева
Деляна Маринова Манасиевадоцент2019-10-03Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Наташа Трендафилова
Виолета Георгиева Колевапрофесор2019-10-03Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Наташа Трендафилова
Рени Стоилова Йордановапрофесор2019-10-03Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Диана Рабаджиева
Йоанна Христова Кириловадоцент2019-09-30Български езикИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Надежда Спасова костовадоцент2019-09-30Български езикИнститут за български езикпроф. Диана Благоева
Найден Недков Шиваровдоцент2019-09-25Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Денис Стафидинов Читуртевглавен асистент2019-09-25Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Станислав Димитров Димитровглавен асистент2019-09-25Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимира Стоилова
Тодор Димитров Балабановглавен асистент2019-09-25Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Татяна Атанасова
Албена Тачева Даскаловадоцент2019-09-19Физика на вълновите процесиИнститут по електроникадоц. Свилен Събчевски
Анна Димитрова Атанасоваглавен асистент2019-09-18Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиидоц. Росен Тодоров
Иванка Георгиева Стойчеваглавен асистент2019-09-17Технология на природните и синтетични гориваИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Стефан Маринов
Надежда Стоянова Костоваглавен асистент2019-09-17Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Милена Попова
Невена Димитрова Димитроваглавен асистент2019-09-17ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Владимир Павлов Александровглавен асистент2019-09-13Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Виолета Великова
Августина Красимирова Данаиловаглавен асистент2019-09-10БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Галина Трайкова Ненковаглавен асистент2019-07-31Биологически наукиИнститут по невробиологияпроф. Яна Чекаларова
Мария Иванова Лазароваглавен асистент2019-07-31Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологиядоц. Валентина Григорова
Любка Павлова Танчевапрофесор2019-07-31ФармакологияИнститут по невробиологияпроф. Николай Лазаров
РадостинаСтоянова Стояноваглавен асистент2019-07-29Български езикИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Калина Стефанова Мичева-Пейчевадоцент2019-07-29Български езикИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Ивона Велчева Шумановапрофесор2019-07-29Български езикИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Светослав Витков Йордановглавен асистент2019-07-26История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Дочка Аладжова
Яна Живкова Мутафчиева- Кироваглавен асистент2019-07-26История и археологияНационален археологически институт с музейпроф. Венцислав Динчев
Слава Николаева Василеваглавен асистент2019-07-26История и археологияНационален археологически институт с музейпроф. Анелия Божкова
Елица Станиславова Петкучеваглавен асистент2019-07-18ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Катерина Карлова Максимова - Димитроваглавен асистент2019-07-18ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Христина Георгиева Амбаревадоцент2019-07-16ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Борислав Градинаров
Петьо Венев Кръстевглавен асистент2019-07-16Музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Веселка Тончева
Галина Стоянова Минева - Лукановаглавен асистент2019-07-16Музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Наталия Рашкова
Десислава Петрова Пилеваглавен асистент2019-07-16Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Владимир Пенчев
Силвия Живова Тодоровапрофесор2019-07-16Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Анна Стойкова Стойковапрофесор2019-07-15Българска литератураИнститут за литературапроф. Анисава Милтенова
Даниела Николова Бобева-Филиповапрофесор2019-07-03ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Емил Панушев
Радостина Телериг Бакърджиевапрофесор2019-07-03ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Емил Христов Нанковглавен асистент2019-06-27История и археологияНационален археологически институт с музейпроф. Венцислав Динчев
Яна Здравкова Димитрова-Тасеваглавен асистент2019-06-27История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Сергей Торбатов
Стоян Радославов Михайловглавен асистент2019-06-27История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Методи Даскалов
Татяна Йорданова Духаловаглавен асистент2019-06-27ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Ергюл Реджеб
Ангел Петров Демерджиевглавен асистент2019-06-26Ядрена ФизикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Тонев
Младен Тотев Матевглавен асистент2019-06-26Ядрена ФизикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Христо Стоянов Ничевглавен асистент2019-06-20Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникадоц. Теодор Миленов
Иван Виденов Гиргоровглавен асистент2019-06-20Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Любомир Ковачев
Стефан Цветанов Вълковглавен асистент2019-06-20Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникадоц. Теодор Миленов
Мирослав Йорданов Петровглавен асистент2019-06-20Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникадоц. Татяна Куцарова
Ирина Ангелова Близнаковаглавен асистент2019-06-20Физика на вълновите процесиИнститут по електроникадоц. Светослав Колев
Светлана Красимирова Велеваглавен асистент2019-06-20ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Канстантин Петров
Георги Владимиров Пчеларовглавен асистент2019-06-20ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Алла Валентинова Кировапрофесор2019-06-19ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Тодоров
Ирена Кирилова Зарева- Зафировапрофесор2019-06-19ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Георги Шопов
Димо Дончев Чешмеджиевпрофесор2019-06-18ФилологияКирило-методиевски научен центърпроф. Клементина Иванова
Бойка Петрова Мирчевапрофесор2019-06-18ФилологияКирило-методиевски научен центърпроф. Славия Бърлиева
Емил Илиев Ойнаковглавен асистент2019-06-13Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Радостина Николаева Ивановаглавен асистент2019-06-06Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Стефан Маринов
Емилия Бориславова Петровадоцент2019-05-21МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Вера Иванова Кольовскадоцент2019-05-21МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Албена Костадинова Тагареваглавен асистент2019-05-17Театрознание и театрално изкуство;Институт за изследване на изкустватапроф. Ромео Попилиев
Георги Стоянов Илиевглавен асистент2019-05-16Теория и история на литературатаИнститут за литературапроф. Александър Панов
Десислава Георгиева Вараджаковадоцент2019-05-14Икономическа и социална географияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Боян Кулов
Сълза Петрова Палпуринаглавен асистент2019-05-10БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Мирослав Любомиров Славчевглавен асистент2019-05-10ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Васил Попов
Хелиана Иржи Дундароваглавен асистент2019-05-10ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Васил Попов
Албена Йорданова Власеваглавен асистент2019-05-10ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Цветан Димитров Крумовглавен асистент2019-05-07Международно частно правоИнститут за държавата и правотодоц. Пламенка Маркова
Светлана Проданова Александроваглавен асистент2019-05-07Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Емилия Ченгелова
Миглена Петкова Славоваглавен асистент2019-04-24ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Илиян Красимиров Поповглавен асистент2019-04-24ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антон Момчилов
Невена Иванова Ивановаглавен асистент2019-04-23ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Петя Тодорова
Маргарита Стоянова Камбуровапрофесор2019-04-23МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Жени Георгиева Митева - Сталеваглавен асистент2019-04-23МикробиологияИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Яна Ганчева Гочеваглавен асистент2019-04-23Биологически науки, МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Людмила Кабаиванова-Миланова
Христо Желязков Христовглавен асистент2019-04-18ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Силвия Серафимова
Борис Пламенов Боевглавен асистент2019-04-18История и рахеологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Щелиян Щерионов
Стефан Кирилов Марковглавен асистент2019-04-17СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Румана Стоилова
Десислава Стоянова Стояновадоцент2019-04-12Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Емануела Тонева Паунова-Марковаглавен асистент2019-04-11ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Мария Трифонова
Янко Венелинов Ройчевглавен асистент2019-04-10Наказателен процесИнститут за държавата и правотодоц. Екатерина Гетова
Таня Данчева Живковаглавен асистент2019-04-02МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Христина Илиева Димитроваглавен асистент2019-04-02Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Борис Шивачев
Елена Славчева Тачеваглавен асистент2019-04-02Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Михаил Тарасов
Надежда Дончова Атанасоваглавен асистент2019-04-02АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Петър Василев Данчевглавен асистент2019-03-29Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикаакад. Веселин Дренски
Веселин Георгиев Филевглавен асистент2019-03-29Математически модели във физикатаИнститут по математика и информатикаакад. Веселин Дренски
Цветанка Генчева Тенева Ангеловаглавен асистент2019-03-28Биологически наукиИнститут по микробиологиядоц. Светла Данова
Петя Христова Гановаглавен асистент2019-03-28ИмунологияИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Полина Димчева Антоноваглавен асистент2019-03-22Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Елисавета Вълчинова-Чендова
Верислав Ангелов Ангеловглавен асистент2019-03-07Материали и материалознаниеИнститут по механикапроф. Евгени Иванов
Иванка Димитрова Петрова-Дойчеваглавен асистент2019-03-07Материали и материалознаниеИнститут по механикапроф. Румяна Куцилкова
Костадинка Желязкова Колевадоцент2019-03-07Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Катя Георгиева
Симеон Недков Асеновскидоцент2019-03-07Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Боян Киров
Павлин Атанасов Граматиковдоцент2019-03-07Динамика, балистика и управление на летателни апаратиИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Недялко Мариев Несторовглавен асистент2019-02-27ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Александър Тасев
Петя Христомирова Брънзоваглавен асистент2019-02-27ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Дарина Тодорова
Теодора Маргаритова Пеневаглавен асистент2019-02-27ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Искра Хростова-Балканска
Марина Деянова Христоваглавен асистент2019-01-29Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Богдана Йорданова Тодоровапрофесор2019-01-15ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иван Кацарски
Цветелин Ангелов Ангеловглавен асистент2019-01-15ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Стефан Пенев
Елена Николаева Стоянова-Петроваглавен асистент2018-12-15ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Радостина Ивайлова Александровапрофесор2018-12-12МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Светлозара Петкова
Иван Ангелов Илиевдоцент2018-12-12БиохимияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Стиляна Атанасова Балтовадоцент2018-10-30Теория и история на литературатаКирило-методиевски научен центърпроф. Славия Бърлиева
Десислава Тачева Найденовадоцент2018-10-30История на БългарияКирило-методиевски научен центърдоц. Камен Станев
Веселка Неделчева Желязковапрофесор2018-10-30Теория и история на литературатаКирило-методиевски научен центърдоц. Татяна Илиева
Славия Георгиева Бърлиевапрофесор2018-10-30ФилологияКирило-методиевски научен центърдоц. Бойка Мирчева
Диана Тодорова Тотевадоцент2018-10-26Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватадоц. Ралица Русева
Мария Димитрова Дачевапрофесор2018-10-25МатематикаИнститут по механикапроф. Петя Динева
Евгени Христов Ивановпрофесор2018-10-25Методи за контролиране и изпитване на материали,изделия и апаратураИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Гергана Стефанова Николовадоцент2018-10-25БиомеханикаИнститут по механикапроф. Надя Антонова-Митева
Мила Чиликова-Любомировадоцент2018-10-25Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Пенка Влайкова Мъглова - Стоевапрофесор2018-10-25Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Йорданка Семкова
Деян Гочев Говевдоцент2018-10-25Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Ива Бонева Ивановадоцент2018-10-25Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Георги Желев
Деян Веселинов Лесигярскиглавен асистент2018-10-25Земен магнетизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Даниела Йорданова
Мила Стоянова Атанасова-Златаревадоцент2018-10-25Обща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Петър Апостолов Джонджоровпрофесор2018-10-25МатематикаИнститут по механикапроф. Румен Янков
Стоянка Гинева Черкезовадоцент2018-10-19ИкономикаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Илона Томова
Катя Георгиева Стойчевапрофесор2018-10-19ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова -Драганова
Ивайло Иванов Марковдоцент2018-10-17Лесоустройство и таксацияИнститут за горатапроф. Георги Георгиев
Мира Любчева Георгиеваглавен асистент2018-10-17Горски култури, селекция и семепроиздводствоИнститут за горатадоц. Емил Попов
Николина Петрова Грибачеваглавен асистент2018-10-17Егология и опазване на екосистемитеИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Олга Николова Ничева-Милевадоцент2018-10-17Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Слави Митков Славовдоцент2018-10-16ИсторияИнститут за исторически изследваниядоц. Александър Гребенаров
Кръстьо Милчев Бучковдоцент2018-10-11Физика на кондензираната материяИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Петър Рафаилов
Мери Любенова Ганчевапрофесор2018-10-09МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Светлозара Любомирова Петковапрофесор2018-10-09Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Ангел Воденичаров
Радослав Даков Йошиновпрофесор2018-09-28ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Николай Минков Петровпрофесор2018-09-27Ядрена ФизикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Севдалина Димитрова
Ивайло Любенов Димитровдоцент2018-09-26ФизикохимияИнститут по физикохимиядоц. Михаил Михайлов
Нели Стоянова Косевапрофесор2018-09-25Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Станислав Рангелов
Милена Георгиева Игнатовапрофесор2018-09-25Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Даринка Христова
Ивайло Владимиров Димитровпрофесор2018-09-25Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Невенка Манолова
Радослав Насков Мерджановдоцент2018-09-19Методи за контролиране и изпитване на материали,изделия и апаратураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Росица Славчева Яневаглавен асистент2018-09-14Екология и опазване на екосистемитеИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Цветан Емилов Ивановдоцент2018-09-13Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Албена Дончева
Иван Миладинов Бочевдоцент2018-09-11ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Красимира Тодорова-Хайрабедян
Мая Василева Ивановадоцент2018-08-07Теория и история на литературатаКирило-методиевски научен центърдоц. Славия Бърлиева
Борислав Живков Барбовглавен асистент2018-08-07Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Луиза Терзийска
Любомир Иванов Димитровпрофесор2018-08-03Науки за земятаИнститут по океанология - Варнадоц. Николай Вълчев
Пламен Станков Глоговглавен асистент2018-07-27Лесовъд вкл. ДендрологияИнститут за горатапроф. Георги Георгиев
Антония Евгениева Стояновапрофесор2018-07-26ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Борис Георгиев Асьовдоцент2018-07-24МикологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Цветомир Денчев
Анета Кирилова Костадиновапрофесор2018-07-24Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Гергана Василева
Магдалена Стефанова Абаджиева-Йордановаглавен асистент2018-07-23Български езикИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Светозар Димитров Стойчевглавен асистент2018-07-23БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Саша Крумова
Спас Ангелов Ташевдоцент2018-07-19ИкономикаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Щелиян Щерионов
Недялко Петков Недялковглавен асистент2018-07-18ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Величка Василева Милушева - Годнячкапрофесор2018-07-13Геометрия и топологияИнститут по математика и информатикапроф. Йохан Давидов
Стела Георгиева Неноваглавен асистент2018-07-12ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Станой Станоев
Йордан Николаев Георгиевглавен асистент2018-07-12Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Мая Красимирова Мариноваглавен асистент2018-07-12Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Стойка Христова Калчевадоцент2018-07-12ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Лидия Василева
Даниела Иванова Борисовапрофесор2018-07-11Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Любка Атанасова Дуковскапрофесор2018-07-11ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимира Стоилова
Петър Петрович Темниковпрофесор2018-07-11Експериметална физика и астрофизика на частицитеИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Бакалов
Стефан Иванов Димитровпрофесор2018-07-10Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Николай Цветков Цветковдоцент2018-07-10Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по молекулярна биологиядоц. Тамара Пайпанова
Ивелина Василева Василеваглавен асистент2018-07-10Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Атанас Господинов
Елена Божидарова Кръчмароваглавен асистент2018-07-10Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Геновева Начева
Десислава Василева Абаджиевадоцент2018-07-03Развъждане на селскоспотански животни, биология и биотехнология на размножаванетоИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Петя Цветкова
Елена Николаева Стоянова-Петровадоцент2018-07-03Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Яна Димитрова Чекаларовапрофесор2018-07-03Фармакология вкл. Фармакокинетика и химиотерапияИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Наташа Маринова Ивановаглавен асистент2018-07-03Фармакология вкл. Фармакокинетика и химиотерапияИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Явор Борисов Лукарскипрофесор2018-07-03Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Деян Антонов Градинаровглавен асистент2018-07-03Методи за контролиране и изпитване на материали,изделия и апаратураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Николай Дюлгеров
Александър Славчев Стрезовпрофесор2018-06-28Радиохимия и радиофармацияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Христо Протохристов
Димитър Василев Тоневпрофесор2018-06-28Експериметална ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Трою Троев
Петя Николова Тодоровадоцент2018-06-26ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Веселин Петров
Славчо Ангелов Кировглавен асистент2018-06-19Стара история и тракологияИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Калин Порожанов
Златина Иванова Господиноваглавен асистент2018-06-18ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Людмил Стоилов
Машенка Борисова Димитровапрофесор2018-06-184.3. Биологически науки; 01.06.26. МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Светла Йовчева Колевапрофесор2018-06-15СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Пепка Бояджиева
Тони Атанасов Димовглавен асистент2018-06-12ПравоИнститут за държавата и правотопроф. Жасмин Попова
Зара Петкова Черкезова-Желевапрофесор2018-06-05Химия на твърдото тялоИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Кирил Стоянов Щеревдоцент2018-05-31Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикадоц. Нина Пешева
Сергей Николов Ранчевдоцент2018-05-31БиомеханикаИнститут по механикадоц. Детелина Игнатова
Неда Орлинова Анастасоваглавен асистент2018-05-31Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлета Шестакова
Цветелина Цветанова Панчелиеваглавен асистент2018-05-31ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Антоанета Христова
Петя Иванова Вряшковаглавен асистент2018-05-30Енергетика; Ядрени реакториИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Мария Георгиева Спасова - Тодоровадоцент2018-05-29Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Еми Радославова Халаджовадоцент2018-05-29Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Александър Николаев Николовглавен асистент2018-05-28Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов
Стоян Андреас Ставрудоцент2018-05-22ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Емилия Маринова
Петър Георгиев Чолаковдоцент2018-05-21СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Анна Мантарова
Флора Венциславова Цветановаглавен асистент2018-05-19Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Дтанислав Николаев Харизановдоцент2018-05-18Изчислителна математикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Ирина Александрова Радевадоцент2018-05-18Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимира Стоилова
Елена Николаева Паунова-Хубеноваглавен асистент2018-05-18Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Даниела Борисова
Михаела Богомилова Бешковадоцент2018-05-15ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Анета Владимирова Йоневадоцент2018-05-15Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Гергана Василева
Георги Сашев Попгеопгиевдоцент2018-05-14ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Тодор Атанасов Хиковглавен асистент2018-05-10Радиофизика, физична и квантова електроникаИнститут по електроникапроф. Николай Недялков
Елена Георгиева Гелеваглавен асистент2018-05-10РадиохимияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Вера Маринова Господиновапрофесор2018-05-02Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Теодора Маргаритова Пеневаглавен асистент2018-05-01Социология, антропология и науки за земятаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Пламен Стефанов Ангеловпрофесор2018-04-29Автоматизирани системи за обработка на информацията иуправлениеИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Людмил Георгиев Марковдоцент2018-04-26Автоматизирани системи за обработка на информацията иуправлениеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Светослав Светославов Забуновдоцент2018-04-26Динамика, балистика и управление на полета на летателните апаратиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Сотиров
Весела Цветанова Кръстевапрофесор2018-04-25Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в медицинатаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Ясен Алексиев Андреевглавен асистент2018-04-24ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Ивайло Димитров
Нели Димитрова Божковаглавен асистент2018-04-23ЕлектрохимияИнститут по физикохимиядоц. Рашко Рашков
Любослава Владимирова Костоваглавен асистент2018-04-17ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Емилия Маринова
Даниела Петрова Кириловапрофесор2018-04-16Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиан Илиев
Кирил Петров Христовглавен асистент2018-04-12Физически науки; Теоритична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Емил Нисимов
Гергана Маринова Мариновапрофесор2018-04-10Наказателен процесИнститут за държавата и правотодоц. Екатерина Гетова
Ния Славчева Нейкова-Атанасоваглавен асистент2018-04-05Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Светла Колева
Елисавета Георгиева Кириловадоцент2018-04-04Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Ангел Николов Конакчиевглавен асистент2018-04-04Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Мариана Георгиева Каменова - Начеваглавен асистент2018-04-04Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Весела Денева Кънчевапрофесор2018-04-04Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Емилия Ангелова Младеноваглавен асистент2018-04-04Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системидоц. Гергана Райкова
Петя Богомилова Цековаглавен асистент2018-04-03Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Невенка Манолова
Ирина Иванова Васевадоцент2018-04-03Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Ира Станчева
Светлана Петкова Мишевапрофесор2018-04-03ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Мария Генева
Екатерина Евтимова Димитроваглавен асистент2018-03-29Социална психологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова
Росица Стойчева Митевадоцент2018-03-29Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Боян Киров
Емил Симеонов Петровдоцент2018-03-28Машинно инженерствоИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Кирил Биловдоцент2018-03-28Машинно инженерствоИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Нина Фотева Влъчковадоцент2018-03-28Машинно инженерствоИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Георги Стефановдоцент2018-03-28Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Илиян Атанасовдоцент2018-03-28Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Николай Дюлгеров
Мария Христова Петроваглавен асистент2018-03-28Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Светла Желязкова Тодинова-Истатковадоцент2018-03-28БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Румяна Цонева
Вася Красимирова Атанасовадоцент2018-03-28Информатика (Интуиционстки размити множестваи логики)Институт по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Велин Стоянов Андоновглавен асистент2018-03-23ИнформатикаИнститут по математика и информатикадоц. Стоян Порязов
Ирина Красимирова Георгиевадоцент2018-03-23Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по математика и информатикапроф. Камен Иванов
Вяра Александрова Поповаглавен асистент2018-03-20ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иванка Стойнова
Васко Никилаев Гълъбовглавен асистент2018-03-20Физика на океана, атмосферата и околозеното пространствоНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Христо Георгиев
Татяна Василева Симеоноваглавен асистент2018-03-15Приложна механикаИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Красимир Стефанов Косевдоцент2018-03-15Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Борис Шивачев
Михаил Павлович Тарасовпрофесор2018-03-15Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Христина Василева
Мая Йорданова Петрова-Таневадоцент2018-03-12Българска литература; Стара българска литератураИнститут за литературапроф. Анисава Милтенова
Вихрен Трифонов Томовглавен асистент2018-03-08Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Петър Рафаилов
Изабела Георгиева Геноваглавен асистент2018-03-01Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Таня Цончева
Мирослав Георгиев Дангаловглавен асистент2018-03-01Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Николай Василев
Яна Иванова Николоваглавен асистент2018-03-01Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлета Шестакова
Величко Георгиев Джамбовглавен асистент2018-02-28ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Владимир Монов
Стефан Ангелов Казаковглавен асистент2018-02-20ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Калин Викторов Найденовдоцент2018-02-20Геотектроника и регионална геологияГеологически институтпроф. Радослав Наков
Маргарита Атанасова Куюмджиевадоцент2018-02-16Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Марина Николовова Колевадоцент2018-02-16Изкуствознание и изобразително изкуствоИнститут за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Христо Тодоров Кисовглавен асистент2018-02-16Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиидоц. Геориги Дянков
Кремена Вихренова Колеваглавен асистент2018-02-15Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Милен Петров Томовдоцент2018-02-12Български езикИнститут за български езикдоц. Руска Станчева
Димитринка Йорданова Атанасова-Димитровадоцент2018-01-25Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологиядоц. Валентина Григорова
Георги Ангелов Милошевпрофесор2018-01-24Молекуларна генетикаИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Александър Кирилов Александровглавен асистент2018-01-24Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Владимир Монов
Владимир Христов Христовдоцент2018-01-23ПравоИнститут за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Петър Георгиев Бончовскидоцент2018-01-23ПравоИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Пламена Георгиева Райковаглавен асистент2018-01-23Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Атанас Валериев Китевглавен асистент2018-01-23Картография и ГИСНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Румяна Вацева
Сашка Тодорова Георгеиевадоцент2018-01-16ИсторияИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Илиев
Соня Раданова Средковадоцент2018-01-15ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анна Лулева
Диляна Петрова Доневаглавен асистент2018-01-01Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Ира Станчева
Георги Георгиев Антовглавен асистент2018-01-01ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Валя Василева
Камелия Димитрова Миладинова-Георгиеваглавен асистент2018-01-01Физилогия на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Светлана Мишева
Кристина Георгиева Капановаглавен асистент2017-12-22ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Стефка Фиданова
Людмила Любомирова Миндовадоцент2017-12-19Балкански литератури и културиИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Антоанета Балчева
Румяна Илиева Прешленовапрофесор2017-12-19Нова и най-нова обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Александър Костов
Марко Скарпадоцент2017-12-19Теория и история на литературатаКирило-методиевски научен центърпроф. Анна-Мария Тотоманова
Владимир Георгиев Пенчевпрофесор2017-12-19ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Ганева - Райчева
Петър Йорданов Петровглавен асистент2017-12-19Земен магнетизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Николай Милошев
Ружа Георгиева Нейкова-Саевапрофесор2017-12-19Музикознание, и музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Орлин Стаменов Събевпрофесор2017-12-19Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историогерафия и изворознаниеИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Йорданка Бибина
Николай Александров Томовпрофесор2017-12-18Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Ренда Константинова - Антова
Светла Валентинова Цветковадоцент2017-12-18Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Иванка Статева
Пламен Иванов Ивановглавен асистент2017-12-14Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източницидоц. Миглена Димитрова
Божидар Цветков Живовдоцент2017-12-13Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Таня Колева Пенчевапрофесор2017-12-13Информатика и компютърни наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Румяна Любенова Лазаровапрофесор2017-12-11Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Детелин Михайлов Лучевдоцент2017-12-08Информатика; Системи за управление на цифрово културно съдържаниеИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Анелия Атанасова Божковапрофесор2017-12-06История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Росица Георгиева Герговаглавен асистент2017-12-04Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източницидоц. Марушка Сандова-Василева
Цветан Методиев Златановпрофесор2017-11-28Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Драган Чобанов
Елица Димитрова Гоцева-Барековаглавен асистент2017-11-24Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Александър Стайков Стайковглавен асистент2017-11-24Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева-Даракчиева
Цветелин Тотев Тотевглавен асистент2017-11-23Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологиядоц. Валя Григорова
Елена Боянова Лилковаглавен асистент2017-11-22Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Андрей Василев Тоневглавен асистент2017-11-21Социология, антропология и науки за културата - МузеологияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Ганева - Райчева
Ивелина Христова Георгиеваглавен асистент2017-11-21Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Николай Милошев
Ангел Симеонов Джоневдоцент2017-11-20ИсторияИнститут за исторически изследваниядоц. Александър Гребенаров
Женя Йорданова Жековадоцент2017-11-15История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Бистра Божкова
Мария Йовкова Йовковаглавен асистент2017-11-07Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Снежана Грозева
Яна колева Цветановадоцент2017-11-07Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов
Валентин Йорданов Ганевдоцент2017-11-07Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Борис Шивачев
Александър Атанасов Куртенковглавен асистент2017-11-06Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Мария Атанасова Колушеваглавен асистент2017-10-27Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Александър Димитров Крумовдоцент2017-10-26Технология на биологично активните веществаИнститут по микробиологиядоц. Людмила Кабаиванова
Ясен Павлинов Хаджитодоровдоцент2017-10-25Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Александра Любенова Равначкаглавен асистент2017-10-20Икономическа и социална географияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Надежда Илиева
Юлия Георгиева Крумоваглавен асистент2017-10-20Картография и ГИСНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Румяна Вацева
Методи Иванов Методиевглавен асистент2017-10-20Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Николай Милошев
Елица Михайлова Петроваглавен асистент2017-10-19БиомеханикаИнститут по механикапроф. Надя Антонова
Владислав Станиславов Вергиловглавен асистент2017-10-19ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Валентина Георгиева Стефановаглавен асистент2017-10-19Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Явоор Димитров Бойчевдоцент2017-10-16Материалознание и нехнология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Вера Венциславова Деневаглавен асистент2017-10-12Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Людмил Антонов
Стефан Илиев Каратодоровглавен асистент2017-10-12Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Теменуга Красимирова Христова-Василевадоцент2017-10-12Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Дианка Нешева-Славова
Христина Стефанова Христоваглавен асистент2017-10-12Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Мария Борисова Матраковаглавен асистент2017-10-12ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Веселин Найденов
Катерина Драганова Ушеваглавен асистент2017-10-11Български езикИнститут за български езикпроф. Лучия Антонова-Василева
Евгения Пенева Господиновадоцент2017-10-10Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Александър Иванов Кръстевдоцент2017-10-10Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Венцислав Кирилов Шоповдоцент2017-10-10Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Август Йорданов Ивановдоцент2017-10-10Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Пламен Николаев Ивановглавен асистент2017-10-09Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Боян Петров Златковглавен асистент2017-10-09ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Снежана Грозева
Атанас Атанасов Курутосглавен асистент2017-10-07Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Людмил Антонов
Людмил Кирилов Хаджиивановпрофесор2017-10-05Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Владимир Добрев
Констнантин Иванов Дочевпрофесор2017-10-03История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Дочка Аладжова
Гергана Веселинова Илиеваглавен асистент2017-10-03История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Павел Георгиев
Константин Димитров Ловчиновдоцент2017-09-29Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Мария Христова Глушковадоцент2017-09-28Горски култури, селекция и семепроиздводствоИнститут за горатадоц. Емил Попов
Георги Нинков Марковдоцент2017-09-26ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Йонко Добривов Додевглавен асистент2017-09-26ЛесовъдствоИнститут за горатапроф. Груд Попов
Весела Константинова Атанасоваглавен асистент2017-09-26История и археологияИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Ваня Лозанова
Константин Кирилов Методиевдоцент2017-09-26Динамика, балистика и управление на полета на летателните апаратиИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Мерилин Мазен Ал Шарифглавен асистент2017-09-20Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Илза Пъжева
Северина Йорданова Семковаглавен асистент2017-09-20БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Биляна Николова
Светла Вълева Братанова-Дончевадоцент2017-09-19Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Симеон Методиев Станковглавен асистент2017-09-14ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Веселин Найденов
Миглена Димитрова Димитровадоцент2017-09-14Физика на плазмата и газовия разрядИнститут по електроникапроф. Петър Петров
Надя Димитрова Филиповадоцент2017-09-12ИсторияИнститут за исторически изследванияпроф. Илияна Атанасова
Героги Георгиев Кошнчановглавен асистент2017-09-12Архитектура, строителство и геодезияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Пламен Нинов
Тотка Димитрова Тодороваглавен асистент2017-08-08Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Борис Шивачев
Ирена Илиева Жековапрофесор2017-07-26Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в медицинатаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Григор Трайков Зехировдоцент2017-07-25Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Свеклана Мишева
Светостлав Димитров Александровглавен асистент2017-07-25Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Ира Станчева
Теодора Кирилова Тасеваглавен асистент2017-07-25ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Снежана Дончева
Андрей Сашов Александровдоцент2017-07-21Трудово право и обществено осигуряванеИнститут за държавата и правотодоц. Николай Колев
Симеон Руменов Даракчиевдоцент2017-07-06Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янев
Констанца Атанасова Тоновадоцент2017-07-06Химически науки; Процеси и апаратив химичната и биохимичната технологииИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедянпрофесор2017-07-04ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Цветелина Велева-Орешкова
Камен Асенов Козаревглавен асистент2017-07-03ХилиофизикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Петър Духлев
Александър Илиев Илиевдоцент2017-06-30ИнформатикаИнститут по математика и информатикадоц. Красимира Иванова
Пламен Любенов Божиловпрофесор2017-06-29Теоритична и математическа физика - струнни теорииИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Светлана Пачева
Иван Апостолов Сираковдоцент2017-06-29физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Ангел Валентинов Ангеловпрофесор2017-06-29Теория и история на литературатаИнститут за литератураМарияна Янакиева
Анна Димитрова Бузекова-Пенковаглавен асистент2017-06-29Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Цветелина Николова Георгиевадоцент2017-06-29Български езикИнститут за български езикпроф. Диана Благоева- Стефанова
Кристияна Симеонова Симеоноваглавен асистент2017-06-29Български езикИнститут за български езикпроф. Сия Колковска
Захари Венциславов Горановглавен асистент2017-06-27Защитан на населението и народното стопанство в критични ситуациии. Технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Валери Стефанов Пъневскиглавен асистент2017-06-27Защитан на населението и народното стопанство в критични ситуациии. Технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Личков
Веселин Василев Шиваровглавен асистент2017-06-27МикробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Цветомир Денчев
Михаела Николова Недялковадоцент2017-06-27Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Борислав Ясенов Наумовдоцент2017-06-27Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Васил Вълков Поповпрофесор2017-06-27ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Веселина Кино Пеневскапрофесор2017-06-23Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватапроф. Милена Георгиева
Йоана Минкова Спасова-Диковапрофесор2017-06-23Театрознание и театрално изкуство;Институт за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Илияна Аспарухова Бончевапрофесор2017-06-22Палеонтология и стратиграфияГеологически институтпроф. Дария Иванова
Юрий Ангелов Кълвачевпрофесор2017-06-22химически науки; Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Наталия Иванова Ивановаглавен асистент2017-06-22История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Мария Рехо
Галина Стфанова Гроздановаглавен асистент2017-06-22История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Мария Рехо
Сорен Бохос Хайрабедянпрофесор2017-06-20ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Мария Иванова
Кирил Първанов Кириловдоцент2017-06-15Български езикИнститут за български езикпроф. Мариана Цибранска-Костова
Лучия Стефанова Антонова-Василевапрофесор2017-06-15Филология; Български езикИнститут за български езикпроф. Анна Чолева-Димитрова
Илияна Генчева Гавраловадоцент2017-06-15Филология; Български езикИнститут за български езикпроф. Максим Стаменов
Ева Станиславова Касеваглавен асистент2017-06-14Международно частно правоИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Виктория Светомирова Русевадоцент2017-06-13АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Ивайла Иванова-Пандурска
Атанас Живков Кацаровдоцент2017-06-13АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Зорка Митова
Мария Янкова Керакова-Гелеваглавен асистент2017-06-06ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Тони Кондева Чехларовапрофесор2017-06-02Методика на обучението по математикаИнститут по математика и информатикапроф. Нели Димитрова
Борислав Йорданов Лазаровпрофесор2017-06-02Методика на обучението по математикаИнститут по математика и информатикапроф. Кирил Банков
Александър Елияс Елияспрофесор2017-06-01Химически наукиИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Валерия Тодорова Дилчеваглавен асистент2017-06-01Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Ивелин Ангелов Владовглавен асистент2017-06-01Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Мария Кирилова Китанова-Марковапрофесор2017-05-31Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Славка Георгиева Керемидчиева-Цветановапрофесор2017-05-31Български езикИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Богдан Кирилов Продановглавен асистент2017-05-30Геоложко картиране на морското дъноИнститут по океанология - Варнадоц. Любомир Димитров
Елена Свиленова Христовадоцент2017-05-25Физически науки; МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Екатерина Бъчварова
Христо Михайлов Червенковдоцент2017-05-25Физически науки; МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Димитър Сираков
Добрин Владимиров Ефремовглавен асистент2017-05-19Корабна хидродинамика и аеродинамикаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румен Кишев
Иванка Борисова Стойневапрофесор2017-05-18Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Манол Христов Огняновглавен асистент2017-05-18Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Любомир Милчев Ковачевпрофесор2017-05-18Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Катя Вутова
Владимир Владимирович Калояновглавен асистент2017-05-11История и археологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Щелиян Щерионов
Румяна Димитрова Цонева-Велиновапрофесор2017-05-09БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Йорг Копицдоцент2017-05-05Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикапроф. Татяна Гатева-Иванова
Силвия Валентинова Серафимовадоцент2017-04-28ЕтикаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Анна Мантарова
Мария Стоянова Явахчоваглавен асистент2017-04-27Експериметална ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Петко Бориславов Кръстевглавен асистент2017-04-27Експериметална ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Людмила Евлогиева Иванчевапрофесор2017-04-26Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Валя Николова Василевапрофесор2017-04-26Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Виолета Великова
Елисавета Владимирова Мусаковапрофесор2017-04-21Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Ренета Илиева Букурещлиевадоцент2017-04-20Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Бранимир Банов
Николай Стоянов Божковпрофесор2017-04-19ЕлектрохимияИнститут по физикохимиядоц. Мария Петрова
Капка Ангелова Манчеваглавен асистент2017-04-19БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Михаела Николова Илиевадоцент2017-04-18Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Свилен Пламенов Симеоновдоцент2017-04-18Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Карекин Дикран Есмерянглавен асистент2017-04-13Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялодоц. Екатерина Радева
Мила Милева Маевадоцент2017-04-11ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Райчева
Стоянка Петрова Пеневадоцент2017-04-10Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав Заманов
Любомир Христов Илиевдоцент2017-04-10Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Евгени Семков
Станка Иванова Петрова-Христоваглавен асистент2017-04-10ФилологияИнститут за литературапроф. Анисава Милтенова
Николай Иванов Турлаковдоцент2017-04-07ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Ивайло Димитров
Манчо Ангелов Вековпрофесор2017-04-06История и археологияИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Николай Тодоров Колевдоцент2017-04-04Гражданско и семейно правоИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Дамян Янчев Барантиевглавен асистент2017-03-30Дистанционни методи за изследване на земята и планетитеНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Екатерина Бъчварова
Сашо Василев Василевпрофесор2017-03-30ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антон Момчилов
Анна Петрова Петроваглавен асистент2017-03-30Структура, механични и термични свойства на кондензираната материяИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Даниела Василева Боневаглавен асистент2017-03-30Астрофизика и звездна астрономияИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Лъчезар Филипов
Стефан Кирилов Стаменовглавен асистент2017-03-30Науки за земята; Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Румяна Тодорова Еневаглавен асистент2017-03-28Биологически наукиИнститут по микробиологиядоц. Стоянка Стоицова
Адриана Каменова Славова-Казаковаглавен асистент2017-03-23Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Светлана Момчилова
Николай Георгиев Василевпрофесор2017-03-23Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Павлета Стоянова Шестаковапрофесор2017-03-23Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Маргарита Димитрова Поповапрофесор2017-03-23Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Людмил Антонов
Найден Любомиров Праховглавен асистент2017-03-16История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Цветана Попова
Десислава Руменова Такороваглавен асистент2017-03-16История и археологияНационален археологически институт с музейчл. кор. Васил Николов
Николай Иванов Стоименовглавен асистент2017-03-15Автоматизирани системи за обработка на информация и управлениеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Любка Дуковска
Станислав Димитров Гьошевглавен асистент2017-03-15Приложение на принципите и методите на киернетиката в различни области на наукатаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Владимир Моновов
Катерина Емилова Лазароваглавен асистент2017-03-15химически наукиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Цветанка Бабева
Наталия Димитрова Берберова-Буховаглавен асистент2017-03-15физически наукиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Димана Назърова
Цветина Тодорова Евгениеваглавен асистент2017-03-13Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Димитър Стоянов
Ина Йосифова Аневаглавен асистент2017-03-07БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Марина Станилова
Таня Милчева Петроваглавен асистент2017-03-06химически науки; химия на твръдото тялоИнститут по катализдоц. Николай Велинов
Ваня Богданова Куртевапрофесор2017-03-02Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Стойко Атанасов Гюровпрофесор2017-03-01Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Стоил Тодоров
Русина Лъчезарова Хазаросова-Димитроваглавен асистент2017-03-01БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Румяна Цонева
Мирослава Николаева Христосковаглавен асистент2017-02-28ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Валери Личев
Велимира Асенова Стояноваглавен асистент2017-02-28Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Железов
Георги Костодинов Гаджевдоцент2017-02-28Физика на атмосферата и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Костадин Ганев
Мария Андреева Аврамовадоцент2017-02-28Земен магнетизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Диана Йорданова
Александър Енчев Гергановглавен асистент2017-02-24СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Светлана Съикова
Петя Иванова Илиева-Тричковаглавен асистент2017-02-24Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Светлана Съикова
Николай Генчев Ноевглавен асистент2017-02-24ИнформатикаИнститут по математика и информатикапроф. Радослав Павлов
Стилян Йорданов Георгиевдоцент2017-02-23Защита на населението и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикаакад. Стефан Воденичаров
Димитър Иванов Антоновдоцент2017-02-21Инженерна ГеологияГеологически институтпроф. Дончо Карастанев
Димитър Любенов Димитровдоцент2017-02-20Защитна на населението и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Глория Саид Иссаглавен асистент2017-02-14Нефтохимия и нефтохимичен синтезИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Таня Цончева
Катя Иванова Георгиевадоцент2017-02-14Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Албена Паскалева Дончевапрофесор2017-02-09Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Благой Спасов Благоевдоцент2017-02-09Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоакад. Николай Тончев
Екатерина Иванова Йордановадоцент2017-02-02физически наукиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Пенка Танова Терзийскадоцент2017-02-02Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Дианка Нешева-Славова
Петя Валентинова Великоваглавен асистент2017-01-30МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Мария Грозданова Христова-Пенковаглавен асистент2017-01-26АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Зорка Митова
Павел Михайлов Кузмановглавен асистент2017-01-25Материалознание и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Владимир Диянов Върбановглавен асистент2017-01-25Защита на населението и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Мартин Николаев Лоловглавен асистент2017-01-25Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Камелия Калчевска
Валентина Николаева Протопоповаглавен асистент2017-01-24Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Емил Ботев
Йордан Николаев Мирчевглавен асистент2017-01-19Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Теодор Цветомиров Деневдоцент2017-01-19МикологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Ива Апостолова-Керестеджиян
Анна Костадинова Лековапрофесор2017-01-17Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Велислава Норева Любеновапрофесор2017-01-17Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Васил Тренев
Вихра Йосифова Баровадоцент2017-01-15ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Иванка Петрова
Максим Иванов Тодоровпрофесор2017-01-13Математика;Изследване на операциитеИнститут по математика и информатикапроф. Николай Живков
Станислав Красимиров Върбевглавен асистент2017-01-12Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Деспина Ваици Пупакиглавен асистент2017-01-10Биологични наукиИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Райна Спасенкова Георгиевадоцент2016-12-23МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Анета Караиванова
Николай Първанов Симовдоцент2016-12-20ЕнтомологияНационален природонаучен музейдоц. Стоян Бешков
Данаил Илчев Таковдоцент2016-12-20Паразитологщия и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова
Емил Миланов Колевпрофесор2016-12-16Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикаакад. Веселин Дренски
Петър Пенчев Рашковдоцент2016-12-16Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по математика и информатикадоц. Иван Блажев
Боян Донков Обрешковдоцент2016-12-15Физически науки; Теоритична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Владимир Добрев
Мария Михайлова Димитровадоцент2016-12-15Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Антоанета Видолова Поповапрофесор2016-12-15БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Владимир Петков Петковдоцент2016-12-14Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любен Лаков
Марияна Николова Стамовадоцент2016-12-13История и археология; Нова и най-нова обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Александър Костов
Георги Петков Янковглавен асистент2016-12-08Физически наукиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Симеон Стефанов Стефановглавен асистент2016-12-05Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Светослав Атанасов Нойковпрофесор2016-12-05Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Татяна Иванова Коцевапрофесор2016-12-01Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Мария Белчева
Стоян Иванов Пършоровдоцент2016-11-30Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Станчо Иванов Йордановглавен асистент2016-11-30Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любен Лаков
Милена Милкова Мариноваглавен асистент2016-11-29Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Евгения Троева-Григорова
Иглика Георгиева Мишковаглавен асистент2016-11-29Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Ганева - Райчева
Васил Георгиев Тенекеджиевглавен асистент2016-11-26История и археологияНационален археологически институт с музейпроф. Венцислав Динчев
Сирма Асенова Зидароваглавен асистент2016-11-25Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Силвия Райкова Статеваглавен асистент2016-11-24Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Маргарита Апостолова
Светла Николова Байчевадоцент2016-11-23ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Юлиана Маринова Райноваглавен асистент2016-11-18Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Венцислав Костадинов Карамфиловдоцент2016-11-08Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Анита Благиева Комитскаглавен асистент2016-11-08МузеологияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Владимир Пенчев
Владимир Господинов Демиревдоцент2016-11-08ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Ганева - Райчева
Милена Георгиева Кириловадоцент2016-11-08Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
АнтонАнгелов Момчиловпрофесор2016-11-05Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Васил Митев Василевпрофесор2016-11-03МатематикаИнститут по механикапроф. Емил Маноах
Христина Пелова Дейковадоцент2016-11-03Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Динко Профилов Димитровдоцент2016-10-31Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Евгени Семков
Мима Тодорова Томовадоцент2016-10-31Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав Заманов
Георги Йорданов Латевглавен асистент2016-10-31Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Румен Бачев
Тамара Петрова Стоиловапрофесор2016-10-28История и археологияИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Тодев
Наталия Тодорова Кольовскапрофесор2016-10-28Изчислителна математикаИнститут по математика и информатикапроф. Николай Кюркчиев
Цвета Вилдова Евлогиева-Кацароваглавен асистент2016-10-28Изкуствознание и изобразителни изкуства; 05.08.04Институт за изследване на изкустватапроф. Емануел Мутафов
Аделина Димитрова Тумбарскаглавен асистент2016-10-26Защита на населанието и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Росица Стойчева Митеваглавен асистент2016-10-21Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Боян Киров
Петър Кирилов Димитровдоцент2016-10-21Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Деница Стефанова Борисовадоцент2016-10-21Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Христина Андреева Маковскадоцент2016-10-20Физика на вълновите процесиИнститут по електроникадоц. Анна Диковска
Александър Иванович Гезбрехтдоцент2016-10-20Физика на вълновите процесиИнститут по електроникадоц. Василка Пенчева
Борис Георгиев Казаковглавен асистент2016-10-18География на населението и селищатаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Надежда Илиева
Владимир Гаврилов Власковглавен асистент2016-10-18Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Емил Божилов Маноловдоцент2016-10-13Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Албна Дончева
Стелиана Миткова Борисоваглавен асистент2016-10-06Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологияпроф. Юлияна Йорданова-Кирова
Васил Георгиев Георгиевдоцент2016-10-06Технология на биологично активните вещества, вкл. ензими, хормони и белтъчиниИнститут по микробиологиядоц. Дора Бешкова
Емил Георгиев Бурназкипрофесор2016-10-03Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)Национален институт по метеорология и хидрологияпроф. Йордан Марински
Миглена Викторова Михайлова-Паланскаглавен асистент2016-09-29Филология; Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Сия Колковска
Адриана Велентинова Христоваглавен асистент2016-09-29ИкономикаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Кремена Борисова - Маринова
Сотир Петров Глушковпрофесор2016-09-27Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесинаИнститут за горатапроф. Христо Цаков
Любомир Ивов Стойчевглавен асистент2016-09-20Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Елица Димитрова
Илияна Илиева Атанасовапрофесор2016-09-20Съвременна история на БългарияИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Румяна Андреева Маргаритоваглавен асистент2016-09-16Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02Институт за изследване на изкустватапроф. Горица Найденова
Станислав Николаев Харизановглавен асистент2016-09-14Математика; Изчислителна математикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Владимир Николов Златарскидоцент2016-09-13История на БългарияИнститут за исторически изследваниядоц. Румяна Първанова
Деян Сашков Рабовяновдоцент2016-09-09История и архиологияНационален археологически институт с музейпроф. Станислав Станилов
Ивайло Величков Величковдоцент2016-09-08ЛесовъдствоИнститут за горатапроф. Христо Цаков
Петър Иванов Стояновичдоцент2016-09-08ИсторияИнститут за исторически изследванияпроф. Йорданка Гешева
Мария Христова Янковадоцент2016-09-02ИхтиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Петя Иванова
Розанджела Де Фатима Свиеркоскидоцент2016-08-04Науки за земятаИнститут по океанология - Варнадоц. Екатерина Трифонова
Цветана Крумова Бабевапрофесор2016-07-29Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Евдокия Красимирова Саламановаглавен асистент2016-07-29Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Крася Петкова Колчеваглавен асистент2016-07-28Архитектура, строителство и геодезияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Игор Няколов
Радостина Стефанова Камбуровадоцент2016-07-14Физически науки; Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Тончев
Бойко Павлов Катранчевдоцент2016-07-14Физически науки; Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Попов
Явор Янков Бораджиевглавен асистент2016-07-14Физически науки; Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Илко Кирилов Милушевглавен асистент2016-07-14Физически науки; Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Светослав Славов
Светозар Иванов Маджовглавен асистент2016-07-14Горско стопанство; Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатадоц. Сотир Глушков
Йоланда Констонтинова Зографова - Драгановапрофесор2016-07-14Психология. Социална психология.Институт за изследване на населението и човекапроф. Антоанета Христова
Диана Иванова Бакаловадоцент2016-07-14Психология. Социална психология.Институт за изследване на населението и човекапроф. Румяна Манова
Красимира Димитрова Янковаглавен асистент2016-07-13Астрофизика и звездна астрономияИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Лъчезар Филипов
Людмил Пенюв Кирацовпрофесор2016-07-07БиохимияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Йорданка Георгиева Глухчевадоцент2016-07-07МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Нина Атанасова
Диана Петрова Ковачевадоцент2016-07-06ПравоИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Анелия Борисова Бобеваглавен асистент2016-07-05Екология и опразване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Христо Павлов Педашенкоглавен асистент2016-07-05Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Димитър Борисов Илиевдоцент2016-06-30Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Йолина Велентинова Хубеновадоцент2016-06-30Биологиечски наукиИнститут по електрохимия и енергийни системиакад. Алексанъдра Попов
Ваня Ангелова Мичевадоцент2016-06-30Български езикИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Ваня Петкова Богоевадоцент2016-06-30Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Анастас Господинов
Стоян Георгиев Колевдоцент2016-06-29Защита на населението и народното стопанство в критгични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Ваня Любомирова Дяковаглавен асистент2016-06-29Металознание и термична обработка на металитеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Стефка Стоянова Фидановапрофесор2016-06-29Информатика. Стохастични методи за оптимизационни задачиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Станислав Димитров Стойковдоцент2016-06-29Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Нина Христова Добринковадоцент2016-06-29Информатика и комютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Мустакеров
Мария Иванова Колевадоцент2016-06-28ИсторияИнститут за исторически изследваниядоц. Пенка Пейковска
Гергана Иванова Заемджиковаглавен асистент2016-06-16Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатапроф. Георги Георгиев
Антоанета Георгиева Русинова - Христовапрофесор2016-06-16ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Божинова Манова
Анастас Савов Никиловдоцент2016-06-15Физически науки; Физика на вълновите процеси.Институт по електроникапроф. Петър Петров
Бойко Блажев Банчевдоцент2016-06-14Информатика - езици на информатикатаИнститут по математика и информатикапроф. Нели Манева
Елица Славева Стефановаглавен асистент2016-06-13Екология и опазване на екосистемите; ЗоопланктонИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Благовестова Стефанова
Галин Славчев Вълчевглавен асистент2016-06-09Математичсако моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикадоц. Васил Василев
Ирена Любомирова Филиповадоцент2016-06-09Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Тоня Димитрова Андреевадоцент2016-06-08БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Диана Петкова
Деница Руменова Стайковаглавен асистент2016-06-07Физически науки; Теоритична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Емил Нисимов
Димитър Петков Търпановдоцент2016-06-07Физически науки; Структура на атомното ядро - теорияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Георги Милчев Добринковдоцент2016-06-06Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Дария Куртева Ивановапрофесор2016-06-02Науки за земятаГеологически институтдоц. Любомир Методиев
Мая Христова Гунчевадоцент2016-06-01Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Спартак Василев Керемемидчиевпрофесор2016-06-01ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Едуард Василев Мариновглавен асистент2016-06-01ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Искра Христова-Балканска
Илияна Христова Овчароваглавен асистент2016-05-27Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайлиИнститут за изследване на изкустватадоц. Веселина Пеневска
Радослав Игнатов Абрашевдоцент2016-05-27МикробиологияИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Цветелина Сашкова Паунова-Кръстеваглавен асистент2016-05-27МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Светла Данова
Димитринка Алексиева Николовадоцент2016-05-26Химически науки; Химическа кинетика и катализИнститут по катализпроф. Славчо Раковски
Александър Панайотов Коларовглавен асистент2016-05-19Защита на населението и народното стопанство в критгични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Венцислав Иванов Пехливановглавен асистент2016-05-19Защита на населението и народното стопанство в критгични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Димитринка Йорданова Атанасова-Димитроваглавен асистент2016-05-19Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологиядоц. Валентина Григорова
Явор Димиторов Бойчевглавен асистент2016-05-19Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Гергана Николова Николовадоцент2016-05-19Математика; Механика на деформируемото твърдо тялоИнститут по механикапроф. Дора Карагьозова
Пламен Чавдаров Ташевпрофесор2016-05-19Материалознание и технология на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Росица Желязкова Рачеваглавен асистент2016-05-19Психология. Педагогическа и възрастова психологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Маринова
Корнели Григориев Григоровпрофесор2016-05-19физически науки; Структура, механични и термични свойства на кондензираната материяИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Андрей Сашов Александровглавен асистент2016-05-18Трудово правоИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Боян Тонев Торосовдоцент2016-05-12Физически науки; Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Галя Марчева Станевапрофесор2016-05-11Биологически науки; БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Мая Величкова
Симеон Александров Рибагинглавен асистент2016-05-11ИнформатикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Красимир Атанасов
Мариана Малинова Тиендоцент2016-05-10ИсторияИнститут за исторически изследванияакад. Георги Марков
Емилия Иванова Черкезовадоцент2016-05-10Картография и ГИСНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Румяна Вацева
Ирена Аспарухова Александровадоцент2016-05-10Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Марияна Панайотова Манушеваглавен асистент2016-05-09Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Даниела Кирилова
Елина Петрова Янакова-Цветковадоцент2016-04-26Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Павел Христов Зехтинджиевпрофесор2016-04-26Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Деян Събчев Димовдоцент2016-04-22ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежана Китова
Дончо Ганчев Карастаневпрофесор2016-04-21Инженерна ГеологияГеологически институтдоц. Пламен Иванов
Владимир Христов Христовпрофесор2016-04-21ХидрогеологияГеологически институтпроф. Алексей Бендерев
Мая Георгиева Шопскадоцент2016-04-20Химически наукиИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Йорданка Георгиева Каракировадоцент2016-04-20Химически наукиИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Георги Петров Бояджиевдоцент2016-04-15Диференциални уравненияИнститут по математика и информатикапроф. Анжела Попиванова
Кремена Георгиева Борисова - Мариновапрофесор2016-04-14Икономика; Статистика и демография - Икономическа демографияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Катя Владимирова
Мартин Йорданов Ивановглавен асистент2016-04-08Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Крститна Петкова
Стефан Недев Пеновпрофесор2016-04-05ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Татяна Батулева
Маргарита Димитрова Апостоловапрофесор2016-04-05Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Владимир Петров Ивановглавен асистент2016-04-05Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Костадин Ганев
Мила Стоянова Атанасова-Златареваглавен асистент2016-04-05Обща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Виолина Стойчева Атанасовадоцент2016-03-31ИсторияИнститут за исторически изследваниядоц. Росица Стоянова
Дилнора Ергашевна Гулямовадоцент2016-03-31МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Иван Георгиев Ваневдоцент2016-03-22Изкуствознание и изобразителни изкуства;Институт за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Александър Атанасов Александровглавен асистент2016-03-16Право; Стопанско/търговско правоИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Драгомир Колев Драгановглавен асистент2016-03-15Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Силвия Емилова Борисова - Спасоваглавен асистент2016-03-15ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иванка Стъпова
Камен Атанасов Станевдоцент2016-03-15История на БългарияКирило-методиевски научен центърдоц. Славия Бърлиева
Ваня Георгиева Илчевадоцент2016-03-14ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системидоц. Антония Стоянова
Габриела Милчева Йордановаглавен асистент2016-03-10СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Рая Маринова Стайкова - Александрова
Георги Максимов Грънчовскиглавен асистент2016-03-08Палеонтология и стратиграфияГеологически институтпроф. Кристалина Стойкова
Деян Иванов Статуловглавен асистент2016-02-26Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева
Екатерина Венциславова Стоянова - Джамбазоваглавен асистент2016-02-26Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Станислав Рангелов
Анастасия Спасова Стойчеваглавен асистент2016-02-25МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валери Спиридонов
Боряна Иванова Марковаглавен асистент2016-02-25МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валери Спиридонов
Венета Иванова Тодороваглавен асистент2016-02-25МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валери Спиридонов
Александра Атанасова Антоновадоцент2016-02-22Българска литература. Нова и съвременна българска литератураИнститут за литературадоц. Бисерка Дакова
Ива Кънчева Трифоновадоцент2016-02-19Българска литератураКирило-методиевски научен центърдоц. Веселка Желязкова
Люба Илиева Генчевапрофесор2016-02-17Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Славчо Раковски
Кристина Мартинова Гърциановаглавен асистент2016-02-16Хидрология на сушата и водните ресурсиНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Виолета Атанасова Митовадоцент2016-02-15Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Петър Петров
Николай Кирилов Христозовглавен асистент2016-02-11Българска литература. Нова и съвременна българска литератураИнститут за литературадоц. Вихрен Чернокожев
Веска Анастасова Георгиева - Милановадоцент2016-01-28МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валентин Казанджиев
Катерина Станимирова Тодороваглавен асистент2016-01-27Ветеринарна медицинаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Симона Лазарова
Ани Красимирова Георгиеваглавен асистент2016-01-27ВирусологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Иван Иванов
Мария Иванова Шушароваглавен асистент2016-01-26Документалистика, архивистика, палеографияИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Росица Градева
Георги Николов Димовглавен асистент2016-01-26Средновековна обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лиляна Симеонова
Константина Валери Ковачевадоцент2016-01-19Биологически науки; Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Цонко Цонев
Десислава Александрова Тодоровадоцент2016-01-19Биологични науки; Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Ира Станчева
Александър Георгиев Ивановпрофесор2016-01-13Биологически науки; БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Антоанета Попова
Николай Димитров Цанковдоцент2015-12-22ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Николай Спасов
Владимир Парунак Сакаляндоцент2015-12-22Биологически науки; ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Снежана Грозева
Игор Николов Няголовпрофесор2015-12-17Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Пламен Нинов
Димитър Георгиев Атанасовпрофесор2015-12-17МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Димитър Сираков
Таня Кирилова Мариновапрофесор2015-12-17МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Димитър Сираков
Михаела Георгиева Петковаглавен асистент2015-12-16Химически науки; ЕлектрохимияИнститут по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Даниела Василева Йордановапрофесор2015-12-15Земен магнетизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Наталия Килифарска
Марина Добромирова Панайотовадоцент2015-12-14Биологически науки; ХидробиологияИнститут по океанология - Варнапроф. Снежанка Мончева
Кремена Благовестова Стефановадоцент2015-12-14Биологически науки; ХидробиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Валентина Тодорова
Ганка Стоева Камишевадоцент2015-12-10Физически науки; Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Данчо Любенов Йордановглавен асистент2015-12-10Химически науки; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Евгени Пенев Кирацовпрофесор2015-12-04БиохимияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Николай Личков Георгиевпрофесор2015-12-01Общо инженерство - защита на населението и народното стопанство в критични ситуацииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикачл. кор. Петър Гецов
Цветолин Иванов Недковдоцент2015-12-01История на България. Нова българска историяИнститут за исторически изследваниядоц. Благовест Нягулов
Явор Димов Геновдоцент2015-11-27Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02Институт за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Кирил Пламен Карталовдоцент2015-11-24ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Веселин Петров
Ясен Желязков Мутафчиевдоцент2015-11-24Биологически науки; Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Даниела Пиларска
Златина Богданова Богдановаглавен асистент2015-11-24ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анна Лулева
Начо Димитров димитровглавен асистент2015-11-24ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Иванка Петрова
Елена Стефанова Петкова-Антоноваглавен асистент2015-11-24ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Женя Пимпирева
Виолета Владимирова Прериклиеваглавен асистент2015-11-24ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Петя Миткова Коневаглавен асистент2015-11-19Химична кинетика и катализ 01.05.16Институт по обща и неорганична химияпроф. Антон Найденов
Анелия Станчева Йордановаглавен асистент2015-11-19Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химияпроф. Екатерина Жечева
Павел Великов Марковглавен асистент2015-11-19Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химияпроф. Екатерина Жечева
Преслав Илиев Пеевдоцент2015-11-18ОкеанологияИнститут по океанология - Варнадоц. Райна Христова
Виолин Стоянов Райковдоцент2015-11-18Екология и опазване на екосистемитеИнститут по океанология - Варнадоц. Петя Иванова
Веселка Маринова Маринова-Стояновадоцент2015-11-18Науки за земята; ОкеанологияИнститут по океанология - Варнапроф. Атанас Палазов
Стоян Колев Таневдоцент2015-11-15Технически науки; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)Институт за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Събина Чавдарова Черневадоцент2015-11-05Механика на деформируемото твърдо тялоИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Клементина Димитрова Младеновапрофесор2015-11-05Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Евтим Захариев
Георги Вячеславович Авдеевдоцент2015-11-04Химически науки; ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Теодора Емилова Дончеваглавен асистент2015-10-30Кинознание, киноизкуство и телевизия 05.08.03Институт за изследване на изкустватапроф. Надежда Маринчевска
Атанас Георгиев Хиковдоцент2015-10-29ГеохимияГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Николай Добринов Добревпрофесор2015-10-29Инженерна ГеологияГеологически институтдоц. Пламен Иванов
Светослав Ганчев Николовпрофесор2015-10-29Математика; Приложна механикаИнститут по механикапроф. Надя Младенова Антонова - Митева
Румен Златев Янковпрофесор2015-10-29Математика; Механика на деформируемото твърдо тялоИнститут по механикапроф. Емил Маноах
Рабия Абдула Суфиглавен асистент2015-10-27Биологически науки; Екология и опазване на екостимитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Ивайло Живков Ивановглавен асистент2015-10-15Физически науки; Неутронна физика, физика на ядрените реакториИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Екатерина Виталиевна Трифоновадоцент2015-10-15Науки за земятаИнститут по океанология - Варнадоц. Любомир Димитров
Владимир Николаев Ивановглавен асистент2015-10-14Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Елисавета Димитрова Тричковаглавен асистент2015-10-14Елекротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Румяна Василева Вацевапрофесор2015-10-13Науки за земята; Картография и ГИСНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Алексиев
Камен Василев Михайловпрофесор2015-10-12Филология; Българска литература (Възрожденска литература)Институт за литературапроф. Румяна Дамянова
Калин Михайлов Маджаровглавен асистент2015-10-08АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Христо Попов
Евгени Владимиров Койчевглавен асистент2015-10-08Математика; БиомеханикаИнститут по механикапроф. Надя Младенова Антонова - Митева
Михаил Стоянчов Цвеовглавен асистент2015-10-08Роботи и манипулаториИнститут по механикадоц. Детелина Игнатова
Зорница Петрова Тотковаглавен асистент2015-10-08Психология; Обща психология - психология на личносттаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Манова
Спас Ангелов Ташевглавен асистент2015-10-08ИкономикаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Елица Димитрова
Христо Милков Димитровдоцент2015-10-06Нова и най-нова обща историяИнститут за исторически изследваниядоц. Румяна Чукова
Благовест Васков Петровглавен асистент2015-10-05Аастрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Невенна Маркова
Маргарита Йорданова Котеваглавен асистент2015-09-28Филология; Български езикИнститут за български езикдоц. Лучия Антонова-Василева
Димо Иванов Зафировпрофесор2015-09-25Динамика, балистика и управление на летателни апаратиИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Бойчо Великов Бойчевпрофесор2015-09-25Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Лиляна Георгиева Гиговапрофесор2015-09-17Биологически науки; БиохимияИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Катя Георгиева
Луиза Димова Терзийскадоцент2015-09-17Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов
Христина Георгиева Василевапрофесор2015-09-17Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Михаил Тарасов
Борис Любомиров Шивачевпрофесор2015-09-17Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Юрий Кълвачев
Росица Петрова Николовапрофесор2015-09-17Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов
Васил Тодоров Тодоровглавен асистент2015-09-16Административно право и административен процесИнститут за държавата и правотодоц. Григор Григоров
Михаил Димитров Колевглавен асистент2015-09-16Металознание и термична обработка на металитеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Людмил Дренчев
Георги Николаев Желевдоцент2015-09-11Дистанционни изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Галин Русев Борисовглавен асистент2015-09-10Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Евелина Славчева
Димитър Йонов Митевдоцент2015-09-0805.03.06.Институт за исторически изследванияакад. Геориги Марков
Здравко Кирилов Хубеновпрофесор2015-09-08Биологически науки; ЗоологияНационален природонаучен музейдоц. Станислав Абаджиев
Калина Александрова Николова - Ганеваглавен асистент2015-08-26ИмунологияИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Виолета Димитрова Маджаровадоцент2015-07-24Физически наукиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Цветанка Бабева
Николай Любомиров Петровглавен асистент2015-07-24Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Кирил Крежов
Младен Раденков Митевглавен асистент2015-07-24Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Галина Лазарова Асоваглавен асистент2015-07-24Физически науки; Физика на ускорителитеИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Николай Гутев
Евгени Петров Поповглавен асистент2015-07-24Физически науки; Позитронна спектроскопияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Димитър Тонев
Румяна Милева Хаджийскаглавен асистент2015-07-24Физически науки; Физика на високите енергииИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Румен Ценов
Деница Боянова Даскаловадоцент2015-07-22ЖивотновъдствоИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Пламен Тодоров
Диана Йорданова Зашевадоцент2015-07-21ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Мария Иванова
Венцислав Николов Динчевпрофесор2015-07-17История и археология; АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Христо Прешленов
Милена Димитрова Райчеваглавен асистент2015-07-17История и археология; АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Людмил Вагалински
Мария Андреева Тодороваглавен асистент2015-07-16Филология; Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Диана Благоева- Стефанова
Иванка Петрова Бояджиеваглавен асистент2015-07-16Биологически науки; МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Валентин Йорданов Гроздевглавен асистент2015-07-14ГеохимияГеологически институтпроф. Ирана Пейчава
Николай Иванов Неновпрофесор2015-07-14МузеологщияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Доротей Найденов Геровпрофесор2015-07-13Теория и история на литературата (Византийско-български литературни връзки)Институт за литературапроф. Анисава Милтенова
Деян Йорданов Палежевдоцент2015-07-10Математика; Теория на вероятностите и математическа статистикаИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Стоименова
Калина Иванова Алипиевадоцент2015-07-10Химически науки; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Стела Димитрова Желязовадоцент2015-07-10Информатика (Компютърни методи за изследване на комбинаторни структури)Институт по математика и информатикапроф. Цонка Байчева
Елка Иванова Караколевадоцент2015-07-09Физически науки; Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Светослав Славов
Дарина Русчева Тодоровапрофесор2015-07-083.8. ИкономикаИнститут за икономически изследваниядоц. Огнян Боюклиев
Петър Иванов Христовдоцент2015-07-07Биологически науки; Молеколярна биологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Яна Мизинска-Боевска
Теодор Цветомиров Денчевглавен асистент2015-07-07Биологически науки; МикологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Теодора Иванова Тодороваглавен асистент2015-07-07Биологически науки; ГенетикаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Маргарита Топашка-Анчева
Димитър Владимиров Димитровглавен асистент2015-07-07Биологически науки; Екология и опазване на екостимитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Ивелина Мирчева Николоваглавен асистент2015-07-02Информатика и компюпърни науки;ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Кирил Симов
Величка Гешкова Павловаглавен асистент2015-07-024.3. Биологически науки; 01.06.26. МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Димитринка Димитрова Арабаджиеваглавен асистент2015-07-01Химически науки; ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Елена Милева
Евгени Христов Семковпрофесор2015-07-01Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Ренада Константинова Константинова -Антоновапрофесор2015-07-01Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Таню Бонев
Люба Стоянова Славчева-Миховадоцент2015-07-01Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав Заманов
Мария Христова Янковаглавен асистент2015-06-30Биологически науки; ХидробиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Петя Иванова
Здравка Кирилова Карагьозовадоцент2015-06-30Технически науки; Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (за космически изследвания)Институт за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Стела Борисова Ташевадоцент2015-06-29Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватапроф. Малвина Русева
Стефка Георгиева Венкова-Мошевадоцент2015-06-29Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватапроф. Малвина Русева
Георги Светославов Славчевглавен асистент2015-06-25МикробиологияИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Александър Асенов Кантарджиевглавен асистент2015-06-24Химически науки; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Павлета Шестакова
Елена Александрова Стефановадоцент2015-06-23Физически науки; Експериментална ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Йорданка Маринова Гешевапрофесор2015-06-17Документалистика, архивистика, палеография (вкл. Историография и източникознаие)Институт за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Петя Андреева Андрееваглавен асистент2015-06-10История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Мария Рехо
Таня Георгиева Димовадоцент2015-06-09ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Тодор Владиленов Поповдоцент2015-06-04Физически науки; Теоритична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Валентина Петкова
Боян Борисов Кировпрофесор2015-05-29Физически науки; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Катя Георгиева
Даниела Маринова Пехливановадоцент2015-05-28ФармакологияИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Росица Николова Замфирова - Митовапрофесор2015-05-28ФармакологияИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Кирил Петров Стойчевпрофесор2015-05-27Защита на населението и народното стопанство в критгични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Георги Камарашев
Станчо Петков Петковпрофесор2015-05-27Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Ерика Георгиева Лазаровапрофесор2015-05-252.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Емилия Маринова
Иванка Петкова Веневадоцент2015-05-21Роботи и манипулаториИнститут по механикапроф. Георги Бояджиев
Владимир Константинов Котевдоцент2015-05-21Роботи и манипулаториИнститут по механикапроф. Евтим Захариев
Тошко Любомиров Тошковдоцент2015-05-19ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Асен Георгиев Чорбаджиевглавен асистент2015-05-15Математика; Теория на вероятностите и математическа статистикаИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Стоименова
Цветана Петрова Ноновадоцент2015-05-14Химически науки; РадиохимияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Кирил Крежов
Николай Недялков Недялковпрофесор2015-05-14Физически науки; Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Петър Петров
Илияна Димитрова Куневаглавен асистент2015-05-13Филология; Български езикИнститут за български езикпроф. Владко Мурдаров
Иван Петров Ангеловдоцент2015-05-13Химически науки; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Емилия Евгениева Ченгеловапрофесор2015-05-113.1. Социлогия, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Светлана Съикова
Мария Кирилова Кюлавскаглавен асистент2015-05-10Полимери и полимерни материалиИнститут по полимерипроф. Станислав Рангелов
Светослав Светославов Забуновглавен асистент2015-04-30Динамика, балистика и управление на летателни апаратиИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Теодора Мариус Теофиловаглавен асистент2015-04-28ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Ивайло Александров Тодоровглавен асистент2015-04-28ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Димитрина Маринова Поповаглавен асистент2015-04-24Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватадоц. Веселина Пеневска
Йосиф Емилов Аструковглавен асистент2015-04-24Кинознание, киноизкуство и телевизия 05.08.03Институт за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева -Даракчиева
Емилия Петрова Жуничглавен асистент2015-04-24Музикално и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватадоц. Миглена Ценова -Нушева
Валерий Христов Ковачевпрофесор2015-04-24Диференциални уравнения (Импулсни функционално-диференциални уравнения и приложения)Институт по математика и информатикапроф. Анжела Попиванова
Радка Славова Владиковадоцент2015-04-22БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Росица Николаева Димитроваглавен асистент2015-04-22Металознание и термична обработка на металитеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Румяна Лазарова
Деница Янчева Панталеевадоцент2015-04-08Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Венелин Енчев
Севделина Йорданова Николоваглавен асистент2015-04-02ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Стефан Пенов
Силвина Кирилова Георгиеваглавен асистент2015-04-02Минералогия и кристалографияГеологически институтпроф. Томас Керестеджиян
Шабан Шабан Даракчиглавен асистент2015-03-30Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Станислава Методиева Андоноваглавен асистент2015-03-26Химична кинетика и катализ 01.05.16Институт по обща и неорганична химияпроф. Антон Найденов
Андрей Стоянов Марчевглавен асистент2015-03-26БиотехнологииИнститут по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Андрей Костадинов Лешковглавен асистент2015-03-24Философия; ЕстетикаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иванка Стъпова
Баки Хасанов Хюсеиновглавен асистент2015-03-18ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Цанов
Светлана Цончева Стайковаглавен асистент2015-03-18Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по молекулярна биологиядоц. Тамара Пайпанова
Жан Мишел Селиедоцент2015-03-18Математика; Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)Институт по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Гергана Иванова Бенчевадоцент2015-03-18Математика; Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)Институт по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
София Любомирова Ивановскадоцент2015-03-18Информатика и компюпърни науки;Итфопвагища (Грид технологии и приложения)Институт по информационни и комуникационни технологиидоц. Тодор Гуров
Иван Георгиев Георгиевдоцент2015-03-18Математика; Изчислителна математикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Петър Петров Гроздановглавен асистент2015-02-26ВирусологияИнститут по микробиологияакад. Ангел Гълъбов
Лора Симеонова Симеоноваглавен асистент2015-02-26Биологически науки; ВирусологияИнститут по микробиологияакад. Ангел Гълъбов
Таню Русинов Боневпрофесор2015-02-25Астрономия и небесна механикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав Заманов
Румен Станимиров Бачевпрофесор2015-02-25Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Бойко Михов
Кирил Атанасов Стояновдоцент2015-02-25Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиан Илиев
Светла Валентинава Цветковаглавен асистент2015-02-25Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиан Илиев
Янка Николова Пресолскаглавен асистент2015-02-24ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йорадн Узунов
Георги Любомиров Георгиевглавен асистент2015-02-24Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Милена Игнатова
Надя Георгиева Огнявона - Руменовапрофесор2015-02-23Палеонтология и стратиграфияГеологически институтпроф. Кристалина Стойкова
Валентина Стефанова Николовадоцент2015-02-16Защита на населението и народното стопанство в критгични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Георги Бахчеванов
Илиян Свиленов Коцевглавен асистент2015-02-03Геоморфология и морфодинамика на брегова зонаИнститут по океанология - Варнадоц. Любомир Димитров
Марияна Неделчева Неделчева-Велевадоцент2015-01-30Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Ива Угринова
Веселин Нанев Наневглавен асистент2015-01-28Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Максим Иванов Бояновдоцент2015-01-28Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Георги Николаев Бончевглавен асистент2015-01-28Биологически науки; ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Светлана Ланджева
Марияна Стаменова Георгиеваглавен асистент2015-01-28Биологически науки; ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Лилияна Гигова
Михаил Стоянов Червенковглавен асистент2015-01-27ЖивотновъдствоИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Мария Иванова-Кичева
Таньо Колев Таневпрофесор2015-01-26Технически науки; Машинно инженерствоИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Сия Борисова Колковскапрофесор2015-01-26Филология; Български езикИнститут за български езикпроф. Мария Попова
Диана Георгиева Благоева-Стефановапрофесор2015-01-26Филология; Български езикИнститут за български езикпроф. Лилия Цветкова
Маргарита Илиева Георгиевадоцент2015-01-19Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горитеИнститут за горатапроф. Пламен Мирчев
Николай Илчев Велевглавен асистент2015-01-13Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Румен Кирилов Калчевпрофесор2015-01-13ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Анна Иванова Мантаровапрофесор2014-12-303.1. Социлогия, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Антония Валериева Тончеваглавен асистент2014-12-204.2. Химически науки; 01.05.06. Химия на вискокомолекулните съединенияИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Виктория Милкова Наковадоцент2014-12-174.2. Химически науки; Физикохимия 01.05.05Институт по физикохимияпроф. Елена Милева
Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиевадоцент2014-12-16Нова и най-нова обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Светлозар Елдъров
Филип Филипов Йордановдоцент2014-12-16Математика; Приложна механикаИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Симеон Петров Лукановглавен асистент2014-12-164.3. Биологически науки; Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Павел Зехтинджиев
Мария Димитрова Тодороваглавен асистент2014-12-164.3. Биологически науки; ГенетикаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Стефка Чанкова-Петрова
Светлана Темелкова Банчевапрофесор2014-12-164.3. Биологически науки; БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Милена Николова
Ива Иванова Апостолова-Керестеджиянпрофесор2014-12-164.3. Биологически науки; Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Ирена Тодорова Борованскаглавен асистент2014-12-11Материали и материалознаниеИнститут по механикаСтрашимир Джумалийски
Зоя Владимирова Чифлиджанова - Хубеновадоцент2014-12-115. Технически науки; Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление (човекомашинни системи)Институт за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Николай Христов Тютюнджиевдоцент2014-12-115.2. Технически науки; 02.21.02. Елементи и устройства на изчислителната техника и автоматикаЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Петко Витанов
Благой Горицов Бурдинглавен асистент2014-12-09Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Дария Владикова
Ивайло Кънев Дедовдоцент2014-12-094.3. Биологически науки; ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Златко Златков Златевдоцент2014-12-03Теория на корабаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румен Кишев
Цветана Николаева Поповадоцент2014-12-034.3. Биологически науки; 01.06.03. БотаникаНационален археологически институт с музейпроф. Васил Николов
Любов Олеговна Трифоновадоцент2014-11-27Физически науки; МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Веселин Александров
Роман Захариев Захариевпрофесор2014-11-255.2. Електротехника, електроника и автоматикаИнститут за системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Иван Димитров Радевдоцент2014-11-204.2.Химически науки ;01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Александър Попов
Теодора Людмилова Цанковаглавен асистент2014-11-202.1. Филология; Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и АвстралияИнститут за литературапроф. Йонкова Найденова
Огнян Любомиров Велевглавен асистент2014-11-173.6. ПравоИнститут за държавата и правотопроф. Пламен Панайотов
Светослав Михайлов Колевдоцент2014-11-134.1. Физичски науки; Радио-физика и физическа електроникаИнститут по електроникачл. кор. Петър Атанасов
Златко Златков Златевдоцент2014-11-12Теория на корабаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румен Кишев
Светозар Валериев Илчевглавен асистент2014-11-124.6. Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Румен Андреев
Златомира Тодорова Герджиковадоцент2014-11-11Средновековна обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лиляна Симеонова
Цветан Димитров Димитровглавен асистент2014-10-30МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Веселин Александров
Благородка Стефанова Велевадоцент2014-10-30Физически науки,Физика на океана, атмосфера и околоземното пространствоНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Димитър Сираков
Надя Стойчева Радченковаглавен асистент2014-10-3001.06.12.МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Валерия Симеонова Гюрковскаглавен асистент2014-10-304.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Владимир Георгиев Димитровглавен асистент2014-10-274.3. Биологически науки; БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Александър Любенов Корнезовдоцент2014-10-243.6. Право; Международно частно правоИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Денка Николова Куцарова-Фордпрофесор2014-10-244.5. Математика; 01.01.04. Математически анализИнститут по математика и информатикачл. кор. Юлиан Ревалски
Мария Петрова Трифоновадоцент2014-10-23Педагогическа и възрастова психология (Психология на развитието)Институт за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Христова
Илияна Добринова Начеваглавен асистент2014-10-23Психология (Политическа психология)Институт за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Христова
Владимир Ангелов Ангеловдоцент2014-10-214.1. Физически науки; Ядрена физика - ускорители на заредени частициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Николай Василев Гутевдоцент2014-10-214.1. Физически науки; Ядрена физика - ускорители на заредени частициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Атидже Абдулрахманова Ахмедглавен асистент2014-10-184.3. Биологически науки; 01.06.02. ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Петя Валентиова Борисоваглавен асистент2014-10-184.3. Биологически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Виолета Герогиева Тюфекчиеваглавен асистент2014-10-184.3. Биологически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Николая Серафимова Величкова-Кескиновадоцент2014-10-174.2. Химически науки; Аналитична химия 01.05.04Геологически институтдоц. Методи Караджов
Ирен Хернани Цибранска-Цветковапрофесор2014-10-155.10. Химични технологии; 02.10.09. Просеци и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Юра Тотева Константиновадоцент2014-10-14Нова и най-нова обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Александър Костов
Николай Ганчев Димитровдоцент2014-10-1402.16.01.Обща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Весела Василева Евтимоваглавен асистент2014-10-074.3. Биологически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Лилия Кирилова Ангеловадоцент2014-10-024.1. Физически науки; Теоритична и математичсека физика - гравитационно-калибровъчно полева дуалностИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Владимир Добрев
Надежда Гецова Йонковадоцент2014-10-013.6. ПравоИнститут за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Иван Цонев Мустакеровпрофесор2014-10-0101.01.12. ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Ивайло Милачков Младеновпрофесор2014-09-304.1. Математика; Математическо моделиране в биофизиката и физикатаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Александър Георгиев Димитровдоцент2014-09-304.3. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Петър Димитров Петровпрофесор2014-09-23Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Александър Александров Донковглавен асистент2014-09-184.1. Физически науки; Физика на кондензираната материя (Квантова теория на магнетизма)Институт по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Младен Светославов Савовдоцент2014-09-174.5. Математика;01.01.10. Теория на вероятностите и математическа статистикаИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Стоименова
Емилия Добринова Варадиновадоцент2014-09-164.3. Билогически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Здравко Димитров Димитровдоцент2014-08-082.2. История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Сергей Торбатов
Евгени Антонов Дерменджиевдоцент2014-08-08История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Бони Петрунова
Евелина Павлова Тодороваглавен асистент2014-08-082.2. История и археологияНационален археологически институт с музейпроф. Васил Николов
Радостина Генова Калиноваглавен асистент2014-07-254.2. ; Полимери и полимерни материалиИнститут по полимеридоц. Диляна Панева
Гергана Кирилова Михайловаглавен асистент2014-07-254.3. Биологически науки; 01.06.10. БиохимияИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Лиляна Масленкова
Георги Александров Радославовдоцент2014-07-224.3. Билогически науки;Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Яна Мизинска
Боян Людмилов Вагалинскиглавен асистент2014-07-224.3. Билогически науки; 01.06.02. ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Снежана Грозева
Стойно Стефанов Стойновдоцент2014-07-174.3. ;01.06.04. Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Анастас Господинов
Снежана Валериева Русинова - Видеваглавен асистент2014-07-174.3. Биологически науки; 01.06.12. МикробиологияИнститут по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Петя Димитрова Цветковапрофесор2014-07-1501.06.17. Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Павлинка Александрова Долашкапрофесор2014-07-104.2. Химически науки; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Петко Недялков Деневдоцент2014-07-104.2. Химически науки;Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Вася Банкова
Юлияна Георгиева Ивановаглавен асистент2014-07-084.3. Биологични науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Лиляна Гигова
Елена Костова Шоповаглавен асистент2014-07-084.3. Биологични науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Георгина Костуркова
Петър Иванов Ивановглавен асистент2014-07-044.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиидоц. Рени Томова
Цветомир Йотов Цачевпрофесор2014-07-044.5. Математика; 01.01.11. Изследване на операциитеИнститут по математика и информатикачл. кор. Юлиан Ревалски
Неделина Стоянова Костадиноваглавен асистент2014-07-0301.06.12. МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Мая Маргаритова Захариеваглавен асистент2014-07-0301.06.12. МикробиологияИнститут по микробиологияпроф. Христо Найденски
Тодор Димитров Тагаревпрофесор2014-07-0202.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на наукатаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Красимира Петрова Стоиловапрофесор2014-07-025.2. Електротехника, електроника и автоматика; 02.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на наукатаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Ивайло Чавдаров Начевглавен асистент2014-07-0205.03.04. Нова и най-нова обща историяИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Алексанър Костов
Веселина Лъчезарова Канатова-Бучковадоцент2014-06-273.6. Право;Административно право и административен процесИнститут за държавата и правотопроф. Емилия Друмева
Гергана Стефанова Райковадоцент2014-06-2601.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Калоян Кирилов Петровпрофесор2014-06-265.10. Химични технологии; 02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Серафим Влаев
Александър Григоров Костовпрофесор2014-06-242.2. История и археологияИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Светлозар Елдъров
Георги Ставрев Сотировпрофесор2014-06-195. Технически науки; Радиолокация и радионавигацияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Симеон Недков Асеновскиглавен асистент2014-06-194.1. Физически науки; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Катя Георгиева
Лъчезар Христов Филчевдоцент2014-06-194.4. Науки за земята; Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Яна Максимова Герговаглавен асистент2014-06-133.1. Социология, антропология и науки за културата - МузеологияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анна Лулева
Димитър Викторов Атанасовглавен асистент2014-06-13Фолклористика - Балкански фолклорИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Галина Лозанова
Ангел Искренов Ангеловглавен асистент2014-06-133.1. Социология, антропология и науки за културата -МузеологияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Лозанка Пейчева
Алексей Владимиров Пампоровдоцент2014-06-103.1. Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Светла Колева
Карамфил Манолов Маноловпрофесор2014-06-093.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01. СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Кристиян Русев Енчевдоцент2014-06-092.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Мартин Табаков
Юлия Александрова Васева - Диковадоцент2014-06-092.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Христина Тонкова Петковаглавен асистент2014-06-04Химичски науки; ФизикохимияИнститут по физикохимиядоц. Румен Тодоров
Георги Евтимов Атанасовглавен асистент2014-06-044.3.Биологически науки;01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Цветелина Цанова Герасимоваглавен асистент2014-06-044.3.Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Маргарита Топашка-Анчева
Милен Цонев Ивановглавен асистент2014-06-03Теория и история на културатаИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Валерия Фол
Апостолос Йоанис Апостолудоцент2014-06-034.3. Биологически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Детелин Михайлов Лучевглавен асистент2014-05-304.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки)Институт по математика и информатикапроф. Радослав Павлов
Мая Дачкова Стефанова - Петровапрофесор2014-05-294.2. Химически науки; Технология на природните и синтетични гориваИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Нарцислав Петров
Иванка Богомилова Райновапрофесор2014-05-282.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Стефан Пенов
Майя Кирилова Захариеваглавен асистент2014-05-23Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватапроф. Иванка Гергова
Петър Георгиев Петровдоцент2014-05-153.1. Социология, антропология и науки за културата - ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Иванка Петрова
Стоил Маринов Тодоровпрофесор2014-05-145.6. Материали и материалознание; 02.01.08. Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (специализирани методи, технологии, системи, сензори и устройства)Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Людмил Дренчев
Станислав Димитров Стойковглавен асистент2014-05-124.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Мария Димитрова Лимбъриглавен асистент2014-05-124.5. Математика; 01.01.09. Изчислителна математикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Юлия Любомирова Геновадоцент2014-05-084.1. Физически науки; Структура, механични и термични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Емил Иванов Димитровдоцент2014-05-082.1. Филология; Българска литература (нова и съвременна българска литература)Институт за литературапроф. Николай Аретов
Георги Костадинв Гаджевглавен асистент2014-04-29Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 01.04.08.Национален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Костадин Ганев
Ира Вълкова Станчевапрофесор2014-04-254.3. Биологически науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Георги Петков
Веселин Божидаров Найденовпрофесор2014-04-244.2. Химически науки; 01.05.14 г. Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Пламен Милчев Николовдоцент2014-04-244.2. Химически науки; 01.05.14 г. Електрохимия (вкл. химически източници на тока)Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Бранимир Манов
Димитър Кирилов Теодосиевпрофесор2014-04-24Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 01.04.08.Институт за космически изследвания и технологиипроф. Цветан Дачев
Петър Василев Захариевдоцент2014-04-174.1. Физически науки; Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Снежана Михайлова Грозевапрофесор2014-04-154.3. Биологически науки;01.06.14. ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Васил Димитров Треневпрофесор2014-04-155.2. Електротехника, електроника и автоматика; 02.04.04. Електрически машиниИнститут за системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Захари Йорданов Пешевдоцент2014-04-104.1. Физически науки; 01.03.22. Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Петър Петров
Мариана Станчева Панайотова-Пенчевадоцент2014-04-096.4. Ветеринарна медицина; 04.03.07. Паразитология и инвазионни болести на животните и човекаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Нели Стоянова Димитровапрофесор2014-03-284.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката (Динамични модели на биопроцеси: анализ, асимптотична устойчивост и стабилизируемост)Институт по математика и информатикапроф. Николай Кюркчиев
Малвина Стилянова Русевапрофесор2014-03-215.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.17.01.Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватапроф. Антон Гутов
Петър Иванов Петровглавен асистент2014-03-134.3.Биологически науки; 01.06.16. Физиология на разстениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Цонко Цонев
Светлана Георгиева Ивановаглавен асистент2014-03-1301.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Екатерина Жечева
Соня Ганчева Харизановаглавен асистент2014-03-1301.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Екатерина Жечева
Ваня Николова Мантареваглавен асистент2014-03-104.2. Химически науки; 01.05.10. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Момчил Димитров Димитровдоцент2014-03-064.2. Химически науки; Нефтохимия и нефтохимичен синтезИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Нарцислав Петров
Теменужка Крумова Будинова-Петровапрофесор2014-03-064.2. Химически науки; Технология на природните и синтетични гориваИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Таня Цончева
Вася Красимирова Атанасоваглавен асистент2014-03-05ИнформатикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Росица Ивайлова Ивановадоцент2014-02-274.4. Науки за земята; ПетрологияГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Томас Нубар Керестеджиянпрофесор2014-02-274.4. Науки за земята; Минералогия и кристалографияГеологически институтпроф. Ангел Кунов
Горица Найденова Найденова-Йосифовапрофесор2014-02-1405.08.02. Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Елисавета Вълчанова-Чендова
Мария Николова Давчевадоцент2014-02-1402.17.05. Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайлиИнститут за изследване на изкустватапроф. Антон Гутов
Румяна Божинова Мановапрофесор2014-02-06Обща психология (Психология на личността)Институт за изследване на населението и човекадоц. Йоланда Зографова
Филип Иванов Филиповглавен асистент2014-02-06Трудова и организационна психологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Христова
Стойка Христова Калчеваглавен асистент2014-02-06Психология на труда и инженерна психологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Христова
Йордан Димитров Люцкановдоцент2014-02-032.1. Физиология; Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и АвстралияИнститут за литературадоц. Радостин Русев
Христо Господинов Колевдоцент2014-01-304.2. Химически науки;01.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по катализпроф. Славчо Раковски
Георги Тодоров Тюлиевпрофесор2014-01-304.2. Химически науки;01.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по катализпроф. Славчо Раковски
Татяна Василева Станковадоцент2014-01-306.5 Горско стопанство; 04.04.01. Горски култури, селекция и семепроизводствоИнститут за горатадоц. Емил Попов
Емилия Григорова Бажлековадоцент2014-01-294.5. Математика; 01.01.04. Математически анализ (Приложения на конволюционното и дробното смятане)Институт по математика и информатикапроф. Виржиния Кирякова
Екатерина Христова Павловаглавен асистент2014-01-284.3. Биологически науки; 01.06.26. МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Петър Стойков Димитровглавен асистент2014-01-286.4. Ветеринарна медицина; 04.03.06. Патология на животнитеИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Симона Лазарова
Лилия Стефанова Йосифоваглавен асистент2014-01-284.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Радостина Александрова
Росица Светолик Милчеваглавен асистент2014-01-284.3. Биологически науки; 01.06.10. БиохимияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Васил Станиславов Василевглавен асистент2014-01-244.4. Науки за земята; 01.04.12. Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Антоанета Динева Каневадоцент2014-01-2401.02.04. Механика на деформираното твърдо тялоНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Светосав Симеонов
Николай Иванов Велиновдоцент2014-01-234.2. Химически науки; 01.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по катализдоц. Зара Черкезова- Желева
Стела Иванова Минковска-Додовадоцент2014-01-234.2. Химически науки; 01.05.16. Химична кинетика и кататализИнститут по катализпроф. Иван Митов
Петя Борисова Димитровадоцент2014-01-212.2. История и археология; 05.03.04. Нова и най-нова обща историяИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Тодев
Миглена Милкова Николаева-Димитровадоцент2014-01-164.1. Физически науки; 01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Петко Витанов
Атанаска Димитрова Делевадоцент2014-01-164.1. Физически науки; 01.03.22. Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Лъчезар Аврамов
Стефка Иванова Славееваглавен асистент2014-01-164.1. Физически науки; Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Вучков
Кирил Веселинов Василевглавен асистент2014-01-144.3. Биологически науки; Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Кирил Васелинов Василевглавен асистент2014-01-144.3. Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Пенка Иванова Пейковскадоцент2014-01-1405.03.21. Документалистика, архивистика, палеографияИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Марина Иванова Бакаловадоцент2013-12-192.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Веселин Петров
Явор Веселинов Марангозовдоцент2013-12-183.8. Икономика; 05.02.18. Икономика и управление (индустрия)Институт за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Милена Петкова Поповадоцент2013-12-174.2. Химически науки; 01.05.10. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Десислава Иванова Панева-Мариновадоцент2013-12-134.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (Цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки)Институт по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Радослав Даков Йошиновдоцент2013-12-134.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (Изследвания и приложения на информатиката в образованието и медицината)Институт по математика и информатикапроф. Аврам Ескенази
Петя Тодорова Трифонова-Русиновадоцент2013-12-1301.04.07. Земен магнетизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Костадин Ганев
Ана Иванова Кочева-Лефеджиевадоцент2013-12-122.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикпроф. Анна Чолева-Димитрова
Явор Ивов Милтеновдоцент2013-12-122.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Сашка Бойчова Крумовадоцент2013-12-114.3. Биологически науки; БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Диана Петкова
Стела Стоянова Лазаровадоцент2013-12-104.3.Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Милчо Тодоров
Галин Пенев Пеневглавен асистент2013-12-052.3. Философия; 05.01.06. ЕстетикаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иванка Стъпова
Росен Любомиров Люцкановдоцент2013-12-052.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Мартин Табаков
Румяна Русева Желевадоцент2013-12-05Социология 05.11.01Институт за изследване на обществата и знаниетодоц. Мариана Драганова
Офелия Кирилова Колеваглавен асистент2013-12-0401.05.05. ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Янчо Владимиров Тодоровглавен асистент2013-12-044.6. Информатика и компютърни науки;01.01.12. ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Милена Иванова Спасовадоцент2013-11-294.2. Химически науки; 01.05.01. Теоритична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Петко Иванов
Бойко Георгиев Цинцарскиглавен асистент2013-11-294.2. Химически науки; Технология на природните и синтетични гориваИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Таня Цончева
Константин Тотев Тотевпрофесор2013-11-282.2. История и археология; 05.03.12.Национален археологически институт с музейдоц. Бони Петрунова
Мария Любенова Антоновадоцент2013-11-284.3. Биологически науки; Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Живка Здравкова Калайджиеваглавен асистент2013-11-273.8. Икономика; 05.02.10. Световно стопанство и МИОИнститут за икономически изследванияпроф. Татяна Хубенова-Делисивкова
Юлия Стоянчева Стефановаглавен асистент2013-11-273.8. Икономика; 05.02.10. Световно стопанство и МИОИнститут за икономически изследванияпроф. Татяна Хубенова-Делисивкова
Иво Будинов Панчевглавен асистент2013-11-252.1. Филология;05.04.11. Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Светла Коева
Теменуга Красимирова Христова-Василеваглавен асистент2013-11-214.1. Физически науки; Стурктура, механични и термични свойства на кондензираната материя 01.03.25.Институт по физика на твърдото тялопроф. Диана Нешева-Славова
Наташа Средкова Трендафиловапрофесор2013-11-2101.05.01. Теоретична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Радостина Стоянова
Антон Илиев Найденовпрофесор2013-11-2101.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Марияна Христова
Николай Първанов Симовглавен асистент2013-11-204.3. Биологически науки; 01.06.02.Зоология;Национален природонаучен музейдоц. Стоян Бешков
Милена Николова Павловаглавен асистент2013-11-194.3.Биологически науки; 01.06.01. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Румен Калчев
Виктория Николаева Пехливановаглавен асистент2013-11-134.3. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Яна Цонева
Ивайло Георгиев Димитровдоцент2013-11-122.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Благовеста Илиева Николоваглавен асистент2013-11-122.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Румяна Стоилова
Румяна Иванова Стоиловапрофесор2013-11-123.1. Социология, антропология и науки на културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Пепка Бояджиева
Светлана Тодорова Топаловапрофесор2013-11-114.6. Информатика и компютърни науки; 01.10.12. Информатика (компютърни методи за изследване на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури)Институт по математика и информатикапроф. Петър Бойвакленков
Надежда Борисова Илиевадоцент2013-11-054.4. Науки за земята; География на населението и селищатаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Борис Колев
Мира Христова Бушевапрофесор2013-10-314.3. Биологически науки; 01.06.08. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Емилия Любомирова Апостоловапрофесор2013-10-314.3. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Евтим Венец Захариевпрофесор2013-10-314.5. Математика; 01.02.01. Теоритична механикаИнститут по механикапроф. Любомир Лилов
Димитър АлександровПанайотовдоцент2013-10-314.2. Химически науки; 01.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Антон Найденов
Йонка Маринова Найденовапрофесор2013-10-312.1. Филология; Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и АвстралияИнститут за литературадоц. Георги Цанев
Румяна Силвиева Мироновапрофесор2013-10-31Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Вера Максимова-Тодорова
Кръстьо Милчев Бучковглавен асистент2013-10-304.1. Физически науки; Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Тончев
Димитър Захариев Димитровдоцент2013-10-244.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Николай Асенов Марковдоцент2013-10-242.2. История и археология; 05.03.12. Археология;Национален археологически институт с музейпроф. дин Станислав Станилов
Венцислав Евтимов Мучиновдоцент2013-10-1705.03.06. Историческа демография на българските земи през ВъзражданетоИнститут за изследване на населението и човекапроф. Щелиян Щерионов
Анна Александрова Александрова-Карамановаглавен асистент2013-10-173.2. ПсихологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Румяна Манова
Таня Стоянова Матановаглавен асистент2013-10-153.1. Социология, антропология и науки за културата; ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Галина Лозанова
Богдан Людмилов Дичевглавен асистент2013-10-153.1. Социология, антропология и науки за културата; ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Владимир Пенчев
Стилян Живков Стояновдоцент2013-10-154.4. Науки за земята; Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Емил Самуил Маноахпрофесор2013-10-104.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката на деформируемото твърдо тялоИнститут по механикадоц. Васил Василев
Теодора Ангелова Ивановаглавен асистент2013-10-0801.06..03. БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Димитър Николов Беровглавен асистент2013-10-0802.22.01. Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Милка Тодорова Елшишкаглавен асистент2013-10-0801.06.02. ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Милчо Тодоров
Пламен Илиев Ниновпрофесор2013-10-085. Технически науки; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Добри Димитров
Цвятка Иванова Карагьозовапрофесор2013-10-085. Технически науки; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Йордан Марински
Милена Ганчева Димовадоцент2013-10-044.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математика (Числен анализ и компютърна симулация на нелинайни физически процеси)Институт по математика и информатикадоц. Иван Бажлеков
Гергана Валериева Гъчеваглавен асистент2013-09-274.3. Биологични науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Ирина Пунева
Людмила Георгиева Велковаглавен асистент2013-09-174.2. Химически науки; 01.05.10. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Страхил Христов Берковпрофесор2013-09-174.3. Биологически науки;01.06.03. Ботаника.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Димитър Пеев
Вълко Йорданов Бисерковпрофесор2013-09-174.3. Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Димитър Стоянов Димитровпрофесор2013-09-1601.06.03. БотаникаНационален природонаучен музейпроф. Николай Спасов
Петър Младенов Василевглавен асистент2013-09-054.6. Информатика и компютърни науки; ИнформатикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Красимир Атанасов
Мариана Цветанова Хаджилазоваглавен асистент2013-09-054.3. Биологически науки; БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Ивайло Младенов
Божидар Цветков Живовглавен асистент2013-09-03Химични технологииИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Любен Иванов Лаковпрофесор2013-07-175.6. Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Нели Гидикова
Антоанета Манолова Симеоновадоцент2013-07-179.1. Национална сигурностИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Пламен Чавдаров Ташевдоцент2013-07-175.1. Машинно инженерствоИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Биляна Панчева Николова-Лефтеровадоцент2013-07-174.3. Биологически науки; БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Мария Прокопова Ганевадоцент2013-07-164.3. Биологични науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Екатерина Стойнова-Бакалова
Бойко Василев Ивановпрофесор2013-07-114.1. Физически науки; 01.03.01. Теоретична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Владимир Добрев
Екатерина Цанкова Крумовадоцент2013-07-1101.06.12. МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Боряна Здравкова Сиджимовглавен асистент2013-07-094.3. Биологични науки; 01.06.03. БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Пламен Христов Панковглавен асистент2013-07-094.3. Биологични науки; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Диана Иванова Ивановаглавен асистент2013-07-094.3. Биологични науки; 01.05.10. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните веществаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Виктория Ангелова Христоваглавен асистент2013-07-094.3. Биологични науки; 01.06.03. БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Димитър Иванов
Гергана Руменова Ганеваглавен асистент2013-07-082.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Атанаска Николова Атанасоваглавен асистент2013-07-082.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикдоц. Сия Колковска
Красимира Минкова Ивановадоцент2013-07-056.4. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти)Институт по математика и информатикапроф. Нели Манева
Ева Боянова Папазовадоцент2013-07-043.2. Психология; 05.06.05. Педагогическа и възрастова психологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Румяна Манова
Владислав Иванов Ивановглавен асистент2013-07-0205.03.03. Средновековна обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лилияна Симеонова
Ингеборг Георгиева Братоева-Даракчиевапрофесор2013-06-288.4. Театрално и филмово изкуство; 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Александър Янакиев
Милена Тодорова Михайловаглавен асистент2013-06-288.4. Театрално и филмово изкуство; 05.08.01. Театрознание и театрално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Николай Йорданов
Христофор Петров Ванковпрофесор2013-06-134.1. Физически науки; 01.03.05. Физика на високи енергии и елементарни частициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Бранимир Людмилов Ивановглавен асистент2013-06-134.1. Физически науки; 01.03.22. Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Цветанка Бабева
Людмил Манолов Антоновпрофесор2013-06-124.2.Химически науки; 01.05.04. Аналитична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Светозар Ангелов Жековпрофесор2013-06-114. Природни науки, математика и информатика; 4.1. Физически науки; Астрофизика и звездна астрономияИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Лъчезар Филипов
Златка Здравкова Вангеловаглавен асистент2013-06-063.6. Право;05.05.08. Гражданско и семейно правоИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Пламена Славова Стояноваглавен асистент2013-06-042.2. История и археология (Етнография)Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Екатерина Атанасова
Велислав Георгиев Алтъновглавен асистент2013-06-042.1. Филология; ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Светослава Петрова Тончеваглавен асистент2013-06-042.2. История и археология; 05.03.14.ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Екатерина Атанасова
Яна Георгиева Янчеваглавен асистент2013-06-043.1. Социология, антропология и науки за културата; Етнография 05.03.14.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Ана Лулева
Радостина Нейкова Нейковадоцент2013-05-314.8. Театрално и филмово изкуство; 05.08.03. Кникознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Маринчевска
Искра Цветанова Лаковапрофесор2013-05-274.4. Науки за земята; Палеонтология и стратиграфияГеологически институтдоц. Илияна Бончева
Ирена Минчева Пейчевапрофесор2013-05-274.4. Науки за земята; ГеохимияГеологически институтпроф. Петър Марчев
Радослав Александров Наковпрофесор2013-05-274.4. Науки за земята; Геотектроника и регионална геологияГеологически институтчл. кор. Христо Дабовски
Антон Величков Гуговпрофесор2013-05-255.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.17.05. Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайлиИнститут за изследване на изкустватапроф. Николай Тулешков
Даниела Николова Бобева-Филиповадоцент2013-05-223.8. Икономика; 05.02.10. Световно стопанство и МИО (международни финанси)Институт за икономически изследванияпроф. Росица Павлова
Росица Христова Титоренковадоцент2013-05-214.4. Науки за земята; Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Борис Шивачев
Нина Филипова Филиповадоцент2013-05-164.5. Математика; 01.02.05. Механика на флуидитеИнститут по механикачл. кор. Стефан Радев
Михаела Емилова Колевадоцент2013-05-164.1. Физически науки; 01.03.22. Физика на вълновите процесиИнститут по електроникапроф. Иван Недков
Хитко Стефанов Вачевпрофесор2013-05-142.2. История и археологияНационален археологически институт с музейдоц. Бони Петрунова
Филип Спасов Ублековглавен асистент2013-05-144.2. Химически науки; 01.05.06.Химия на вискомолекулните съединенияИнститут по полимеридоц. Даринка Христова
Драган Петров Чобановдоцент2013-05-144.3. Биологически науки; 01.06.14. ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова-Иванова
Илияна Найденова Илиеваглавен асистент2013-05-094.3.; 01.06.26. МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Елена Георгиева Гърдеваглавен асистент2013-05-094.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Веселин Петров Петровпрофесор2013-05-092.3. ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Георги Ангелов
Васко Данаилов Идакиевпрофесор2013-05-094.2. Химически науки;01.05.16. Химична кинетика и анализИнститут по катализпроф. Славчо Раковски
Румен Дончев Недковпрофесор2013-04-264.4. Науки за земята; Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Ролф Хайнц Вернерпрофесор2013-04-264.1. Физически науки; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Велинов
Ваня Николаева Найденовадоцент2013-04-264.4. Науки за земята; Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Елена Ванчева Николовадоцент2013-04-184.5. Матеманика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Петя Николова Тодороваглавен асистент2013-04-163.1. Соцология, антропология и науки за културата; 05.11.03.НаукознаниеИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Георги Ангелов
Максим Иванов Стаменовпрофесор2013-04-152.1.Филология; Общо и сравнително езикознание 05.04.11Институт за български езикпроф. Светла Коева
Зоя Спасова Матеевапрофесор2013-04-094.4. Науки за земята; 01.08.01. Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Алексиев
Марияна Костадинова Николовапрофесор2013-04-094.4. Науки за земята; 01.08.01. Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Георгиев
Ива Доси Досевадоцент2013-03-298.1. Теория на изкуствата; 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства.Институт за изследване на изкустватапроф. Иванка Гергова
Радка Страшимирова Мавродиеваглавен асистент2013-03-2802.22.01. Екология и опазване на екостистемите (Морски фитопланктон)Институт по океанология - Варнапроф. Снежана Мончева
Росица Христова Георгиевадоцент2013-03-283.2. Психология; 05.06.14.Медицинска психология (клинична и консултативна психология)Институт за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Христова
Зорка Петрова Митовадоцент2013-03-1404.03. ; 01.06.01. АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Светлозара Любомирова Петковадоцент2013-03-1404.03. ; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Димитър Неделчев Карастояновпрофесор2013-03-135.3. Комуникационна и компютърна техника; 02.01.52. Роботи и манипулаториИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Рени Любомирова Томовадоцент2013-03-124.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежана Китова
Биляна Чавдарова Георгиеваглавен асистент2013-03-124.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежана Китова
Мая Кирилова Белчеваглавен асистент2013-03-054.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Наталия Андреева Килифарска-Недялковапрофесор2013-03-014.4. Науки за Земята; 01.04.08. Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Теодоринка Панчева
Петър Кирилов Димитровглавен асистент2013-02-284.4. Науки за земята; Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Веселина Кино Пеневскадоцент2013-02-225.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.17.02.Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватапроф. Антон Гутов
Михаил Тодоров Лукановглавен асистент2013-02-228.3. Музикално и танцово изкуство; 05.08.02. Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Румяна Каракостова
Теодора Гичева Даневадоцент2013-02-124.3. Биологически науки; 01.06.17. Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Ренета Александрова Тошковапрофесор2013-01-294.3. 01.06.23. ИмунологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Иван Иванов
Мая Димитрова Влахова-Ангеловаглавен асистент2013-01-282.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикпроф. Анна Чолева-Димитрова
Надежда Георгиева Данчеиваглавен асистент2013-01-282.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикпроф. Анна Чолева-Димитрова
Йорданка Велкова Семкова-Панамскапрофесор2013-01-2501.04.08. Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Цветан Дачев
Диана Спасова Герговапрофесор2013-01-232.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедяндоцент2013-01-174.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Мария Иванова
Сорен Бохос Хайрабедяндоцент2013-01-174.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Димитрина Качева
Жулиета Динева Диневадоцент2013-01-174.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Димитрина Качева
Румен Кирилов Димитровдоцент2013-01-174.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Милена Мурджина
Станимира Димитрова Терзиеваглавен асистент2013-01-174.1. Физически науки; 01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Тончев
Екатерина Салкова Гетовадоцент2013-01-083.6. Право; 05.05.17. Наказателен процесИнститут за държавата и правотопроф. Никола Манев
Александър Огнянов Александровглавен асистент2013-01-074.1. Физически науки; 01.03.05. Физика на високи енергии и елементарни частициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Владимир генчев
Алексей Димитров Бендеревпрофесор2012-12-204.4. Науки за земята; 01.07.09. ХидрогеологияГеологически институтдоц. Влаимир Христов
Камелия Славчева Лиловаглавен асистент2012-12-193.8. Икономика; 05.02.06. Статистика и демография (Моделиране на демографските процеси)Институт за изследване на населението и човекадоц. Кремена Георгиева Борисова-Маринова
Стоянка Гинева Черкезоваглавен асистент2012-12-193.8. Икономика; 05.02.06. Статистика и демография (Икономическа демография)Институт за изследване на населението и човекадоц. Елица Димитрова
Светла Иляева Казаларскаглавен асистент2012-12-183.1. Социология, антропология и науки за културата; МузеологияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Лозанка Пейчева
Александър Асенов Пановпрофесор2012-12-1705.04.01. Теория и история на литературатаИнститут за литературадоц. Миряна Янакиева
Гергана Венциславова Панова-Текатдоцент2012-12-16Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02Институт за изследване на изкустватадоц. Горица Найденова-Йосифова
Ирина Иванова Московаглавен асистент2012-12-144.3. Биологични науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Петранка Йонова
Станислав Станчев Станевглавен асистент2012-12-148.1. Теория на изкуствата; 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства.Институт за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Павел Енчев Стоевпрофесор2012-12-1201.06.02. ЗоологияНационален природонаучен музейдоц. Алекси Попов
Григор Димитров Сарийскидоцент2012-12-123.8. Икономика; 05.02.05. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и публични финанси)Институт за икономически изследванияпроф. Росица Павлова
Евгени Христов Ивановдоцент2012-12-015.6. Технология на композитните материали 02.10.25.Институт по механикадоц. Георги Коцев
Крум Андреев Велчевдоцент2012-11-294.1. Физически науки; 01.04.11. МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Димитър Сираков
Петър Иванов Петровпрофесор2012-11-294.1. Физически науки; 01.03.13 Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникапроф. Савчо Тинчев
Георги Николаев Георгиевглавен асистент2012-11-274.3. Биологически науки; 01.06.17. Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Росица Конакчиева
Елена Илиева Христоваглавен асистент2012-11-2704.02.01. Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаванетоИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Милко Събев
Ива Петкова Томоваглавен асистент2012-11-274.3. Биологически науки; 01.06.12. МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Силвия Валентинова Серафимоваглавен асистент2012-11-202.3. Философия;05.01.07. ЕтикаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Емилия Маринова
Владимир Борисов Периклиевпрофесор2012-11-164.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (приложения в лингвистичните изследвания и научното откритие)Институт по математика и информатикапроф. Радослав Павлов
Евгения Димитрова Поповапрофесор2012-11-164.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математика (Интервални методи и софтуер за лиенйни параметрични задачи с неточни данни)Институт по математика и информатикапроф. Николай Кюркчиев
Николай Василев Живковпрофесор2012-11-164.5. Математика; 01.01.11. Изследване на операциитеИнститут по математика и информатикадоц. Надежда Рибарска
Петко Костадинов Витановпрофесор2012-11-154.1. Физически науки; 01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Дориана Малиновска
Максим Ганчев Генчевдоцент2012-11-154.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Дорияна Малиновска
Василка Кунчева Стефлековаглавен асистент2012-11-154.1. Физически науки; 01.03.19. Физика на атомите и молекулитеИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Нина Христова Добринковаглавен асистент2012-11-144.6. Информационни и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Румен Андреев
Стоянка Петрова Пеневаглавен асистент2012-11-054.1. ; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав костадинв Заманов
Валентин Тодоров Михайловглавен асистент2012-11-024.4. Науки за земята; 01.08.02. Икономическа и социална географияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Борис Колев
Емилия Валентинова Абаджиевадоцент2012-11-014.1. Математика; 01.02.02. Приложна механикаИнститут по механикапроф. Митко Миховски
Любомир Николов Николовдоцент2012-10-314.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Цецка Радева
Ирена Цонева Илиевапрофесор2012-10-303.6. Право; 05.05.15. Международно право и международни отношенияИнститут за държавата и правотопроф. Георги Георгиев
Румяна Лазарова Каракостовапрофесор2012-10-268.2. Музикално и танцово изкуство; 05.08.02. Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Клер Леви
Добри Иванов Димитровпрофесор2012-10-255.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.15.20. Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Евелин Монев
София Димитрова Заховаглавен асистент2012-10-2305.03.14. ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Ангелина Иванова Илиеваглавен асистент2012-10-232.1. Филология; 05.04.09. ФолклрористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Доротея Добрева
Михаил Ангелов Михайловдоцент2012-10-224.1. Физически науки; 01.03.04. Ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Иван Ванков
Татяна Тодорова Табаковапрофесор2012-10-204.2. Химически науки; 01.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Иван Митов
Методи Манчев Даскаловдоцент2012-10-162.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейпроф. Васил Николов
Христо Кръстев Прешленовдоцент2012-10-162.2. История и археология; 05.03.12 АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Венцислав Динчев
Борислав Ясенов Наумовглавен асистент2012-10-164.3. Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Йордан Спасов Кошевглавен асистент2012-10-164.3. Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Вълко Бисерков
Цонка Стефанова Байчевапрофесор2012-10-124.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (Компютърни подходи в изследването на шумозащитни кодове)Институт по математика и информатикапроф. Петър Бойвакленков
Христо Николов Костадиновдоцент2012-10-124.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.02. Информатика (Специализирани кодове за кодова модулация flash memory и цифров "воден знак")Институт по математика и информатикапроф. Петър Бойвакленков
Нели Милчева Маневапрофесор2012-10-124.6. Информатика и компютърни науки;01.01.12. Информатика (Софтуерни технологии)Институт по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Евгени Иванов Чехларовглавен асистент2012-10-104.3. Биологически науки; 02.22.01.Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Пламен Калушков
Надежда Христова Тодороваглавен асистент2012-10-104.3. Биологически науки; 02.22.01.Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Йордан Узунов
Ивалина Аврамова Аврамовадоцент2012-10-0401.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Марияна Стефанова Христова
Диана Тодорова Рабаджиевадоцент2012-10-0401.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Елисавета Христова Иванова
Иванка Петрова Спасовадоцент2012-10-0401.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Антон Найденов
Катя Янчева Георгиевапрофесор2012-10-044.1. Физически науки; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Цветан Дачев
Боян Борисов Кировдоцент2012-10-044.1. Физически науки; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Росица Колева
Евгения Кирилова Руменинапрофесор2012-10-044.4. Науки за Земята; 01.04.12. Дистанционни изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Йордан Кирилов Тасевдоцент2012-10-044.1. Физически науки; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Петър Тонев
Елефтерия Димитрова Лефтеровадоцент2012-10-024.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системидоц. Сашо Василев
Васил Маринов Вутовглавен асистент2012-10-014.3. Биологически науки; 01.06.03. БотаникаНационален природонаучен музейдоц. Димитър Димитров
Мария Грозева Соколовскапрофесор2012-10-016. Аграрни науки; 04.01.02. ПочвознаниеИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Стела Борисова Ташеваглавен асистент2012-09-285.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.17.01.Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватадоц. Антон Гугов
Мария Константинова Диамандиеваглавен асистент2012-09-285.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.17.01.Теория и история на архитектуратаИнститут за изследване на изкустватадоц. Антон Гугов
Поля Стойкова Добревадоцент2012-09-2801.02.05. Механика на флуидитеИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Стефан Кънчев Стефановпрофесор2012-09-274.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Найден Недков Шиваровдоцент2012-09-27Технически науки; 5.1. Машинно инженерство; 02.01.52. Роботи и манипулатори - сервизни роботиИнститут по системно инженерство и роботикачл. кор. Филип Филипов
Генчо Стоянов Стайновпрофесор2012-09-27Технически науки; 5.1. Машинно инженерство; 02.01.52. Роботи и манипулатори - мехатронни технологични системиИнститут по системно инженерство и роботикачл. кор. Венелин Живков
Боряна Димитрова Ценовадоцент2012-09-274.1. Физически науки; 01.04.11. Метеорология.Национален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валери Спиридонов
Христо Георгиев Георгиевпрофесор2012-09-274.1. Физически науки; 01.04.11. Метеорология.Национален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валери Спиридонов
Павел Пенчев Петковпрофесор2012-09-254.1. Физически науки; 01.03.04. Ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Вихра Господинова Баевадоцент2012-09-252.1. Филология; 05.04.09. ФолклористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Доротея Добрева
Ивайло Димитров Марковглавен асистент2012-09-253.1. Социология, антропология и науки за културата; Етнография 05.03.14.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Анатол Анчев
Андрей Христов Ташевглавен асистент2012-09-2405.04.01. Теория и история на литературатаИнститут за литературадоц. Мирияна Янакиева
Росица Цвяткова Конакчиевапрофесор2012-09-114.3. Биологически науки; 01.06.17. Физиология на животните и човекаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Мария Георгиева Иванова-Кичева
Стефан Радославов Лоловпрофесор2012-09-114.3. Биологически науки; 01.06.23. ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Росица Конакчиева
Мария Георгиева Иванова-Кичевапрофесор2012-09-116. Аграрни науки и ветеринарна медицина; 6.3. Животновъдство; 04.02.01. Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаванетоИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Стефан Радославов
Катерина Здравкова Гаджеваглавен асистент2012-07-278.1. Теория на изкуствата; 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства.Институт за изследване на изкустватапроф. Милена Георгиева
Цветана Иванова Димитроваглавен асистент2012-07-262.1. Филология; 05.04.11. Общо и сравнително езикознание (компютърна лингвистика)Институт за български езикпроф. Светла Коева
Константин Симеонов Костовдоцент2012-07-254.4. Науки за Земята; 01.07.08. ГеотектоникаГеологически институтдоц. Александър Радулов
Любомира Владимирова Чакалова-Бърндоцент2012-07-194.3. Биология; 01.06.04. Молекулярна билогияИнститут по молекулярна биологияпроф. Бойка Аначкова-Русева
Владимир Илиев Генчевпрофесор2012-07-124.1. Физически науки; 01.03.05. Физика на високи енергии и елементарни частициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Трою Троев
Паунка Стоянова Новачкадоцент2012-07-114.2. Химични науки; 01.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Марияна Христова
Йовка Иванова Косевадоцент2012-07-114.2. Химични науки; 01.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Рени Йорданова
Даниела Георгиева Ковачевапрофесор2012-07-114.2. Химични науки; 01.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химияпроф. Пламен Стефанов
Екатерина Николаева Жечевапрофесор2012-07-114.2. Химични науки; 01.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Велин Николов
Йордан Иванов Узуновпрофесор2012-07-104.3. Биологически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Мирослав Илиев Издимирскиглавен асистент2012-07-1005.03.01. Стара история (вкл. Праистория)Институт за балканистика с център по тракологиядоц. Румяна Георгиева
Явор Георгиев Чапановпрофесор2012-07-105.7. Арехитектура, строителство и геодезия; 0бща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Дияна Василева Йордановапрофесор2012-07-104.4. Науки за земята; 01.04.07.Земен магнитизъм и гравиметрияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Костадин Ганев
Калина Стефанова Мичева-Пейчеваглавен асистент2012-07-052.1. Филология; 05.04.17. Български езикИнститут за български езикдоц. Мария Китанова
Искра Богадонова Христовапрофесор2012-07-043.8. Икономика; 05.02.10 Световно стопанство и МИОИнститут за икономически изследванияпроф. Росица Павлова
Георги Иванов Шоповпрофесор2012-07-043.8. Икономика; 05.02.03. Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанствоИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Тодоров
Пламен Димитров Чипевпрофесор2012-07-043.8.Икономика; 05.02.18. Икономика и управление (индустрия)Институт за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Веселин Минчев Минчевпрофесор2012-07-043.8.Икономика; 05.02.18. Икономика и управление (индустрия)Институт за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Александър Петров Тасевпрофесор2012-07-043.8. Икономика; 05.02.03. Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанствоИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Тодоров
Йордана Рачева Тодороваглавен асистент2012-07-044.3. Биология; 01.06.04. Молекулярна билогияИнститут по молекулярна биологияпроф. Евдокия Пашева
Елиана Станкова Панчевапрофесор2012-07-033.2. Психология; 05.06.05. Педагогическа и възрастова психологияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Антоанета Христова
Илона Иванова Томовапрофесор2012-07-0305.11.01. СоциологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Елица Димитрова
Илия Димов Илиевпрофесор2012-06-294. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; 01.01.05. Диференциални уравнения (динамични системи и уравнения на математичската физика)Институт по математика и информатикапроф. Недю Попиванов
Константин Звездомиров Рангочевдоцент2012-06-294.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (информационно моделиране на фолклорното наследство)Институт по математика и информатикапроф. Аврам Ескенази
Петя Георгиева Поповаглавен асистент2012-06-2802.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Боян Иванов
Диана Александрова Жиряковаглавен асистент2012-06-284.2. Химически науки; 01.05.10. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Калина Емилова Заховаглавен асистент2012-06-2805.04.01. Теория и история на литературатаИнститут за литературапроф. Ангел Ангелов
Румен Давидов Каканаковпрофесор2012-06-284.1. Физически науки; 01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материяЦентрална лаборатория по приложна физикадоц. Лидия Бедикян
Евгения Красимова Василеваглавен асистент2012-06-285.10. Химични технологии; 02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии.Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Явор Николаев Митревглавен асистент2012-06-284.2. Химически науки; 01.05.03. Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Тихомир Колев Теневдоцент2012-06-284.1. Физически науки; 01.03.22. Физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Светослав Славов
Камелия Тодорова Христоваглавен асистент2012-06-274.3. Биология; 01.06.08. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Наталия Кръстева
Мая Янева Величковапрофесор2012-06-274.3. Биологически науки; 01.06.08. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Силвия Янакиева Николоваглавен асистент2012-06-204.3. Биология; 01.06.01. АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Иван Ангелов Илиевглавен асистент2012-06-204.3. Биология; 01.06.23. ИмунологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Диана Христова Тоневаглавен асистент2012-06-204.3. Биология; 01.06.01. АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Георги Михайлов Даскаловпрофесор2012-06-194.3. Биологически науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Стефан Емилов Николовдоцент2012-06-143.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01.Институт за изследване на обществата и знаниетопроф. Духомир Минев
Зелма Моис Левидоцент2012-06-144.1. Физически науки; 01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Тончев
Веселин Иванов Илиевпрофесор2012-06-144.2. Химически науки; 01.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по катализпроф. Соня Иванова
Владимир Парунак Сакалянглавен асистент2012-06-054.3. Биологически науки; 01.06.14. ЕнтомологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Луиза Димова Терзийскаглавен асистент2012-06-054.4. Науки за земята; 01.07.05. Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов
Милен Кузманов Кадийскиглавен асистент2012-06-054.4. Науки за земята; 01.07.05. Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Росица Николова
Тимерфаяз Хаматшинович Нургалиевпрофесор2012-06-044.1. Физически науки;01.03.13. Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникапроф. Савчо Тинчев
Ирина Елкова Биневадоцент2012-05-314.1. Физически науки; 01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Сия Вълчева Лозановапрофесор2012-05-315.2. Електротехника, електроника и автоматика; 02.21.02. Елементи и устройства на автоматика и изчислителна техника - СензорикаИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Георги Михов
Ивайло Илиев Боевскиглавен асистент2012-05-3101.05.04. Аналитична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Огнян Божков
Пламен Младенов Николовглавен асистент2012-05-3101.05.16. Химична кенетика и катализИнститут по обща и неорганична химиядоц. Антон Найденов
Мая Георгиева Маркова-Величковаглавен асистент2012-05-3101.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Даниела Ковачева
Деляна Маринова Манасиеваглавен асистент2012-05-3101.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Радостина Стоянова
Мария Василева Наумоваглавен асистент2012-05-294.3. Биологически науки; 01.06.02.ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Румяна Панайотова Мечевапрофесор2012-05-294.3. Биологиечески науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова
Светослав Манолов Симеоновпрофесор2012-05-2901.02.04. Механика на деформируемото твърдо тялоНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Николай Милошев
Емил Александров Ботевпрофесор2012-05-2901.04.06. Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Николай Милошев
Ценка Велкова Христовапрофесор2012-05-2901.04.06. Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Николай Милошев
Ренета Недялкова Димитровадоцент2012-05-294.4. ; 01.04.08. Физика на океана, атмосферта и околоземното пространствоНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Костадин Ганев
Любка Георгиева Пашовадоцент2012-05-295.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.16.01. Обща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Светлина Николова Тодоровапрофесор2012-05-282.1. Филология; 05.04.01.Теория и история на литературата (кирило-методиевистика)Кирило-методиевски научен центърдоц. Веселка Желязкова
Албена Илиева Накова-Маноловадоцент2012-05-223.1. Соцология, антропология и науки за културата; 05.11.01.СоцилогияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мариана Драганова
Росица Стефанова Градевадоцент2012-05-2205.03.04. Нова и най-нова обща историяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Рая Заимова
Лора Емилова Тасевапрофесор2012-05-2205.04.17. Български езикИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Светлана Янакиева
Светла Петрова Петроваглавен асистент2012-05-224.2.; 01.05.06. Химия на високомолекулните съединенияИнститут по полимерипроф. Станислав Рангелов
Андроника Миклош Мартоновадоцент2012-05-188.4. Театрално и филмово изкуство; 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Маринчевска
Галина Дончева Денковаглавен асистент2012-05-188.3. Музикално и танцово изкуство; 05.08.02. Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватадоц. Горица Найденова-Йосифова
Вера Стефанова Алексиевапрофесор2012-05-144.3. Биологически науки;01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Петранка Йонова
Катя Маринова Георгиевапрофесор2012-05-144.3. Биологически науки;01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Георги Петков
Христо Борисов Киселиновглавен асистент2012-05-104.4. Науки за земята; Геотектроника и регионална геологияГеологически институтдоц. Радослав Наков
Силвия Димитрова Петроваглавен асистент2012-05-104.4. Науки за земята; 01.07.07. Палеонтология и стратиграфияГеологически институтдоц. Илияна Бончева
Алексей Димитров Стоевдоцент2012-05-1001.04.08. Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Велинов
Наташа Григорова Ваклиева - Банчевапрофесор2012-05-105.10. Химични технологии; 02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии.Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Лиляна Димитрова Юруковапрофесор2012-05-084.3. Биологиечески науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Стефка Чанкова-Петрова
Катерина илионова Стамболиевадоцент2012-05-034.3. Биологически науки; 01.06.17. Физиология на животните и човекаИнститут по невробиологиядоц. Васил Колев
Емилия Иванова Черкезоваглавен асистент2012-05-034.4. Науки за земята; 01.08.01. Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Марияна Николова
Маргарита Миланова Илиевапрофесор2012-05-0301.08.02. Икономическа и социална географияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Чавдар Младенов
Георги Иванов Георгиевпрофесор2012-05-024.3. Биологиечски науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Снежанка Дончева
Елена Свиленова Христоваглавен асистент2012-04-274.1. Физически науки; 01.04.11 МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Христомир Брънзов
Снежанка Стоянова Балабановадоцент2012-04-275.7. Архитектура, строителство и геодезия; 02.15.20. Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанствоНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Добри Димитров
Валентин Стоянов Казанджиевпрофесор2012-04-274.1. Физически науки; 01.04.11. МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Веселин Александров
Валери Григоров Спиридоновпрофесор2012-04-274.1. Физически науки; 01.04.11. МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Веселин Александров
Елена Иванова Геновапрофесор2012-04-278.1. Теория на изкуствата; 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства.Институт за изследване на изкустватапроф. Иванка Гергова
Милена Георгиева Георгиевапрофесор2012-04-278.1. Теория на изкуствата; 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства.Институт за изследване на изкустватапроф. Елена Генова
Ивелина Димитрова Ивановадоцент2012-04-262.3. Философия; 05.01.12. Философия на историятаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иван Кацарски
Маргарита Павлова Габрашанскапрофесор2012-04-264.3.; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Марин Александров
Марин Цвятков Александровпрофесор2012-04-266.4. ; 04.03.06.Патология на животнитеИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадйски
Кольо Георгиев Данковглавен асистент2012-04-254.3. Биологически науки; 01.06.08. БиофизикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Емилия Апостолова
Павел Христов Зехтинджиевдоцент2012-04-244.3. Биологиечески науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Димитър Иванов Трухчевпрофесор2012-04-194.1. Физически науки; 01.04.08. Физика на океана, атмосферата и околоземното пространствоИнститут по океанология - Варнапроф. Костадин Ганев
Галинка Петрова Щеревапрофесор2012-04-194.2. Химически науки; 01.05.02. Неорганична химия (Морска химия)Институт по океанология - Варнапроф. Елка Пенчева
Пламен Кирилов Стефановпрофесор2012-04-194.2. Химически науки; 01.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химиядоц. Марияна Христова
Радостина Константинова Стояновапрофесор2012-04-194.2. Химически науки; 01.05.18. Химия на твърдото тялоИнститут по обща и неорганична химияпроф. Константин Хаджииванов
Кристина Костова Чакъровадоцент2012-04-194.2. Химически науки; 01.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по обща и неорганична химияпроф. Пламен Стефанов
Ели Георгиева Григоровадоцент2012-04-194.2. Химически науки; 01.05.02. Неорганична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Венелин Николов
Албена Владимирова Александровадоцент2012-04-177.1. Медицина; 03.01.24. Фармакология, вкл. Фармакокинетика и химиотерапияИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Юлияна Йорданова-Йорданова-Кировапрофесор2012-04-175. Обществени науки; 05.06.04. ПсихофизиологияИнститут по невробиологиядоц. Димитър Митов
Васил Николов Колевпрофесор2012-04-175. Обществени науки; 05.06.04. ПсихофизиологияИнститут по невробиологиядоц. Димитър Митов
Рени Емил Калфинпрофесор2012-04-177.1. Медицина; 03.01.24. Фармакология, вкл. Фармакокинетика и химиотерапияИнститут по невробиологиячл. кор. Радомир Радомиров
Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкинадоцент2012-04-122.3. Философия; 05.01.11. Философия на наукатаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Веселин Петров
Ростислав Христофоров Бекчиевглавен асистент2012-04-1201.06.14. ЕнтомологияНационален природонаучен музейдоц. Стоян Бешков
Станислав Пенчев Абаджиевдоцент2012-04-1201.06.14. ЕнтомологияНационален природонаучен музейдоц. Алекси Попов
Васил Николаев Кировдоцент2012-04-123.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01. СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Пепка Бояджиева
Доротея Веселинова Ангеловадоцент2012-04-122.3. Философия; 05.01.05. ЛогикаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Мартин Табаков
Борис Димитров Гроздановдоцент2012-04-122.3. Философия; 05.01.11. Философия на наукатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Мария Димитрова Желязковадоцент2012-04-123.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01. СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Божидар Иванов
Красимира Костадинова Байчинскапрофесор2012-04-123.2. Психология; 05.06.01. Обща психология (Психология на личността)Институт за изследване на населението и човекадоц. Румяна Манова
Валентин Симеонов Моневдоцент2012-04-1101.05.01. Теоретична химияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Йордан Ценов
Евелина Павлова Славчевапрофесор2012-04-114.2. Химически науки; 01.05.14. Електрохимия, вкл. Химически източници на токаИнститут по електрохимия и енергийни системиакад. Александър Попов
Виолета Борисова Великовапрофесор2012-04-104.3. Биологически науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Валя Василева
Евгения Иванова Въловадоцент2012-04-044.2. Химически науки; 01.05.14. Електрохимия, вкл. Химически източници на токаИнститут по физикохимияпроф. Весела Цветанова Цакова-Станчева
Крум Ернстов Бъчваровдоцент2012-03-292.2. История и археология; 05.03.01 Стара история (Праистория)Национален археологически институт с музейпроф. Васил Николов
Христо Димитров Поповдоцент2012-03-292.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Стефан Александров
Георги Борисов Нехризовдоцент2012-03-292.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Красимир Петков Никовдоцент2012-03-292.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Мая Найденова Игнатовапрофесор2012-03-295.2. Електроника, електротехника и автоматика; 02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли)Институт по системно инженерство и роботикаакад. Стефан Додунеков
Ирена Кирилова Зарева -Зафировадоцент2012-03-283.8. Икономика; 05.02.03. Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанствоИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Тодоров
Аделина Проданова Милановадоцент2012-03-283.8. Икономика; 05.02.18. Икономика и управление (индустрия)Институт за икономически изследванияпроф. Атанас Георгиев
Павлинка Петкова Илиева-Найденовадоцент2012-03-283.8. Икономика; 05.02.18. Икономика и управление (индустрия)Институт за икономически изследванияпроф. Илия Балабанов
Лилия Димитрова Димитровадоцент2012-03-2801.04.06. Сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Емил Ботев
Атанас Василев Палазовпрофесор2012-03-234.4. Науки за земята; 01.08.07. ОкеанологияИнститут по океанология - Варнапроф. Веселин Пейчев
Ергюл Таир Реджебдоцент2012-03-2305.06.01. Обща психология (Психология на личността)Институт за изследване на населението и човекадоц. Румяна Манова
Катя Иванова Георгиеваглавен асистент2012-03-204.3. Биологически науки; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Яна Мизинска-Боевска
Георги Александров Радославовглавен асистент2012-03-204.3. Биологически науки; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Яна Мизинска-Боевска
Николай Горанов Йордановпрофесор2012-03-168.4. Театрално и филмово изкуство; 05.08.01. Театрознание и театрално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Ромео Попилиев
Бранимир Иванов Бановпрофесор2012-03-154.2. Химически науки; 01.05.14. Електрохимия, вкл. Химически източници на токаИнститут по електрохимия и енергийни системиакад. Дечко Дечков
Любомир Ивов Александровглавен асистент2012-03-15Неорганична химия 01.05.02.Институт по обща и неорганична химиядоц. Екатерина Жечева
Радослава Цветанова Станковадоцент2012-03-1205.04.02. Българска литератураИнститут за литературадоц. Ана Стойкова
Недка Неделчева Капраловадоцент2012-03-1205.04.02. Българска литератураИнститут за литературапроф. Николай Аретов
Анисава Любенова Милтеновапрофесор2012-03-1205.04.02. Българска литератураИнститут за литературадоц. Елена Томова
Кирил Атанасов Стояновглавен асистент2012-03-12Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Евгени Семков
Люба Стоянова Славчева-Миховаглавен асистент2012-03-124.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Георги Петров
Евгения Веселинова Коматарова-Балиноваглавен асистент2012-03-082.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Николай Овчаров
Любен Красимиров Лещаковглавен асистент2012-03-082.2.История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Йордан Пеев Гатевглавен асистент2012-03-082.2.История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Венцислав Динчев
Камен Яворов Бояджиевглавен асистент2012-03-082.2.История и археология; 05.03.01.Стара история (включетелно праистория)Национален археологически институт с музейпроф. Васил Николов
Нонка Богомилова Тодоровапрофесор2012-03-082.3. Философия; 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономикатаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Валери Личев
Нарцислав Величков Петровпрофесор2012-03-084.2. Химически науки; 02.10.23. Технология на природните и синтетични гориваИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Милена Борисова Божиковапрофесор2012-02-24Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02Институт за изследване на изкустватапроф. Клер Леви
Надежда Михайлова Михайловапрофесор2012-02-24Кинознание, киноизкуство и телевизия 05.08.03Институт за изследване на изкустватапроф. Александър Янакиев
Силвия Савова Георгиеваглавен асистент2012-02-2302.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Георги Ангелов
Цветомила Иванова Първанова-Манчеваглавен асистент2012-02-2302.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Мирослава Добромирова Дотковаглавен асистент2012-02-172.2. История и археология; 05.03.12. Археология (нумизматика)Национален археологически институт с музейдоц. Боряна Русева
Десислава Димова Костадиноваглавен асистент2012-02-174.2. Химически науки;Институт по оптически материали и технологиипроф. Снежанка Китова - Николова
Рачо Стефанов Стоевдоцент2012-02-1701.06.01. АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Ивайла Янкова Иванова - Пандурскадоцент2012-02-1701.06.01. АнтропологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Христо Миладинов Найденскипрофесор2012-02-164.3. Биологически науки; 01.06.12. МикробиологияИнститут по микробиологияакад. Ангел Гълъбов
Петя Николаева Първановаглавен асистент2012-02-144.3. Биологиечески науки; 02.22.01. Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Стефка Чанкова-Петрова
Христина Василева Калчеваглавен асистент2012-02-144.3. Биологически науки; 01.06.11. ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Йордан Узунов
Надежда Гецова Йонковаглавен асистент2012-02-143. Социални, стопански и правни науки; 3.6. Право; 05.05.22 Правна социология. Правна информатикаИнститут за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Невена Стефанова Марковапрофесор2012-02-134.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Радослав Костадинов замановпрофесор2012-02-134.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Миглена Кирчева Жиянскидоцент2012-02-0902.22.01. Екология и опазване на екостистемитеИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Борислав Андонов Андоновдоцент2012-02-09Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 01.04.08.Национален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Теодоринка Панчева
Деница Руменова Теофановаглавен асистент2012-01-314.3. Биологически науки; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Любомир Манолов Стоиловпрофесор2012-01-314.3. Биологически науки; 01.06.06. ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Елена Георгиева
Елисавета Стоименова Стоименовапрофесор2012-01-314.3. Биологически науки; 01.06.06. ГенетикаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Бистра Атанаснова
Евгения Асенова Стоименовапрофесор2012-01-304. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; 01.01.10. Теория на вероятностите и математическата статистикаИнститут по математика и информатикапроф. Николай Янев
Костадин Грозев Костадиновпрофесор2012-01-2602.01.52. Роботи и манипулаториИнститут по механикадоц. Евтим Захариев
Даниела Боянова Джонова- Атанасовадоцент2012-01-265.10. Химични технологии; 02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии.Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Елена Николаева Разказова-Велковадоцент2012-01-265.10. Химични технологии; 02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии.Институт по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Мария Димитрова Дойчиновадоцент2012-01-264.5. Математика; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии 02.10.09.Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Анна Йорданова Гюроваглавен асистент2012-01-254.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Елена Милева
Виржиния Стойнева Киряковапрофесор2012-01-194. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика. 01.01.04. Математически аналази (Интегрални трансформации и специални функции)Институт по математика и информатикаакад. Петър Попиванов
Николай Маринов Николовпрофесор2012-01-194. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика. 01.01.04. Математически аналази (Многомерен и комплексен анализ)Институт по математика и информатикапроф. Камен Иванов
Иван Благоев Бажлековдоцент2012-01-194. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; 01.01.13. Математичаско моделиране и приложение на математиката (Моделиране на течения в многофазови среди)Институт по математика и информатикапроф. Камен Иванов
Валентин Георгиев Плетньовпрофесор2012-01-182.2. История и археология; 05.03.12. АрхеологияНационален археологически институт с музейдоц. Маргарита Ваклинова
Снежана Цветанова Дончевапрофесор2012-01-114.3. Биологически науки; 01.06.16. Физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Ира Станчева
Галя Младенова Ангеловапрофесор2012-01-114.6. Информатика и компютърни науки;01.01.12. Информатика.Институт по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Анета Недева Караивановапрофесор2012-01-114.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. ИнформатикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Духомир Владимиров Миневпрофесор2012-01-053.1. Социални, стопански и правни науки;05.11.01. Социология.Институт за изследване на обществата и знаниетопроф. Кръстьо Петков
Сетефка Георгиева Чанкова-Петровапрофесор2011-12-214.3. Биологически науки; 01.06.06. ГенетикаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова
Яна Димитрова Мизинска-Боевскапрофесор2011-12-214.3. Биологически науки; 01.06.19. Паразитология и хелминтологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Иглика Недева
Любомир Димитров Пеневпрофесор2011-12-214.3. Биологически науки; 02.22.01.Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова
Даниела Кирилова Пиларскапрофесор2011-12-214.3. Биологически науки; 01.06.02. ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Милчо Тодоров
Влада Кирилова Пеневапрофесор2011-12-214.3. Биологически науки; 01.06.02 ЗоологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Цветомир Митев Денчевпрофесор2011-12-214.3. Биологически науки; 01.06.24. МикологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Милена Тихомирова Николовадоцент2011-12-214.3. Биологически науки; 02.22..01. Екология и опазване на екостистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Димитър Иванов
Боян Тонев Торосовглавен асистент2011-12-204.1. Физически науки; 01.03.19. Физика на атомите и молекулитеИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Мариана Кънчева Къневадоцент2011-12-204.1. Физически науки; 01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Светослав Славов
Емилия Стоянова Димовадоцент2011-12-204.1. Физически науки; 01.03.22 Физика на вълновите процесиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Галина Великова Малчевадоцент2011-12-204.1. Физически науки; 01.03.19. Физика на атомите и молекулитеИнститут по физика на твърдото тялопроф. Светослав Славов
Бойко Милков Миховдоцент2011-12-194.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Георги Петров
Александра Атанасова Антоноваглавен асистент2011-12-1905.04.02. Българска литератураИнститут за литературадоц. Елка Трайкова
Галина Димитрова Георгиеваглавен асистент2011-12-1905.04.01. Теория и история на литературатаИнститут за литературапроф. Ангел Ангелов
Диляна Радославова Петроваглавен асистент2011-12-19Българска литератира/стара българска литература/ 05.04.02.Българска литератураИнститут за литературадоц. Елена Томова
Светлана Димитрова Христоваглавен асистент2011-12-153.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01. СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Таня Христова-Димитрова
Кольо Йорданов Колевглавен асистент2011-12-15ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Цонко Деков Цоневпрофесор2011-12-144.3. Биологични науки; 01.06.16 физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Лиляна Масленкова
Елена Иванова Георгиевапрофесор2011-12-144.3. Биологични науки; Генетика 01.06.086Институт по физиология на растенията и генетикатапроф. Лиляна Масленкова
Даниела Валентинова Антоновадоцент2011-12-1401.05.04. Аналитична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Таня Стоянова Цончевапрофесор2011-12-1401.05.16. Химична кинетика и катализИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Женя Стефанова Георгиевадоцент2011-12-144.2. Химически науки; 01.05.14. Електрохимия, вкл. Химически източници на токаИнститут по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Александър Живков Карамановпрофесор2011-12-144.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по физикохимияпроф. Весела Цветанова Цакова-Станчева
Николай Борисов Спасовпрофесор2011-12-1301.06.02. ЗоологияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Николаев Боев
Рая Йорданова Заимовапрофесор2011-12-132.2. История и археология; 05.04.21. Документалистика, архивистика, палеографияИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лиляна Симеонова
Николай Иванов Вуковдоцент2011-12-132.1. Филология; 05.04.09. ФолклрористикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Доротея Добрева
Калина Иванова Ананиевадоцент2011-12-094.3. Биологични науки; 01.06.16 физиология на растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Петранка Йонова
Христомир Тодоров Брънзовпрофесор2011-12-084.1. Физически науки; 01.04.11 МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Васил Андреев
Милена Георгиева Бешковадоцент2011-12-054.1. Физически науки; 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяИнститут по електроникапроф. Катя Вутова
Росица Димитрова Василевадоцент2011-12-014.4. Науки за земята; 01.07.05. Минералогия и кристалографияГеологически институтдоц. Томас Керестеджиян
Радостина Георгиева Атанасовадоцент2011-12-014.4. Науки за земята; 01.07.05. Минералогия и кристалографияГеологически институтдоц. Томас Керестеджиян
Елица Куздова Димитровадоцент2011-12-01Социология 05.11.01Институт за изследване на населението и човекадоц. Мария Белчева
Веселин Димитров Пейчевпрофесор2011-11-304.4. Науки за земята; 01.08.07. ОкеанологияИнститут по океанология - Варнапроф. Борис Колев
Снежанка Петрова Мончевапрофесор2011-11-304.3 Биологически науки; 02.22.01 Екология и опазване на екосистемитеИнститут по океанология - Варнапроф. Мариана Владимирова Филипова -Маринова
Иван Александров Билярскипрофесор2011-11-2905.03.06. История на БългарияИнститут за исторически изследваниядоц. Илия Илиев
Илия Георгиев Илиевпрофесор2011-11-2905.03.06. История на БългарияИнститут за исторически изследваниядоц. Бистра Николова
Ангел Симеонов Димитровпрофесор2011-11-2905.03.06. История на БългарияИнститут за исторически изследванияакад. Геориги Марков
Иван Билярскипрофесор2011-11-29История на БългарияИнститут за исторически изследваниядоц. Илия Илиев
Илия Илиевпрофесор2011-11-29История на БългарияИнститут за исторически изследваниядоц. Бистра Николова
Ангел Димитровпрофесор2011-11-29История на БългарияИнститут за исторически изследванияакад. Геориги Марков
Радостина Ивайлова Александровадоцент2011-11-2901.06.26 МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Нина Атанасова
Димитър Стефанов Кадийскипрофесор2011-11-2901.06.26 МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейчл. кор. Йордан Йорданов
Георги Димов Петковпрофесор2011-11-244.3.Биологически науки; 01.06.16. Физиология на разстениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Снежана Дончева
Румяна Димитрова Цоневадоцент2011-11-234.3. Биологични науки; Биофизика 01.06.08Институт по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Яна Цонева
Еми Радославова Халаджоваглавен асистент2011-11-224.2. Химически науки; Химия на вискокомолекулните съединения 01.05.06.Институт по полимеридоц. Христо Петров Новаков
Станислав Милетиев Рангеловпрофесор2011-11-224.2. Химически науки; 01.05.06. Химия на вискокомолекулните съединенияИнститут по полимерипроф. Невенка Емануилова Манолова
Диана Иванова Данова-Дамяноваглавен асистент2011-11-188.3. Музикално и танцово изкуство; 05.08.02. Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватадоц. Рмяна Каракостова
Людмила Петрова Димитрова-Рашковапрофесор2011-11-184.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. Информатика (компютърна лингвистика - средства и системи за обработка на лингвистични знания)Институт по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Валентин Георгиев Енчевпрофесор2011-11-174.2. Химически науки; Теоретична химия 01.05.01.Институт по органична химия с център по фитохимияпроф. Петко Иванов
Борис Георгиев Асьовглавен асистент2011-11-154.3. Биологически науки; 01.06.24. МикологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Цветомир Денчев
Екатерина Иванова Ивановаглавен асистент2011-11-084.4. Науки за земята; Дистанционни методи за изследване на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Ива Угринова Златковадоцент2011-11-024.3. Биология; 01.06.04. Молекулярна билогияИнститут по молекулярна биологиячл. кор. Иван Иванов
Илиян Николов Колевглавен асистент2011-11-024.3. Биологически науки; 01.05.10. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по молекулярна биологиядоц. Маргарита Апостолова
Елена Кирилова Миховаглавен асистент2011-11-024.3. Биологически науки; 01.06.04. Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Евдокия Пашева
Мая Бедрос Келиянпрофесор2011-11-023.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01. СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Таня Неделчева
Румен Здравков Кишевпрофесор2011-11-025.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; Теория на кораба 02.03.01.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикачл. кор. Ангел Попов
Евгени Методиев Милановпрофесор2011-11-025.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; Теория на кораба 02.03.01.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикачл. кор. Стефан Воденичаров
Люцкан Атанасов Люцкановпрофесор2011-11-01510. Химични технологии; 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологииИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Бойко Лазаров Беровдоцент2011-10-314.4. Науки за земята; 01.07.12. Инженерна геологияГеологически институтдоц. Николай Добрев
Дианка Димитрова Нешева-Славовапрофесор2011-10-274.1. Физически науки; 01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Тончев
Снежанка Миланова Китова-Николовапрофесор2011-10-264.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Димитър Стойнов Димитровпрофесор2011-10-2502.16.01. Обща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Ценко Ценков
Серьожа Тодоров Вълкановдоцент2011-10-215.6. Материали и материалознание; 02.01.02. Материалознание и технология на машиностроителните материали.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Красимир Ангелов
Камелия Христова Калчевскадоцент2011-10-215.6. Материали и материалознание; 02.01.02. Материалознание и технология на машиностроителните материали.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Стойко Гюров
Людмил Борисов Дренчевпрофесор2011-10-215.6. Материали и материалознание; Материолознание и технология на машиностроителните материали 02.01.02.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Камен Даскалов
Стела Милчева Дончевадоцент2011-10-2005.03.12. Средновековна археологияНационален археологически институт с музейдоц. Маргарита Ваклинова
Любомир Андреев Анестиевдоцент2011-10-205.6. Материали и материалознание; 02.01.02. Материалознание и технология на машиностроителните материали.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Николай Дюлгеров
Лиляна Николова Стояновапрофесор2011-10-205.6. Материали и материалознание; Материолознание и технология на машиностроителните материали 02.01.02.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Людмил Дренчев
Петко Недялков Деневглавен асистент2011-10-204.2. Химически науки; 01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Вася Банкова
Калина Монева Дановаглавен асистент2011-10-20Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 01.05.10Институт по органична химия с център по фитохимияпроф. Вася Банкова
Людмила Владимирова Кабаиванова- Милановадоцент2011-10-204.3. Биологически науки; Микробиология 01.06.12Институт по микробиологиядоц. Данка Гълъбова
Анни Борисова Кириловаглавен асистент2011-10-182.2. История и археология; 05.03.14.ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Надя Велчева
Евгения Цветкова Грънчароваглавен асистент2011-10-188.3. Музикално и танцово изкуство; 05.08.02 Музикознание и музикално изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Ана Щърбанова
Камен Тодоров Дончевглавен асистент2011-10-182.2. История и археология; 05.03.14.ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Анатол Анчев
Пламен Стойнев Пиларскидоцент2011-10-174.3. Биологически науки; Физиология на растенията 01.06.16Институт по физиология на растенията и генетикатадоц. Ира Станчева
Стоян Мойнов Стояновдоцент2011-10-145.1. Машинно инженерство; 02.01.11. Технологично проектиране на машиностроителни заводи.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Камен Даскалов
Николай Николов Дюлгеровпрофесор2011-10-145.6. Материали и материалознание; Материолознание и технология на машиностроителните материали 02.01.02.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Кирил Петров Стойчевдоцент2011-10-135.6. Материали и материалознание; Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации 02.19.07.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Тилчо Иванов
Николай Донков Баровскипрофесор2011-10-135.6. Материали и материалознание; Технология на композитните материали 02.10.25.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикачл. кор. Стефан Воденичаров
Щелиян Димитров Щерионовпрофесор2011-10-122.2. История и археология; 05.03.06 История на БългарияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Кремена Георгиева Борисова-Маринова
Иван Георгиев Георгиевдоцент2011-10-1102.16.01. Обща, висша и приложна геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Ценко Ценков
Пенка Младенова Петровадоцент2011-10-114.3. Биологически науки; Микробиология 01.06.12Институт по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Димчо Енчев Солаковпрофесор2011-10-114.4.; Сеизмология и вътрешен строеж на Земята 01.04.06Национален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Петър Ставрев
Николай Георгиев Милошевпрофесор2011-10-114.4. ; Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" 01.04.08Национален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Васил Андреев
Росен Георгиев Стефановдоцент2011-10-1104.02.01 Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването;Аграрни науки и ветеринарна медицина; Животновъдство 6.3.Институт по биология и имунология на размножаванетодоц. Мария Кичева
Цветан Георгиев Ганчевпрофесор2011-10-104.3. Биологически науки; 01.06.04. Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Андрей Кършиков
Вера Атанасова Максимова-Тодоровапрофесор2011-10-104.3. Биологически науки; 01.06.04. Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиячл. кор. Иван Иванов
Евдокия Александрова Пашевапрофесор2011-10-104.3. Биологически науки; 01.06.04. Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияпроф. Бойка Аначкова-Русева
Костадинка Александрова Гешевапрофесор2011-10-064.1. Физически науки; 01.03.26. "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя"Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източницидоц. Петко Витанов
Лъчезар Аспарухов Аврамовпрофесор2011-10-034.1.Физически науки; 01.06.08 БиофизикаИнститут по електроникапроф. Петър Атанасов
Мариан Ангелов Таслаковдоцент2011-10-034.1. Физически науки; 01.03.13 Радиофизика и физическа електроникаИнститут по електроникадоц. Олег Йорданов
Александър Георгиев Радуловдоцент2011-09-304.4. Науки за земята; 01.07.01. Регионална геологияГеологически институтпроф. Йордан Иванов
Аврам Моис Ескеназипрофесор2011-09-304. Природни науки, математика и информатика; 4.6. Информатика и компютърни науки; Информатика (софтуерни технологии) 01.01.12.Институт по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Радослав Димов Павловпрофесор2011-09-304.6. Информатика и компютърни науки; Информатика (математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно обучение) 01.01.12Институт по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Петър Георгиев Чолаковглавен асистент2011-09-293.1. Социология, антропология и науки за културата; 05.11.01. СоциологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Лилия Леонидовна Сазоноваглавен асистент2011-09-292.3. Философия; 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката;Институт за изследване на обществата и знаниетодоц. Валери Личев
Димитър Цветанов Гановглавен асистент2011-09-292.3. Философия; 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономикатаИнститут за изследване на обществата и знаниеточл. кор. Иван Кацарски
Георги Ангелов Ангеловглавен асистент2011-09-292.3. Философия; 05.01.16 ОнтологияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Екатерина Христова Христовапрофесор2011-09-294.1. Физически науки; 01.03.01. Теоретична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Емил Нисимов
Крум Ангелов Семковпрофесор2011-09-295.1. Машинно инженерство; 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологииИнститут по инженерна химияпроф. Георги Николов
Боян Бонев Ивановпрофесор2011-09-29510. Химични технологии; 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологииИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Антоанета Борисова Трендафилова-Савковадоцент2011-09-294.2. Химически науки; 01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Вася Банкова
Константин Мавродиев Петровпрофесор2011-09-294.2. Химически науки; Електрохимия, вкл. Химически източници на тока 01.05.14Институт по електрохимия и енергийни системиакад. Александър Попов
Тамара Христова Петковапрофесор2011-09-294.2. Химически науки; Физикохимия 01.05.05Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Здравко Стойнов
Тихомир Ванчев Тянковдоцент2011-09-2802.01.52. Роботи и манипулаториИнститут по механикадоц. Детелина Игнатова
Румен Кръстев Кръстевдоцент2011-09-2802.15.05. Строителни материали и изделия и технология за производството имИнститут по механикадоц. Валерий Найденов
Надя Младенова Антонова-Митевапрофесор2011-09-2801.02.07. БиомеханикаИнститут по механикачл. кор. Стефан Радев
Петя Симеонова Динева-Владиковапрофесор2011-09-2801.01.13. Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикачл. кор. Стефан Радев
Миглена Георгиева Кирилова-Доневадоцент2011-09-2801.02.07. БиомеханикаИнститут по механикапроф. Надя Антонова
Васил Иванов Кавърджиковпрофесор2011-09-2801.02.02. Приложна механикаИнститут по механикапроф. Румяна Коцилкова
Десислава Любенова Пашкулевадоцент2011-09-2801.02.02. Приложна механикаИнститут по механикадоц. Надя Антонова
Ана Янакиева Янакиевадоцент2011-09-2801.02.04. Механика на деформируемото твърдо тялоИнститут по механикадоц. Роберт Казанджиев
Дора Димонова Карагьозовапрофесор2011-09-2801.02.04. Механика на деформируемото твърдо тялоИнститут по механикадоц. Петър Джонджоров
Георги Николаев Стефановглавен асистент2011-09-285.6. Материали и материалознание; 02.01.02. Материалознание и технология на машиностроителните материали.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Людмила Павлова Тодоровадоцент2011-09-284.6. Информатика и компютърни науки; Информатика 01.01.12Институт по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Иван Доцински
Димитър Петков Димитровдоцент2011-09-274.4. Науки за Земята; 01.07.10 Геология на океаните и моретатаИнститут по океанология - Варнапроф. Борис Колев
Валентина Русева Тодоровадоцент2011-09-274.3. Биологически науки; 01.06.11 ХидробиологияИнститут по океанология - Варнадоц. Цонка Консулова
Анна Методиева Чолев-Димитровапрофесор2011-09-262.1.Филология; Общо и сравнително езикознание 05.04.11Институт за български езикпроф. Васил Райнов
Елка Петрова Милчевапрофесор2011-09-262.1. Филология; Български език (старобългарски език, история на българския език) 05.04.17Институт за български езикпроф. Васил Райнов
Татяна Стефанова Хубенова-Делисивковапрофесор2011-09-213.8. Икономика; 05.02.10 Световно стопанство и МИО (европейска, икономическа и финансова интеграция)Институт за икономически изследванияпроф. Атанас Георгиев
Лилияна Тодорова Масленковапрофесор2011-09-204.3. Биологически науки; Физиология на растенията 01.06.16Институт по физиология на растенията и генетикатапроф. Климентина Демиревска
Людмил Любомиров Константиновпрофесор2011-09-204.1. Физически науки; Стурктура, механични и термични свойства на кондензираната материя 01.03.25.Институт по минералогия и кристалографияпроф. Марин Господинов
Огнян Евтимов Петровпрофесор2011-09-204.4. Науки за Земята; Минералогия и кристалография 01.07.05Институт по минералогия и кристалографиядоц. Михаил Тарасов
Хассан Шаматипрофесор2011-09-134.1. Физически науки; Стурктура, механични и термични свойства на кондензираната материя 01.03.25.Институт по физика на твърдото тялоакад. Александър Георгиев Петров
Цветелина Павлова Велева - Орешковадоцент2011-08-304.3. Биологически науки; Имунология 01.06.23;Институт по биология и имунология на размножаванетодоц. Стефан Лолов
Ана Петрова Борисоваглавен асистент2011-08-294.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и зве0здна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Любомир Димитров Димитровдоцент2011-07-284.2. Химически науки; Химична кинетика и катализ 01.05.16Институт по минералогия и кристалографиядоц. Диана Нихтянова
Цецка Борисова Радевапрофесор2011-07-274.2. Химически науки; Физикохимия 01.05.05Институт по физикохимиядоц. Румен Тодоров
Фейзим Вейсел Ходжаоглуглавен асистент2011-07-274.2. Химически науки; Физикохимия 01.05.05Институт по физикохимияпроф. Весела Цветанова Цакова-Станчева
Весела Цветанова Цакова-Станчевапрофесор2011-07-274.2. Химически науки; Електрохимия, вкл. Химически източници на тока 01.05.14Институт по физикохимияпроф. Димитър Стойчев
Богдан Ставрев Рангеловдоцент2011-07-274.2. Химически науки; Физикохимия 01.05.05Институт по физикохимияпроф. Исак Аврамов
Васил Мишов Цановпрофесор2011-07-203.8. Икономика; Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство, 05.02.03Институт за икономически изследванияпроф. Васил Георгиев Тодоров
Стоян Анастасов Тотевпрофесор2011-07-203.8. Икономика; Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство, 05.02.03Институт за икономически изследванияпроф. Росица Рангелова Павлова
Лилия Манолова Чанковапрофесор2011-07-203.8. Икономика; Икономика и управление /индустрия/ 05.02.18Институт за икономически изследванияпроф. Илия Георгиев Крежов
Искра Спасова Белевапрофесор2011-07-203.8. Икономика; Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство, 05.02.03Институт за икономически изследванияпроф. Нено Павлов Ненов
Митко Атанасов Димитровпрофесор2011-07-203.8. Икономика; Икономика и управление (индустрия) 05.02.18Институт за икономически изследванияпроф. Илия Георгиев Крежов
Димана Илиева Назъровадоцент2011-07-194.1. Физически науки; 01.03.22 Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Елена Вадимовна Стойковапрофесор2011-07-194.1. Физически науки; 01.03.22 Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологиипроф. Венцислав Съинов
Людмила Петрова Симова-Стоиловадоцент2011-07-184.3. Биологически науки; Биохимия 01.06.10Институт по физиология на растенията и генетикатадоц. Ирина Пунева
Мая Георгиева Станеваглавен асистент2011-07-154.2. Химични науки; 01.05.06Химия на високо молекулните съединеняИнститут по полимерипроф. Милчо Натов
Кирил Стоянов Щеревглавен асистент2011-07-1401.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката в механикатаИнститут по механикапроф. Иван Димов
Иванка Петкова Веневаглавен асистент2011-07-147.1. ; Биомеханика 01.02.07Институт по механикадоц. Надя Антонова
Лидия Бонева Василевадоцент2011-07-143.2. Психология; Психология на труда и инженерна психология; 05.06.08;Институт за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Русинова-Христова
Ружа Танчева Поповаглавен асистент2011-07-122.2. История и археология; 05.03.01. Стара история (вкл. праистория)Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Кирил Йорданов
Пенка Стилянова Дановадоцент2011-07-122.2. История и археология; 05.03.03. Средновековна обща ИсторияИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лиляна Симеонова
Виолета Атанасова Дечевапрофесор2011-07-08Театрознание и театрално изкуство; 05.08.01Институт за изследване на изкустватапроф. Ромео Василев Попилиев
Валентин Иванов Михайловдоцент2011-07-074.1. Физически науки; 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разрядИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Борисов Благоев
Маргарита Димитрова Поповадоцент2011-06-30Химична кинетика и катализ 01.05.16Институт по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Владимир Фердинандов Георгиевглавен асистент2011-06-304.2.Химически науки; Химична кинетика и катализ; 01.05.16Институт по катализпроф. Славчо Раковски
Катя Илкова Миленоваглавен асистент2011-06-304.2.Химически науки; Химия на твърдото тяло; 01.05.18Институт по катализпроф. Славчо Раковски
Катерина Любомирова Захариеваглавен асистент2011-06-304.2.Химически науки; Химия на твърдото тяло; 01.05.18Институт по катализпроф. Славчо Раковски
Юлия Георгиева Вълевапрофесор2011-06-24Изкуствознание и изобразителни изкуства; 05.08.04Институт за изследване на изкустватапроф. Иванка Йорданова Гергова
Миглена Михайлова Ценова-Нушевадоцент2011-06-24Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02Институт за изследване на изкустватапроф. Клара Соломон Леви
Иванка Аспарухова Влаева-Стояновадоцент2011-06-24Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02Институт за изследване на изкустватапроф. Елисавета Борисова Вълинова-Чендова
Милка Милчева Милевадоцент2011-06-234.4.3; Фармакология 03.01.24Институт по микробиологиядоц. Любка Думанова-Язанджиева
Марина Андреева Кочеваглавен асистент2011-06-155.4. Енергетика; Ядрени реактори 02.06.04Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Мария Атанасова Манолова
Йордан Георгиев Мариновдоцент2011-06-094.1. Физически науки; 01.03.26. "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя"Институт по физика на твърдото тялопроф. Минко Първанов Петров
Виктория Виткова Витковадоцент2011-06-09Физически науки, "Структура, механични и термични свойства на конензираната материя", 01.03.25Институт по физика на твърдото тялоакад. Александър Георгиев Петров
Любомира Николаева Крумова-Гломбдоцент2011-06-064.4.3 Вирусология; 06.01.13Институт по микробиологиядоц. Любка Думанова
Надежда Любенова Лихаревадоцент2011-06-034.2. Химически науки; Аналитична химия 01.05.04Институт по минералогия и кристалографиячл. кор. Димитър Цалев
Антоанета Бориславова Балчевадоцент2011-05-312.1. Филология; 05.04.06. Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и АвстралияИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Йорданка Бибина
Калоян Кирилов Петровдоцент2011-05-26511 Биотехнологии; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии 02.10.09.Институт по инженерна химияпроф. Серафим Влаев
Татяна Стефанова Петровадоцент2011-05-264.5. Математика; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии 02.10.09.Институт по инженерна химияпроф. Георги Николов
Мартин Стефанов Мартиновдоцент2011-05-26510 Химични технологии; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии 02.10.09.Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Румяна Петрова Статевапрофесор2011-05-26510 Химични технологии; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологии 02.10.09.Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Драгомир Симеонов Янковпрофесор2011-05-264.2. Химически науки; Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология 02.10.09Институт по инженерна химияпроф. Георги Ангелов
Светослав Славов Николовдоцент2011-05-1901.02.04. Механика на деформируемо твърдо тялоИнститут по механикадоц. Васил Кавърждиков
Светлана Георгиева Янакиевапрофесор2011-05-1005.04.22. Класически езициИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Мирена Славова
Виктор Иванов Йоцовглавен асистент2011-04-243.8. Икономика; 05.02.03. Народно стопанство, вкл. Регионална икономика и история на народното стопанствоИнститут за икономически изследваниядоц. Васил Цанов
Иванка Николаева Петровадоцент2011-03-24Етнография 05.03.14.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Ана Лулева
Евгения Петкова Троева-Григоровадоцент2011-03-24Етнография 05.03.14.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Светла Пенева Коевапрофесор2011-03-072.1. Филология; Общо и сравнително езикознание 05.04.11Институт за български езикпроф. Васил Райнов
Марияна Петрова Цибранска-Костовапрофесор2011-03-072.1. Филология; Български език (старобългарски език, история на българския език) 05.04.17Институт за български езикпроф. Васил Райнов
Мариана Василева Георгиева-Бенчевапрофесор2011-03-072.1. Филология; Български език (когнитивни и синтактични измерения на езика) 05.04.17Институт за български езикпроф. Васил Райнов
Митко Костадинов Маджаровдоцент2011-02-222.2. Хуманитарни науки; Археология 05.03.12Национален археологически институт с музейдоц. Венцислав Динчев
Павлина Димитрова Владкова-Байчевадоцент2011-02-222.2. Хуманитарни науки; Археология 05.03.12Национален археологически институт с музейдоц. Евгения Генчева
Валери Драганов Григоровдоцент2011-02-022.2. История и археология; Археология 05.03.12Национален археологически институт с музейдоц. Бони Петрунова
Виолета Евгениева Нешевапрофесор2010-12-212.2. История и археология; Археология 05.03.12Национален археологически институт с музейдоц. Маргарита Деянова-Ваклинова